CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving Luchtverkeersleiding (LVNL)

 

Nu satellietnavigatie alle luchthavens met luchtverkeersleiding door LVNL (16/7/2022)

Sinds deze week hebben alle luchthavens waar LVNL luchtverkeersleiding geeft, innovatieve satellietnavigatie. LVNL behoort hiermee tot de voorlopers in Europa. Op Schiphol, Rotterdam, Lelystad, Maastricht en Groningen navigeren vliegtuigen niet meer via fysieke bakens op de grond, maar met een gps-signaal van satellieten naar de landingsbaan. LVNL kan daardoor efficiëntere vliegroutes ontwikkelen. De bakens bij Rotterdam, Schiphol, Groningen en Maastricht blijven in gebruik als back-up systeem en voor vliegtuigen die niet kunnen vliegen op satellietnavigatie.

(bron: LVNL)

 

LVNL verbetert bereikbaarheid RTHA door verlagen minimale zichtwaarde (4/2/2021)

LVNL verbetert de bereikbaarheid van Rotterdam The Hague Airport door het verlagen van de minimale zichtwaarde. Op Rotterdam The Hague Airport kunnen vliegtuigen veilig blijven landen bij lagere zichtwaarden. De afhandeling van het vliegverkeer op Rotterdam kan doorgaan tot een zicht van 450m in plaats van 550m. Zie onderstaande video op linkedin.

(bron: LVNL)

 

Modernisering luchtruim sector 3 (4/12/2020)

Sector 3 in het zuidwesten van Nederland is het drukste en meest complexe gebied in het Nederlandse luchtruim. 35% van alle internationale vluchten in Nederland vliegt door deze sector. Hier kruisen de vluchten van Schiphol en Rotterdam met het verkeer van Eindhoven en Brussel. Om complexiteit en de werklast voor luchtverkeersleiders te verminderen is deze sector met ingang van 3 december geoptimaliseerd. De routes zijn verlegd en uit elkaar gehaald waardoor vluchten elkaar minder in de weg zitten. Door deze modernisering kunnen de luchtvaartmaatschappijen beter plannen, zijn er minder vertragingen in het luchtruim en kan het vliegtuig een optimaler profiel vliegen wat leidt tot minder uitstoot van co2.

 (bron: LVNL)

 

Nieuw Rotterdams navigatiebaken voor luchtvaart in gebruik genomen (6/10/2020)

Op dinsdag 6 oktober heeft Luchtverkeersleiding Nederland het nieuwe VOR navigatiebaken bij Rotterdam The Hague Airport in gebruik genomen. Het baken is een zendstation dat radiosignalen uitstuurt waarmee vliegtuigen hun positie kunnen bepalen, doordat de afstand en de richting wordt bepaald ten opzichte van bakens op de grond. Dit nieuwe navigatiebaken bij Rotterdam vervangt het oude, dat sinds 1990 in gebruik was als onderdeel van een netwerk van bakens verspreid over Nederland.

Het navigeren aan de hand van radiobakens wordt steeds minder toegepast nu veel vliegtuigen dit doen op basis van satellieten. Om ervoor te zorgen dat bij een storing in de satellietnavigatie alle vliegtuigen veilig kunnen navigeren, blijft LVNL investeren in radionavigatie. Van de negen VOR bakens die nu nog verspreid over Nederland staan, blijven er uiteindelijk vier over die samen voor een landelijke dekking zorgen. Naast Rotterdam zijn dit de bakens bij Schiphol, Eelde en Maastricht. De navigatiebakens worden zowel door het overvliegende verkeer als door de landende vliegtuigen op de luchthavens gebruikt.

De bouw van het navigatiebaken bij Rotterdam heeft in totaal minder dan een jaar in beslag genomen. Het Nederlandse Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) heeft met een meetvliegtuig de werking gecontroleerd.

nieuw VOR navigatiebaken bij luchthaven Rotterdam

(bron: LVNL)

 

Procedure gelijktijdig landen Aalsmeerbaan en Zwanenburgbaan Schiphol aangepast

De vliegprocedure voor parallel landen op de Aalsmeerbaan (36R) en de Zwanenburgbaan (36C) is aangepast. Ongeveer 2% van de tijd worden de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan tegelijk gebruikt als landingsbaan. Bij de aangepaste vliegprocedure, die sinds 10 november 2016 van kracht is, wordt over grotere afstand rechtuit op de banen aangevlogen. De aanpassing van deze procedure betekent ook dat de tijdelijke maatregel die sinds december 2014 van kracht was voor de REFSO/TULIP vertrekroutes van baan 06 Rotterdam, niet meer nodig is.

De nieuwe procedure geldt alleen als beide banen tegelijk worden gebruikt om te landen vanuit het Zuiden. Vliegtuigen die op de Zwanenburgbaan landen, vliegen hoger (1200 meter in plaats van 600 meter). Hierdoor verbetert de geluidbelasting in onder meer Alphen aan de Rijn en Ter Aar. De aanvlieghoogte voor de Aalsmeerbaan blijft hetzelfde (900 meter).

De afstand tussen het punt waar een vliegtuig aan de landing begint en het begin van de landingsbaan wordt voor beide banen groter. Dit betekent voor Bodegraven dat daar, als deze twee landingsbanen tegelijk worden ingezet, het geluid toeneemt (0,2 dB(A) Lden). In totaliteit is er sprake van een afname van het aantal ernstig gehinderden (EGH) met 234.

