CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving RTHA

 

Innovatief FLEET systeem live op Rotterdam The Hague Airport (7/11/2018)

Maandag 5 november start officieel de proefperiode van het toekomstbestendige bagageafhandelingssysteem genaamd FLEET op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het systeem is ontworpen door VanderLande, de wereldwijde marktleider op het gebied van automatiseringsoplossingen op luchthavens.

Vanderlande en RTHA hebben afgesproken een gezamenlijk innovatieproject te starten, dat als doel heeft het verbeteren van het bagageafhandelingsproces in Rotterdam op het vlak van flexibiliteit, efficiëntie, kwaliteit en ergonomie. FLEET is een flexibele en duurzame oplossing die gebruik maakt van autonome-voertuigentechnologie. Door deze technologie zijn geen vaste sorteersystemen meer nodig. Bovendien ligt het energieverbruik 50% lager dan van traditionele bagageafhandelingssystemen.

Voordelen RTHA
RTHA kan dankzij de overeenkomst het bagagesorteersysteem van de luchthaven uitbreiden en verbeteren. Daarnaast verbeteren de ergonomische werkomstandigheden van het grondpersoneel en het bagage afhandelingssysteem wordt toekomstbestendig. Vanderlande doet op deze manier ervaring op met FLEET in een live luchthavenomgeving en test de totale technische oplossing.

Tijdens de proefperiode ligt de focus ligt op het testen en verbeteren van het systeem. Op deze manier leert RTHA door middel van FLEET over de potentiele mogelijkheden op het gebied van innovatieve technologieën.

Duurzaam systeem
Ook grondafhandelaar AviaPartner zal de voordelen van dit systeem gaan ervaren. Het zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de bagage. Daarnaast staat duurzaamheid centraal tijdens de proefperiode. Zo wordt bijvoorbeeld zonne-energie gebruikt voor de zelfrijdende bagagekarren, die daarmee energieneutraal zijn.

 

Eerste elektrische vliegtuig landt op Rotterdam The Hague Airport (2/10/2018)

Er worden mooie stappen gemaakt om de luchtvaart te verduurzamen. Op zondag 30 september is de Pipistrel Alpha Electro geland op Rotterdam The Hague Airport. Dit was voor de luchthaven het eerste elektrische vliegtuig dat zij mochten verwelkomen. De Electro is een innovatief elektrisch vliegtuig. Dat betekent geluidsarm en zeer duurzaam!

Rotterdam The Hague Airport wil de innovatieproeftuin van de regio zijn. De luchthaven heeft in het kader van onder meer innovatie en duurzaamheid dan ook de ambitie om in de toekomst meer elektrische vliegtuigen te faciliteren.

Het tweezits toestel is vanuit Zoersel komen vliegen met een vliegtijd van 45 minuten. Momenteel kan de Electro vluchten uitvoeren van maximaal één uur. Dan is er nog 30 minuten reserve voordat er een ‘fast recharge’ van 45 tot 60 minuten nodig is. Gedurende de vlucht wordt tijdens het dalen tot 13% energie teruggewonnen door de speciaal ontworpen propeller die energie kan opwekken dankzij de technologie van ‘regenerative breaking’.

De Pipistrel Alpha Electro wordt komende week gepresenteerd door IFly op de Innovation Expo 2018 in Rotterdam. Hoewel het toestel nu alleen nog geschikt is als trainingsvliegtuig voor piloten, hopen initiatiefnemers iFly en Pipistrel in de toekomst meerdere mensen over een grotere afstand te kunnen vervoeren. Dit toestel is een kleine, maar belangrijke stap naar duurzaam vliegen. Meer informatie lees je op: https://innovationexpo2018.nl/.

 

Op zaterdag 15 september en zondag 16 september 2018, zullen er afwijkende vluchten plaats vinden op Rotterdam The Hague Airport. (13/9/2018)

Aanstaande zaterdag (15 september) zal er rond 15.30 uur een aantal demovluchten plaatsvinden met een vliegtuig van het type DH60 Tiger Moth en een Falcon 7x. Dit kan opvallen doordat DH60 Tiger Moth een historisch vliegtuig is en meerdere keren zal overvliegen (low-passes).

Daarnaast zullen er in de ochtend van zondag 16 september drie heteluchtballonnen vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken. Dit zal tussen 06.30 en 07.00 uur plaats vinden.

