CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

‘Vliegtuigbewegingen in kaart’

U kunt zich hier een beeld vormen van de vliegtuigbewegingen die van en naar Rotterdam The Hague Airport zijn uitgevoerd en van de overige luchtvaartbewegingen die boven zuid-west Nederland hebben plaatsgevonden. U kunt hier ook geluidinformatie van de aanwezige geluidmeetposten rondom de Rotterdamse luchthaven terugvinden.

Als u eerst een toelichting wilt wat u op de website kunt zien, leest u hieronder verder. Klik hier om direct naar de kaart te gaan. U vindt daar ook een uitgebreide helpfunctie onder de knop (?) in het menu linksonder (mobiel apparaat: rechtsboven).

 

Wat toont de site?
Op deze pagina’s ziet u live de vliegtuigbewegingen in de wijde omgeving van Rotterdam The Hague Airport (afgekort RTHA). Bovendien vindt u op de website de resultaten van de geluidmetingen afkomstig van de 6 vast opgestelde geluidmeetposten rondom de luchthaven. U kunt actuele informatie (ongeveer 1 minuut vertraagd weergegeven) en historische informatie opzoeken. Datum en tijd en een versnelde weergave selecteert u boven of via het menu linksboven (mobiel apparaat: via menuknop onderin).


Het vliegverkeer
Voor informatie over vliegtuig en vlucht klikt u op het vliegtuig (mobiel apparaat: klik eerst op het vliegtuig en daarna op het vliegtuigsymbool in het menu onderin). De beelden van de site zijn gebaseerd op de radar- en vliegplangegevens van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en daardoor nauwkeurig en betrouwbaar.


Vliegtuigsymbolen
De vliegtuigsymbolen die u ziet zijn verschillend van grootte. Dit correspondeert met de gegevens van de vliegtuigen. Een Boeing 747 wordt bijvoorbeeld groot weergegeven, een Fokker 70 klein.

 Vliegtuigsymbolen groot_klein

Wanneer automatische systeeminformatie onvolledig is kan het voorkomen dat er geen relatie is met  de afmeting van het symbooltje dat het vliegtuig representeert.


Kleurkeuze
Onder de knop Instellingen kan bij het onderdeel Vliegtuig kleuren nader worden aangegeven of de kleur van de vliegtuigsymbolen informatie moet geven over de luchtvaartmaatschappij, de hoogte waarop wordt gevlogen of over het soort verkeer. Bij het aanklikken van Hoogte worden de hoogtes waarop de vliegtuigen zich bevinden weergeven in kleuren. Deze kleuren worden aangegeven in het vliegpad dat geselecteerd is.

 Hoogte kleuren track

 

 Bij Naderen/vertrekken wordt in kleuren aangegeven of het om vertrekkend of naderend verkeer gaat of om niet voor RTHA bestemd verkeer.

 Kleur_naderen_vertrekken

 

  

Label
Wanneer u met uw cursor over een vliegtuig gaat, verschijnt een label. Hierin ziet u het vliegtuigtype, de snelheid en de hoogte. De weergave van de hoogte wordt bij iedere 125 meter geactualiseerd. Ook wordt de bestemming en de herkomst van het vliegtuig vermeld.

Label bij track

 

De grootte van het weergegeven gebied
In een straal van ca. 55 km rond RTHA worden, tot een hoogte van ca. 7,5 km (24.500 voet), alle vertrekkende en naderende vliegtuigen getoond; ook helikopers, kleine luchtvaart en vliegverkeer dat niet op weg van of naar Rotterdam is (niet-Rotterdam verkeer: bijvoorbeeld vliegtuigen onderweg van of naar Schiphol of andere vliegvelden). Vanwege restricties opgelegd door de luchtverkeersleiding kunnen militair verkeer en politiehelikopters niet getoond worden.

Buiten de straal van ca. 55 km, tot de rand van het werkingsgebied van de radar van de naderingsverkeersleiding van Schiphol (ca. 150 km), zijn alleen die vliegtuigen te zien die onder de hoogte van 7,5 km op weg zijn naar of afkomstig zijn van RTHA en Schiphol.


Waar bevond het vliegtuig zich ten opzichte van mijn locatie?
Als u bij Locatie zoeken uw adres of postcode geeft, ziet u uw locatie op de kaart. U kunt ook uw locatie zoeken met bijvoorbeeld herkenningspunten. Indien uw apparaat in staat is zijn eigen GPS locatie te bepalen, kunt gebruik maken van de knop Huidige locatie.

 

Geluid
Indien u informatie zoekt over het geluidklimaat in enkele woonwijken rondom RTHA of over geluidgegevens van vliegtuigen klikt u op de geluid monitor op de kaart (mobiel apparaat: klik eerst op de geluid monitor op de kaart en dan op het symbool in het menu onderin). Voor historische informatie: kies eerst datum en tijd. Er kunnen geluidmeetposten worden geselecteerd in Lansingerland, Schiedam en Rotterdam. Ook kunt u geluidgegevens (voetprints) terugvinden van vliegtuigen met bestemming of herkomst RTHA.

 

Monitoring
Als u op zoek bent naar radar tracks of geluidgegevens in een bepaalde periode van het etmaal klikt u op de knop Tracks in het menu linksboven (mobiel apparaat: via menuknop onderin). U kunt hier zelf een periode selecteren waarin u kunt zien hoeveel tracks er zijn langs gekomen op een door u geselecteerde locatie. Voor historische informatie: kies eerst datum en tijd.

 

Extra informatie
Binnen de onderdelen Vlucht en Geluid vindt u extra informatie die is gerelateerd aan het onderwerp. Als u op de aangegeven link klikt, wordt u doorgeleid naar de betreffende informatie.
 
Klik nu hier om naar de website Luchtvaartbewegingen in kaart te gaan.

 

 

 

 

 

 

 

 
©2023 - CRO Rotterdam