Klik hier voor meer achtergrondinformatie. Klik hier voor een animatie voor piloten.

(bron: LVNL)

 

Wijziging vertrekroutes REFSO/TULIP van baan 06 geëffectueerd

In de vergadering van de CRO op 18 mei 2015 heeft LVNL uitleg gegeven over de achtergrond van de wijziging van de Refso/Tulip uitvliegroute (SID) van baan 06. Eind juni was het ontwerp van de aangepaste vertrekroutes van baan 06 Rotterdam gereed. In de zomerperiode is het ontwerp door ILT en het Ministerie I&M beoordeeld en akkoord bevonden. In dezelfde periode zijn de nieuwe routes ook op vliegbaarheid getoetst in de flight simulator. Vervolgens heeft op 19 augustus de Staatssecretaris met de wijzigingen ingestemd. Daarna is het ontwerp definitief geworden en voor publicatie aangeboden voor publicatie in de Aeronautical Information Publication (AIP). Op 12 november 2015 is de routewijziging geëffectueerd.

Om het in onderstaand bericht beschreven veiligheidsissue tussen het Schiphol- en Rotterdamverkeer op te lossen is in december 2014 een tijdelijke maatregel ingevoerd. Het wijzigen van de SID (Standard Instrument Departure) op Rotterdam lost het grootste gedeelte van dit issue op. Een klein deel moet opgelost worden door het aanpassen van de naderingen naar Schiphol. Omdat deze wijziging meer tijd neemt dan de SID-wijziging voor Rotterdam zal ingeval van parallel naderen op de Zwanenburgbaan en de Aalsmeerbaan, voor zolang als deze twee banen gelijk gebruikt worden, de (in onderstaand bericht genoemde) tijdelijke maatregel van kracht zijn in plaats van de nieuwe vertrekroute. Dat betekent dat startend verkeer van baan 06 op Rotterdam enige tijd eerder de linkerbocht moeten inzetten om daarna de vertrekroute weer op te pakken. LVNL streeft ernaar om dit in medio 2016 opgelost te hebben.

(bron: LVNL)

 

Gewijzigde afhandeling vliegverkeer Rotterdam The Hague Airport

Voor de afhandeling van een deel van het vertrekkende vliegverkeer vanaf Rotterdam The Hague Airport heeft Luchtverkeersleiding Nederland een tijdelijke maatregel getroffen. Vliegtuigen die vertrekken vanaf baan 06 en naar het westen draaien, krijgen van de verkeersleiding de instructie om rechtdoor te vliegen tot 1.500 voet (ongeveer 500 meter) en daarna de draai naar het westen in te zetten om vervolgens de reguliere Standaard Instrument Departure (SID) te vliegen.

In het verleden bestond het overgrote deel van het verkeer op de Rotterdamse luchthaven uit propellervliegtuigen en kleine straalvliegtuigen. Steeds meer werd echter duidelijk dat de betreffende standaard uitvliegroute in oostelijke richting vanaf baan 06 en daarna draaiend naar het westen niet berekend is op grotere straalvliegtuigen. Deze vliegtuigen hebben een wijdere bochtstraal nodig dan de SID voorschrijft. Om die reden werd vanaf 5 december 2014 een andere werkwijze van kracht voor het genoemde verkeer vanaf baan 06, ook wel bekend als het REFSO- of TULIP-vertrek. Deze route wordt in de praktijk vooral gebruikt door vliegtuigen die aan de zijde van Lansingerland vertrekken en bestemming Londen hebben.

Het nemen van een wijdere bocht, zoals in de werkwijze na 5 december 2014 werd gedaan, bracht met zich mee dat vliegtuigen vanaf Rotterdam het verkeer dat naar Schiphol vliegt dichter zouden kunnen naderen dan vanuit vliegveiligheid wenselijk is. Omdat het aantal straalvliegtuigen op deze route toenam, zou ook het eventuele risico kunnen toenemen voor interferentie met landend Schipholverkeer op de Kaagbaan (06) en bij parallel naderen vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan (36c) en de Aalsmeerbaan (36R) kunnen toenemen. Vanuit veiligheidsoogpunt werd dit als een onwenselijke situatie gezien.

Om bovengenoemde redenen heeft Luchtverkeersleiding Nederland een tijdelijke maatregel afgekondigd, die op dit moment van kracht is voor Rotterdam The Hague Airport. Vliegtuigen vertrekkend vanaf baan 06 krijgen van de verkeersleiding de instructie om rechtdoor te vliegen tot 1.500 voet (ongeveer 500 meter) en daarna de draai naar het westen in te zetten om vervolgens de reguliere route te vliegen. Hierdoor zullen de vliegtuigen die deze route volgen eerder (en hierdoor ook op lagere hoogte) over Lansingerland afbuigen. Alle andere vertrekroutes blijven ongewijzigd.

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rotterdam The Hague Airport en Luchtverkeersleiding Nederland werken op dit moment nauw samen aan een structurele oplossing van het gesignaleerde probleem, waarbij een afweging zal worden gemaakt tussen (vlieg)veiligheid, milieu en economie. Het streven is de uiteindelijke oplossing per november 2015 te implementeren.

 
©2023 - CRO Rotterdam