 

Zonnepanelensysteem in gebruik (10/9/2018)

Vrijdag 31 augustus is er een zonnepanelensysteem in gebruik genomen. Deze is afgelopen week geplaatst op het dak van het bagageafhandeling gebouw (Baggage handeling system). De 880 geplaatste panelen zullen 200.000 kWh aan elektriciteit per jaar opwekken. Dit is 6% van het totale elektrische verbruik van de luchthaven.

Al eerder dit jaar zijn er een zonnepanelensystemen geplaatst op het dak van de terminal en aankomsthal en op het dak van twee hangars. Het systeem op de terminal en aankomsthal is al in gebruik. Het zonnepanelensysteem op het dak van de hangars zal naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden. Door middel van deze systemen zal Rotterdam The Hague Airport aan het eind van 2018 in totaal voor 22% zelfvoorzienend zijn in elektriciteit.

 

Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2018, zullen er verschillende evenementen op en rond Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport plaatsvinden. Het afwijkende vliegverkeer deze dagen kan aanleiding geven tot vragen. (5/9/2018)

Op bovengenoemde dagen vinden in Rotterdam de jaarlijkse Wereldhavendagen plaatst. Tijdens de wereldhavendagen vinden er (onder meer) meerdere demonstratievluchten plaats met helikopters boven de Maas ter hoogte van de Wilhelminapier en de Willemskade. Een deel van deze demonstratievluchten zal vanaf Rotterdam The Hague Airport starten. Bij deze demonstratievluchten kunnen ook helikopters gebruikt worden die groter zijn dan de helikopters die normaal van de luchthaven gebruik maken. Het betreft hierbij ondermeer een NH-90 maritieme helikopter van het Defensie Helikopter Commando.

Tevens zullen ook andere vluchten ten behoeve van bedoeld evenement worden uitgevoerd boven de haven. Deze vluchten hoeven niet altijd afkomstig te zijn van Rotterdam The Hague Airport.

Meer informatie en het programma kunt u vinden op de website van de Wereldhavendagen:

https://wereldhavendagen.nl/#events-overview

Hierin staat onder meer dat er zaterdag en zondag regelmatig korte rondvluchten worden aangeboden met helikopters vanaf een locatie bij Rozenburg. Deze vluchten starten of landen niet op Rotterdam The Hague Airport en hebben derhalve niets te maken de bedrijfsvoering van RTHA.

Daarnaast organiseert de Dutch Dakota Association het komende weekend rondvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport boven de Biesbosch en Haaglanden met een DC-3. De DC-3 is een ouder (twee motorig propeller) vliegtuig van rond de Tweede Wereldoorlog en kan opvallen door zijn afwijkend, zwaarder motorgeluid. Zowel op zaterdag als op zondag zijn twee rondvluchten gepland. Daarnaast wordt het vliegtuig zaterdagochtend naar Rotterdam gevlogen en zondag middag weer terug. Deze vluchten zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.dutchdakota.nl/nl/boek-een-vlucht/plan-en-boek/

 

Maandag 3 september 2018 zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport (31/8/2018)

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 07:30 en circa 9:30 gepland heeft. Dit zal vanaf beide zijden van de landingsbaan gebeuren. Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Resultaten onderzoek ultrafijnstof beschikbaar (24/7/2018)

Resultaten onderzoek TNO naar bijdrage luchtvaart Rotterdam The Hague Airport aan ultrafijnstof: naar schatting 15% van het ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken is afkomstig van het vliegverkeer van de luchthaven.

Vandaag is een onderzoek gepubliceerd dat TNO in opdracht van Rotterdam The Hague Airport uitvoerde naar ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken. De conclusie uit het rapport is dat de bijdrage ultrafijn stof (gecorrigeerd naar het vliegverkeer over het gehele jaar) van de luchtvaart in de direct omliggende woonwijken circa 15% bedraagt. De overige 85% van het ultrafijn stof komt van andere bronnen zoals wegverkeer en haven/industrie.

Daarnaast heeft TNO de jaarconcentraties die begin 2016 geschat zijn door bureau Erbrink op basis van meetgegevens rondom Schiphol vergeleken met de metingen rondom Rotterdam The Hague Airport. TNO concludeert uit de metingen bij Rotterdam The Hague Airport dat de bijdrage aan ultrafijn stof van de luchtvaart bij de luchthaven ongeveer de helft is van wat bureau Erbrink eerder had geschat op basis van berekeningen en meetgegevens verzameld bij Schiphol.

