CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

‘Vliegtuigbewegingen in kaart’

U kunt zich hier een beeld vormen van de vliegtuigbewegingen die van en naar Rotterdam The Hague Airport zijn uitgevoerd en van de overige luchtvaartbewegingen die boven zuid-west Nederland hebben plaatsgevonden. U kunt hier ook geluidinformatie van de aanwezige geluidmeetposten rondom de Rotterdamse luchthaven terugvinden.

Als u eerst een toelichting wilt wat u op de website kunt zien, leest u hieronder verder. Klik hier om direct naar de kaart te gaan.

 

Wat toont de site?
Op deze pagina’s ziet u live de vliegtuigbewegingen in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport (afgekort RTHA). Bovendien vindt u op de website de resultaten van de geluidmetingen afkomstig van de 6 vast opgestelde geluidmeetposten rondom de luchthaven. U kunt ‘actuele’ informatie (ongeveer 10 minuten vertraagd weergegeven) en historische informatie opzoeken. Datum en tijd en een versnelde weergave selecteert u linksboven.


Het vliegverkeer
Om vliegtuigbewegingen op te zoeken en hierover informatie te krijgen gaat u naar het tabblad Vluchten (in de linker kolom) De beelden van de site zijn gebaseerd op de radar- en vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en daardoor nauwkeurig en betrouwbaar.


Vliegtuigsymbolen
De vliegtuigsymbolen die u ziet zijn verschillend van grootte. Dit correspondeert met de gegevens van de vliegtuigen. Een Boeing 747 wordt bijvoorbeeld groot weergegeven, een Fokker 70 klein.

 Vliegtuigsymbolen groot_klein

Wanneer automatische systeeminformatie onvolledig is kan het voorkomen dat er geen relatie is met  de afmeting van het symbooltje dat het vliegtuig representeert.


Kleurkeuze
Onder het tabblad Instellingen kan bij het onderdeel Vluchten nader worden aangegeven of de kleur van de vliegtuigsymbolen informatie moet geven over de hoogte waarop wordt gevlogen of over het soort verkeer. Bij het aanklikken van Hoogte worden de hoogtes waarop de vliegtuigen zich bevinden weergeven in kleuren. Deze kleuren worden aangegeven in het vliegpad dat geselecteerd is.

 Hoogte kleuren track

 

 Bij Naderen/vertrekken wordt in kleuren aangegeven of het om vertrekkend of naderend verkeer gaat of om niet voor RTHA bestemd verkeer.

 Kleur_naderen_vertrekken

 

  

Label
Wanneer u met uw cursor over een vliegtuig gaat, verschijnt een label. Hierin ziet u het vliegtuigtype, de snelheid en de hoogte. De weergave van de hoogte wordt bij iedere 125 meter geactualiseerd. Ook wordt de bestemming en de herkomst van het vliegtuig vermeld.

Label bij track

In de linkerkolom ziet u een foto van het type vliegtuig (maatschappij onafhankelijk) en kunt u kiezen voor meer informatie over de herkomst of bestemming van het vliegtuig door op de knop met de wereldkaart te klikken of de knop met het vliegtuigsymbool te klikken voor meer informatie over het type vliegtuig.

 

De grootte van het weergegeven gebied
In een straal van ca. 55 km rond RTHA worden, tot een hoogte van ca. 7,5 km (24.500 voet), alle vertrekkende en naderende vliegtuigen getoond; ook helikopers, kleine luchtvaart en vliegverkeer dat niet op weg van of naar Rotterdam is (niet-Rotterdam verkeer: bijvoorbeeld vliegtuigen onderweg van of naar Schiphol of andere vliegvelden). Vanwege restricties opgelegd door de luchtverkeersleiding kunnen militair verkeer en politiehelikopters niet getoond worden.

Buiten de straal van ca. 55 km, tot de rand van het werkingsgebied van de radar van de naderingsverkeersleiding van Schiphol (ca. 150 km), zijn alleen die vliegtuigen te zien die onder de hoogte van 7,5 km op weg zijn naar of afkomstig zijn van RTHA en Schiphol.


Waar bevond het vliegtuig zich ten opzichte van mijn huis?
Als u bij Vind uw locatie  uw adres of zes-cijferige postcode geeft (bv 0000XX), ziet u uw locatie op de kaart.

 

Geluid
Indien u informatie zoekt over het geluidklimaat in enkele woonwijken rondom RTHA of over geluidgegevens van vliegtuigen klikt u op het tabblad  Geluid. Hier kunnen geluidmeetposten worden geselecteerd in Lansingerland, Schiedam en Rotterdam. Ook kunt u geluidgegevens (voetprints) terugvinden van vliegtuigen met bestemming of herkomst RTHA.

 

Monitoring
Als u op zoek bent naar radar tracks of geluidgegevens in een bepaalde periode van het etmaal kiest u voor het tabblad Monitoring. U kunt hier zelf een periode selecteren waarin u kunt zien hoeveel tracks er zijn langs gekomen op een door u geselecteerde locatie en hoe het verloop in het geluidniveau is geweest in de geselecteerde periode bij de 6 vaste geluidmeetposten.

 

Extra informatie
Binnen de tabbladen Vluchten, Geluid en Monitoring vindt u extra informatie die is gerelateerd aan het onderwerp. Als u op de aangegeven link klikt, wordt u doorgeleid naar de betreffende informatie.
 
Klik nu hier om naar de website Luchtvaartbewegingen in kaart te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 
©2018 - CRO Rotterdam