De totale concentratie ultrafijn stof in de naastliggende woonwijk van Rotterdam The Hague Airport was circa 8.000 deeltjes per cm3, dit is vergelijkbaar met een gemiddelde woonwijk in Nederland waarvan de concentratie tussen 8.000 en 9.500 deeltjes per cm3 ligt.

Het volledige rapport is hier in te zien.

 

Dinsdagavond 24 juli 2018 zijn twee vluchten gepland met vliegtuigen van het type Boeing 767-300 op Rotterdam The Hague Airport. (24/7/2018)

Op deze avond zijn twee vluchten gepland met vliegtuigen van het type Boeing 767-300 komende uit Groenland. Deze vliegtuigen kunnen opvallen doordat ze duidelijk groter zijn dan het gemiddelde vliegtuig dat Rotterdam The Hague Airport aandoet. Daarnaast maken deze vliegtuigen door hun grootte meer geluid dan de vliegtuigen die normaal via de luchthaven vliegen. Door hun grootte en geluid kan het lijken of de vliegtuigen lager vliegen dan feitelijk het geval is.

Het eerste vliegtuig wordt verwacht rond 18:40 te landen en rond 19:50 weer te vertrekken. Het tweede vliegtuig wordt verwacht rond 20:00 te landen en rond 21:30 weer te vertrekken.

 

Eerste elektrische GPU op Rotterdam The Hague Airport

Op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is de eerste elektrische (GPU) Ground Power Unit afgeleverd. Het grote voordeel van deze ‘eGPU’ is dat deze veel vriendelijker is voor mens en milieu. De eGPU levert 90% reductie van het aantal schadelijke emissies, waaronder fijnstof op de werkplek ten opzichte van de op luchthavens traditioneel gebruikte GPU op diesel. Aviapartner zal als eerste afhandelingsbedrijf ter wereld deze eGPU in gebruik nemen in de dagelijkse operatie. De eGPU is de afgelopen periode ontwikkeld door het in Denemarken gevestigde bedrijf ITW GSE in samenwerking met een aantal partners, waaronder de Schiphol Group.

De eGPU wordt aangesloten op een vliegtuig wanneer de motoren uitgeschakeld zijn. De unit wekt een spanning op die gebruikt kan worden om elektrische systemen van het vliegtuig te kunnen blijven gebruiken. Dit zonder dat de motor van het vliegtuig of de Aircraft Power Unit (APU) ingeschakeld hoeft te zijn. De eGPU wordt gebruikt tijdens de afhandeling van een vliegtuig tussen landing en take off. De passagiers-, bagage- en vliegtuigafhandeling op Rotterdam The Hague Airport is primair de verantwoordelijkheid van Aviapartner in opdracht van de op de luchthaven opererende luchtvaartmaatschappijen.

Rotterdam The Hague Airport heeft in het kader van innovatie en duurzaamheid onder meer als doelstelling om in de toekomst zo veel mogelijk voer- en werktuigen op het luchthaventerrein elektrisch te laten rijden en de innovatieproeftuin van de regio te zijn. Na de elektrische bus is de elektrische GPU opnieuw een unieke stap om dit doel te bereiken.
Aviapartner zal de eGPU de komende maanden uitgebreid in de dagelijkse praktijk van de operatie gaan testen. Deze geïmplementeerde “living lab” is een wereldprimeur binnen de luchtvaartsector en geeft invulling aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Aviapartner en Rotterdam The Hague Airport waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan innovaties op de luchthaven.

 

Bekijk vluchten MD-83 en gemeten geluid

Als u hier klikt, kunt u terug gaan in de tijd en bijvoorbeeld nagaan hoeveel geluid is gemeten door de zes meetposten. Hieronder als voorbeeld de registratie door meetpost 3 op de Achterdijk in Overschie bij vertrek van het vliegtuig op 28 juni om 20.37 uur.

 Flightracker MD-83 28 juni 2018 20.38 uur

  

Donderdag 28 juni en zondag 1 juli 2018 is gepland dat een vliegtuig van het type MD-83 Rotterdam The Hague Airport zal aandoen

Op donderdag 28 juni en zondag 1 juli zijn vluchten gepland met een McDonnell Douglas MD-83. Vluchten met dit vliegtuigtype hebben in het verleden aanleiding gegeven tot extra klachten vanwege het hogere geluidsniveau van dit oudere vliegtuigtype. Rotterdam The Hague Airport streeft ernaar dit vliegtuigtype niet op de luchthaven te laten vliegen, in dit specifieke geval is dit niet gelukt.

Het vliegtuig wordt donderdag 28 juni rond 19:00 verwacht te landen en rond 20:30 weer te vertrekken. Het tweede bezoek is gepland a.s. zondag 1 juli en dan wordt verwacht dat het vliegtuig landt rond 19:10 en vervolgens weer vertrekt om 20:00.

  

Vanaf zaterdag 9 juni 2018 bij voorkeur gebruik baan 24 voor landing

Rotterdam The Hague Airport verzoekt vanaf zaterdag 9 juni aanstaande via de luchtverkeersleiding aan piloten om bij voorkeur baan 24 te gebruiken voor de landing. Dit betekent aanvliegen van de luchthaven (bij landing) bij voorkeur vanuit de zijde van Lansingerland in plaats van de zijde van Schiedam. Doordat in het voorjaar relatief veel sprake is geweest van oostenwind is de nadering vanuit het Westen (over Schiedam) meer gebruikt dan gepland. Als gevolg hiervan wordt het baangebruik zo mogelijk aangepast, waarbij vanzelfsprekend de vliegveiligheid het grootste belang heeft.

Rotterdam The Hague Airport beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling/luchthavenbesluit waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd de milieucapaciteit welke wordt vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten, gebaseerd op een theoretisch model, geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen gedurende één jaar mogen produceren. Dit jaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. Zodoende komt de planperiode overeen met de planningen van de luchtvaartsector, waar men werkt met een winter- en een zomerseizoen.

Bij het vaststellen van de geluidszone (in 1998/2010) is uitgegaan van een bepaalde verdeling van vliegverkeer (zowel starts als landingen) over de twee kanten waar vandaan de baan van de luchthaven genaderd c.q. verlaten kan worden. In principe stijgen en landen vliegtuigen tegen de wind in. Bij weinig of geen wind kan van beide kanten gebruik gemaakt worden. Het langjarig gemiddelde geeft aan dat in 67% van de gevallen sprake is van Zuidwesten wind. Bij een Zuidwesten wind vertrekken de vliegtuigen richting Schiedam, de landingen vinden plaats vanuit de richting Lansingerland. In de overige 33% van de tijd gaf het langjarig gemiddelde een precies omgekeerde situatie aan.

In de maanden februari tot en met mei is er ten opzichte van het langjarig gemiddelde meer oostenwind geweest. Dit heeft tot gevolg gehad dat er relatief veel vanuit de zijde van Schiedam geland is. Om de in het model aangenomen verdeling gedurende resterende maanden van de huidige meetperiode zoveel mogelijk te benaderen, wordt vanaf zaterdag 9 juni a.s. geland vanaf de zijde van Lansingerland. Deze maatregel vervalt op 31 oktober a.s. of zoveel eerder als het baangebruik weer binnen de grenzen van de omzettingsregeling gekomen is. Vanzelfsprekend vormt de veiligheid van het vliegverkeer de belangrijkste overweging bij het toewijzen van de landingsrichting van een vliegtuig. Als gevolg van deze maatregel zal de komende maanden minder van de zijde van Schiedam geland worden en meer van de zijde van Lansingerland. Landingen van de zijde van Schiedam blijven echter uitdrukkelijk wel voorkomen, bijvoorbeeld als er sprake is van een oostelijke windrichting of wanneer dit vanwege de vliegveiligheid noodzakelijk is.

Rotterdam The Hague Airport is wettelijk verplicht om daar waar mogelijk maatregelen te nemen die ertoe bijdragen dat het vliegverkeer zoveel mogelijk wordt uitgevoerd als vastgelegd in de omzettingsregeling/luchthavenbesluit en de bijbehorende geluidszone.

 

Baanonderhoud op Schiphol heeft mogelijk invloed op het vliegverkeer van en naar RTHA

In de periode van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli 2018 is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van regulier onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden de afgelopen jaren was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). 

 

Vrijdag 9 maart a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 11.00 en circa 13.00 gepland heeft. Het eerste uur zal de baan aan de zijde van Schiebroek (baan 24) worden aangevlogen, het tweede uur de baan aan de zijde Overschie (baan 06) Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Op vrijdag 3 november en zondag 5 november, is gepland dat een vliegtuig van het type Boeing 767-300 Rotterdam The Hague Airport zal aandoen

Vandaag vrijdag en aanstaande zondag zijn vluchten gepland met een Boeing 767-300. Deze vluchten worden uitgevoerd om een bemanning van een olieplatform bij Trinidad en Tobago te wisselen. Dit vliegtuig kan opvallen doordat het duidelijk groter is dan het gemiddelde vliegtuig dat Rotterdam The Hague Airport aandoet. Daarnaast maakt het vliegtuig door zijn grootte meer geluid dan de vliegtuigen die normaal via de luchthaven vliegen. Door zijn grootte en geluid kan het lijken of het vliegtuig lager vliegt dan daadwerkelijk het geval is.

Het vliegtuig wordt vandaag rond 20:45 verwacht te landen en rond 22:30 weer te vertrekken. Tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij heeft overleg plaatsgevonden of de vluchten ook naar zaterdag overdag verplaatst kon worden, dit bleek voor de luchtvaartmaatschappij niet haalbaar te zijn. Op zondag is het vliegtuig gepland te landen rond 11:15 en weer te vertrekken rond 13:00.

 

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober a.s. zijn rondvluchten met een DC-3 Dakota van en naar Rotterdam The Hague Airport gepland


De Dutch Dakota Association (DDA) heeft gepland om op zaterdag 14 en zondag 15 oktober a.s. op beide dagen drie rondvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport boven onze regio uit te voeren. Verder wordt het vliegtuig op donderdag 12 oktober rond 18.30 ingevlogen vanaf Schiphol en zal het op zondag 16 oktober na afloop rond 17:00 weer terugkeren naar de thuisbasis Lelystad. De vluchten kunnen alleen uitgevoerd worden indien het weer niet te slecht is omdat er “op zicht” gevlogen wordt.

Het betreft hierbij een historisch vliegtuig van het type Douglas DC-3 “Dakota” die met zuigermotoren is uitgerust. De motoren van de DC-3 produceren een geluid dat sterk afwijkt van de vliegtuigen die normaal Rotterdam The Hague Airport aandoen. Door het zwaar brommend geluid, het geluidsniveau en de lage snelheid kan het vliegtuig voor omwonenden opvallen.

Rotterdam The Hague Airport is terughoudend bij het accommoderen van dergelijke vluchten. Alleen indien ze het normale commerciële verkeer niet benadelen en overdag uitgevoerd worden, worden voor dergelijke vluchten in beperkte mate slots vrijgegeven. De geplande vluchten voldoen aan de gestelde criteria en zijn derhalve toegelaten.

 

Maandagmiddag 18 september a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa één uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 12.00 en circa 13.00 gepland heeft. Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Donderdag 8 juni 2017 zijn vluchten met een Consolidated PBY-5A Catalina van en naar Rotterdam The Hague Airport gepland

De Catalina stichting heeft gepland om op donderdag 8 juni 2017 een retourvlucht Rotterdam The Hague Airport naar Southend uit te voeren, verwacht wordt dat het vliegtuig rond 10:50 zal vertrekken en rond 16:00 weer zal aankomen. Verder wordt het vliegtuig rond 09:50 ingevlogen vanaf hun thuisbasis Lelystad en zal het na afloop rond 17.00 weer terugkeren naar de thuisbasis. De vluchten kunnen alleen uitgevoerd worden indien het weer niet te slecht is omdat er “op zicht” gevlogen wordt.

Het betreft hierbij een historisch vliegtuig van het type Consolidated PBY-5A Catalina die met zuigermotoren is uitgerust. De motoren van de Catalina produceren een geluid dat sterk afwijkt van de vliegtuigen die normaal Rotterdam The Hague Airport aandoen. De Catalina is amfibie-vliegtuig dat wil zeggen dat het zowel op land als in het water kan landen. Door het zwaar brommend geluid, het geluidsniveau, de lage snelheid en afwijkende vorm kan het vliegtuig voor omwonenden opvallen.

Rotterdam The Hague Airport is terughoudend bij het accommoderen van dergelijke vluchten. Alleen indien ze het normale commerciële verkeer niet benadelen en overdag uitgevoerd worden, worden voor dergelijke vluchten in beperkte mate slots vrijgegeven. De geplande vluchten voldoen aan de gestelde criteria en zijn derhalve toegelaten.

Voor meer informatie: http://catalina-pby.nl 

 

Kaagbaan Schiphol niet op tijd gereed

Op 22 mei is bekend geworden dat het groot onderhoud (zie onderstaand bericht) aan de Kaagbaan niet op tijd gereed zal zijn. Het is nu de verwachting dat de Kaagbaan een week later te weten op woensdag 31 mei a.s. weer in gebruik genomen kan worden. De komende dagen wordt een ongunstige windrichting verwacht zodat er een grote kans is op zowel afwijkingen van Rotterdams verkeer als extra laagvliegend Schiphol verkeer over de het gebied tussen Rotterdam The Hague Airport en Gouda.

 

Kaagbaan Schiphol buiten gebruik

In de periode van zaterdag 18 maart a.s. tot en met woensdag 24 mei a.s. is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van groot onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden de afgelopen jaren was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS):
www.bezoekbas.nl

 

Parachutesprongen in het donker

Zaterdag 5 november 2016 zijn parachutesprongen in het donker bij Rhoon gepland.
Skydive Rotterdam, een op Rotterdam The Hague Airport gevestigde parachutistenvereniging, heeft toestemming gekregen voor het uitvoeren van parachutesprongen in het donker bij hun reguliere afspringgebied in de nabijheid van Rhoon.
Normaal mogen dergelijke vluchten alleen tijdens de daglichtperiode worden uitgevoerd. Voor deze speciale parachutesprongen in het donker is door de Inspectie Leefomgeving en Transport een specifieke ontheffing verleend. De sprongen kunnen alleen worden uitgevoerd indien de weersomstandigheden dit toelaten.
De vluchten worden uitgevoerd met een Cessna 208, het vliegtuig waarmee Skydive ook normaal dergelijke vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport uitvoert en zullen vertrekken en aankomen tussen circa 18.00 en 23.00 uur vanaf Rotterdam The Hague Airport. Totaal wordt verwacht dat er circa 5 vluchten in deze periode worden uitgevoerd in dit kader. In geval van te slechte weersomstandigheden kunnen de vluchten worden verplaatst naar zaterdag 19 november aanstaande.

 

Meetvliegtuig - 2 november 2016

Woensdagochtend 2 november a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van een luchtvaartradiobaken (genaamd RTM) nabij Rotterdam The Hague Airport.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 10.00 en circa 12.00 gepland heeft. Doel van deze vluchten is het controleren van een luchtvaartradiobaken. Dit radiobaken (genaamd RTM dat deze letters in morsecode uitzendt) dat zich bevindt net ten noorden van de de kruising Doenkade (N209) en de Ankie Verbeek Ohrlaan.

Om te garanderen dat het systeem goed functioneert, dienen jaarlijks vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling vanuit verschillende richtingen naar bedoeld baken gevlogen.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Bijzondere vluchten periode 15 september – 30 november 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op verzoek van de traumahelikopter ontheffing verleend om in de avond (als het donker is) lesvluchten uit te voeren in de periode 15 september – 30 november 2016.

De traumahelikopter mag in het donker “op zicht” vliegen, dit is in Nederland uitzonderlijk. Andere vliegtuigen vliegen in het donker “op instrumenten”. Het is een vereiste dat piloten regelmatig op herhalingstraining gaan. Om dit te kunnen oefenen moeten de oefeningen in het donker (dus zonder daglicht) worden uitgevoerd. Het lescircuit van Rotterdam The Hague Airport is op werkdagen geopend van 08.00 – 18.00 uur. In deze periode is er op dit moment nog daglicht waardoor de noodzakelijke oefening niet kan plaatsvinden.

In het verleden werden deze donker-oefeningen voornamelijk gedaan met de reserve-helikopter vanaf Lelystad. Omdat de vier traumahelikopters in Nederland vaker dan gepland worden gebruikt, moeten ze ook vaker in onderhoud en wordt er dus meer gebruik gemaakt van de reserve-helikopter. Als gevolg hiervan is de reserve-helikopter op dit moment onvoldoende beschikbaar om de trainingen vanaf Lelystad te kunnen uitvoeren.

Om toch te kunnen oefenen is in de periode van 15 september – 30 november 2016 toestemming verleend om 12 keer in de avond een trainingssessie te laten plaatsvinden. Deze trainingssessies mogen maximaal 45 minuten duren tot uiterlijk 22.00 uur waarin meerdere starts en landingen kunnen plaatsvinden. De traumahelikopter zal, daar waar mogelijk, rekening houden met de omgeving en bebouwing zo veel als mogelijk vermijden. Men moet er rekening mee houden dat extra geluidshinder kan optreden.

 

Vluchten t.b.v. Feyenoord - Manchester United

Op donderdag 15 september a.s. speelt Feyenoord in de Kuip tegen Manchester United. Na afloop van de wedstrijd zullen twee vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken.

Zoals bekend speelt Feyenoord a.s. donderdag een wedstrijd tegen Manchester United in het kader van de Europa League.
Zie https://www.feyenoord.nl/feyenoord-1/programma/feyenoord-manchester-united-20162017

Het is de bedoeling dat zowel het team als de supports die met het vliegtuig komen zo snel mogelijk weer terug naar Manchester terugvliegen. De vluchten zijn gepland met een vertrektijd voor 23.00. Alle betrokken partijen (waaronder gemeente, politie, luchthaven en luchtvaartmaatschappijen) zullen er alles aan doen om de vluchten dan ook voor 23.00 te laten vertrekken.

Het kan echter gebeuren dat om (bijvoorbeeld) logistieke redenen dit toch niet lukt. In dat geval is door de Inspectie Leefomgeving en Transport ontheffing verleend voor een vertrek na 23.00 in de nacht van donderdag 15 september op vrijdag 16 september.

De vluchten worden uitgevoerd door een AVRO RJ-85/British Aerospace 146 en een Boeing 737-300.
Gezien het late tijdstip van vertrek kunnen de vluchten extra opvallen.

 

Op zondag 11 september a.s. organiseert de Vliegclub Rotterdam een open dag

Naast het feit dat er meer vliegtuigbewegingen (klein verkeer) plaatsvinden heeft de Vliegclub Rotterdam aangegeven demonstraties formatievliegen en kunstvliegen op en in de nabijheid van de luchthaven te organiseren.

De Vliegclub Rotterdam is één van de twee vliegclubs die Rotterdam The Hague Airport als thuisbasis heeft.

Voor meer informatie zie: http://www.vliegclubrotterdam.nl/index.php/open-dag-2016

 

Evenementen 2 t/m 4 september op en rond de luchthaven

Het komende weekend, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september, zullen er drie verschillende evenementen op en rond Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport plaatsvinden. Het afwijkende vliegverkeer deze dagen kan aanleiding geven tot vragen.

Op bovengenoemde dagen vinden in Rotterdam de jaarlijkse Wereldhavendagen plaatst. Tijdens de wereldhavendagen vinden er (onder meer) meerdere demonstratievluchten plaats met helikopters boven de Maas ter hoogte van de Wilhelminapier en de Willemskade. Een deel van deze demonstratievluchten zal vanaf Rotterdam The Hague Airport starten. Bij deze demonstratievluchten kunnen ook helikopters gebruikt worden die groter zijn dan de helikopters die normaal van de luchthaven gebruik maken. Het betreft hierbij ondermeer de NH-90 maritieme helikopter van het Defensie Helikopter Commando. De verwachting is dat de helikopter vanmiddag 1 september al overgevlogen wordt van Den Helder naar Rotterdam.

Tevens organiseert de Dutch Dakota Association rondvluchten van circa 30 minuten met een DC-3 boven de wereldhavendagen. De DC-3 is een ouder vliegtuig van rond de Tweede Wereldoorlog en kan opvallen door zijn afwijkend, zwaarder motorgeluid. Zowel op zaterdag als op zondag zijn drie rondvluchten gepland. Daarnaast wordt het vliegtuig zaterdagochtend vanuit Schiphol naar Rotterdam gevlogen en zondag middag weer terug. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.dutchdakota.nl/nl/boek-een-vlucht/plan-en-boek/

Tevens kunnen ook andere vluchten ten behoeve van bedoeld evenement worden uitgevoerd boven de haven (details hiervan zijn ons op dit moment nog niet bekend), deze vluchten hoeven niet altijd afkomstig te zijn van Rotterdam The Hague Airport.
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de website van de Wereldhavendagen:
http://wereldhavendagen.nl/programma/

 

Kaagbaan Schiphol in onderhoud

In de periode van maandag 20 juni 07:00 uur tot maandag 27 juni 06:00 uur 2016 is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van regulier onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden twee jaar geleden was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS):

www.bezoekbas.nl

 

Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 januari 2016) de ontwerpbestemmingsplannen "Rotterdam The Hague Airport”(NL.IMRO.0599.BP1041RdamAirport-co01) en “Parapluherziening geluidzone RTHA” (NL. IMRO. 0559. BP1082PaplugzRTHA-ON01 Rotterdam) met de bijbehorende planMER, voor een ieder ter inzage liggen bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

De ontwerpbestemmingsplannen met de bijbehorende stukken zijn tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport” wordt begrensd door de verkeersaders 'Doenkade', de A13 en de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Aan de noordkant grenst het plangebied aan de open Schieveense Polder. De zuid- en westkant wordt begrensd door de woongebieden van het gebied Overschie. Ten zuidoosten ligt het bedrijventerrein Zestienhoven.

Met het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport” wordt weer een actueel ruimtelijk-juridisch kader geboden voor de landzijdige invulling van de luchthaven voor de komende tien jaar. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijke invulling van de luchthaven op de grond en nadrukkelijk niet de luchtzijdige invulling van de luchthaven (aantal vluchtbewegingen).

Een deel van de luchthaven krijgt met de vaststelling van het bestemmingsplan de status van industrieterrein met bijbehorende geluidszone. Dit is het gevolg van het testen van motoren van vliegtuigen na reparatie of onderhoud op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit zogenaamde proefdraaien van vliegtuigmotoren met een stuwkracht van 9 kN moet volgens geluidswetgeving plaatsvinden op een gezoneerd industrieterrein. De geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ligt grotendeels over het plangebied en voor een deel buiten het plangebied. Voor zover de geluidzone buiten het plangebied van RTHA is gelegen, wordt deze vastgelegd in de hieronder omschreven “Parapluherziening geluidzone RTHA”. Binnen de geluidzone zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig of geprojecteerd.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzone RTHA” betreft de partiële herziening van een tweetal bestemmingsplannen (“Polder Zestienhoven” en “Doenkade-N209II”) en is gelegen ten noorden, zuiden en oosten van het plangebied van bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport”.

Deze parapluherziening regelt de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein op Rotterdam The Hague Airport, voorzover gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport”.

Informatieavond

Op maandag 11 januari 2016 organiseert de gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over bovengenoemde ontwerpbestemmingsplannen. Deze bijeenkomst, een inloopavond, vindt plaats in de Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3, Rotterdam (Rotterdam The Hague Airport) tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

U kunt op elk tijdstip tussen 16.00 uur en 20.00 uur binnenkomen en de ntwerpbestemmingsplannen inzien. Er is een aantal medewerkers van de gemeentelijke diensten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Gedurende bovengenoemde termijn van de terinzagelegging kan een ieder over de ontwerpbestemmingsplannen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling, Wilhelminakade179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. van der Want, tel. 010-4896447.

Rotterdam, DATUM

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

 drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

Rotterdam The Hague Airport, 10 december 2015

Zaterdagmiddag 12 december (gepland tussen 12:00 en 13:00) zal een luchtdefilé boven de Coolsingel plaatsvinden, hieraan zullen meerdere militaire vliegtuigen en helikopters deelnemen. Op vrijdagmiddag 11 december (gepland tussen 13:30 en 14:30) zullen hiervoor oefeningen in de omgeving van Rotterdam plaatsvinden.

Bedoelde vluchten zullen laag over de regio vliegen. Defensie waarschuwt dat dit mogelijk tot aanleiding kan geven tot hinder.

Naar verwachting zullen de vliegtuigen vanuit het zuiden naar de Coolsingel vliegen richting de luchthaven en dan verder richting Hoek van Holland en Moordrecht.

Bovenstaande vluchten staan geheel los van de exploitatie van Rotterdam The Hague Airport, het is (op dit moment) niet de verwachting dat de vliegtuigen en helikopters op de luchthaven zullen landen.

Meer informatie kunt u vinden op

http://www.rijnmond.nl/nieuws/136017/Vliegtuigen-laag-boven-Coolsingel-tijdens-defile

http://www.mediatv.nl/nieuws/15943/Defensie-waarschuwt-voor-lage-vliegbewegingen-boven-Rotterdam-.html

 
©2018 - CRO Rotterdam