CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving Rotterdam The Hague Airport (RTHA)

 

Door onderhoud Kaagbaan Schiphol mogelijk afwijkende vliegpaden RTHA (12/2/2024)

Vanaf 19 februari t/m 25 april 2024 is de Kaagbaan op Schiphol gesloten in verband met onderhoud. Hierdoor moet het vliegverkeer van en naar Schiphol een andere combinatie van start- en landingsbanen gebruiken. Dit kan, afhankelijk van de windrichting, gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Met name vertrekkend verkeer vanaf RTHA, bij windrichtingen tussen Noordwest en Oost, kan afwijken van de gebruikelijke route. Dit gebeurt in alle gevallen in opdracht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Hierdoor kunnen vliegtuigen van en naar RTHA vliegen over andere gebieden en/of andere hoogtes vliegen dan normaal het geval zou zijn. U kunt hier hinder van ondervinden.

(bron: RTHA)

 

Last onder dwangsom voor Transavia vanwege nachtlandingen op RTHA (16/1/2024)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een last onder dwangsom (LOD) opgelegd aan Transavia. De luchtvaartmaatschappij is meerdere keren zonder geldige reden na middernacht geland op luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Bij een volgende overtreding die de ILT constateert, verbeurt Transavia een dwangsom van € 50.000 tot een maximum van € 250.000.
De hoogte van dit bedrag is gerelateerd aan de kosten die een luchtvaartmaatschappij bespaart bij een dergelijke landing. De last onder dwangsom wordt opgelegd om herhaling in de toekomst te voorkomen.In mei, juni en augustus 2023 zijn enkele toestellen van Transavia zonder geldige reden na middernacht op de Rotterdamse luchthaven geland. Deze overtredingen zijn de reden dat de ILT nu een dwangsom oplegt aan de luchtvaartmaatschappij.

Beperken hinder omwonenden
Om geluidsoverlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, is in de Omzettingsregeling Rotterdam The Hague Airport vastgelegd dat het gebruik van de luchthaven door de grote commerciële luchtvaart niet is toegestaan tussen 23.00*) en 7.00 uur. Uitzonderingen hierop zijn onder andere landingen na middernacht vanwege een technische storing, extreme weersomstandigheden of een onverwachte vertraging veroorzaakt door de luchtverkeersleiding.

Toezicht ILT
Van de luchthaven ontvangt de ILT periodiek een rapportage. De ILT controleert alle vluchten die in de nachtperiode (23.00 - 07.00 uur) plaatsvinden en onderzoekt deze waar nodig. Dat laatste geldt in ieder geval voor landingen door de grote commerciële luchtvaart tussen 00.00 uur en 01.00 uur. De ILT vraagt informatie op over de reden van de late landingen en bekijkt of deze valt onder de uitzonderingen om in de nachtperiode te mogen landen.

*) Noot redactie CRO: voor vliegtuigentypen die vallen onder hoofstuk 4.g. van de Omzettingsregeling, zoals de Boeing 737-700 en 737-800 van Transavia is dit 24.00 uur.

(bron: ILT)

 

Rotterdam The Hague Airport verwelkomde 2.2 miljoen passagiers in 2023 (10/1/2024)

Afgelopen jaar reisden ruim 2.2 miljoen passagiers van of naar Rotterdam The Hague Airport. Dat is een stijging van 5% ten opzichte van 2022 (2.1 miljoen) en 6% ten opzichte van 2019 (2.0 miljoen).

In 2023 waren er 16.191 commerciële vliegtuigbewegingen, wat een stijging is van 3% ten opzichte van 2022 (15.772) en een daling van 3% ten opzichte van 2019 (16.883). Het gemiddeld aantal passagiers per vlucht was in 2023 het hoogst ooit gemeten. Vanaf RTHA kon er in 2023 naar 54 verschillende bestemmingen gevlogen worden. In 2022 waren dit er 57 en in 2019 48.

De traumahelikopter was in 2023 goed voor 5.345 vliegtuigbewegingen. Dit is een afname van 4% ten opzichte van 2022. De traumahelikopter is verantwoordelijk voor meer dan de helft van het aantal nachtvluchten op RTHA (619 van de 1.267 nachtvluchten zijn door de traumahelikopter gevlogen).

RTHA heeft in 2023 wederom stappen gezet in verduurzaming van de luchthaven. Inmiddels is een groot deel van het grondmaterieel en de voertuigen op de luchthaven elektrisch en wordt de rest van de grondoperatie uitgevoerd met fossielvrije brandstof HVO100. Eind 2023 heeft RTHA als een van de eerste tien luchthavens ter wereld het ACA (Airport Carbon Accreditation) Level 5 certificaat ontvangen; de hoogst mogelijke erkenning voor de inspanningen op het gebied van duurzaamheid.

Meer informatie over (de verdeling) van de verschillende vluchten in 2023 is hier te vinden.

(bron: RTHA)

 

Vervolgonderzoek na vondst PFAS rondom de brandweer-oefenplaats (15/12/2023)

Bodemonderzoek op brandweer-oefenplaats
In september 2023 heeft advies- en ingenieursbureau TAUW, in opdracht van RTHA, bodemonderzoek gedaan op de brandweer-oefenplaats. Uit dit onderzoek is gebleken dat er verhoogde concentraties PFAS in de grond, het grondwater en de sloten rondom de oefenplaats zitten. Het gaat hier om een eenmalige meting. Om een goed beeld te krijgen van de oorzaak, omvang en risico’s van de verontreiniging, is vervolgonderzoek nodig.

Vervolgonderzoek
In januari 2024 worden vervolgmetingen uitgevoerd door advies- en ingenieursbureau TAUW. Naast uitgebreidere metingen op de brandweer-oefenplaats worden ook aan de buitenzijde van de luchthaven rondom de brandweer-oefenplaats metingen gedaan. De resultaten van dit onderzoek worden in het eerste kwartaal van 2024 verwacht en gedeeld met de belanghebbenden. RTHA werkt hierin nauw samen met de gemeente Rotterdam, het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, de GGD en DCMR Milieudienst Rijnmond.

De nabijgelegen volkstuinvereniging en ponyclub zijn reeds geïnformeerd. Wegens eerder geconstateerde bodemverontreiniging op het volkstuinencomplex, is destijds het advies aan een deel van de volkstuinen al gegeven om eventuele gewassen in bakken te telen.

Aanleiding
Aanleiding voor het recente onderzoek was dat tijdens renovatiewerkzaamheden van de taxibaan eind 2021 verhoogde concentraties PFAS in de grond zijn gevonden. Dit was vlakbij de voormalige brandweer-kazerne. De verontreiniging is in 2022 afgevoerd naar een erkend verwerker. Gebruikelijk is vervolgens om in kaart te brengen of er nog meer verontreiniging is.

PFAS in blusmiddelen brandweer
RTHA heeft een eigen bedrijfsbrandweer voor calamiteiten op de luchthaven. RTHA bluste tijdens incidenten en oefeningen in het verleden met een wettelijk voorgeschreven PFAS-houdend blusmiddel. Sinds 2020 wordt, dankzij een aanpassing in EASA wet- en regelgeving, op RTHA geen PFAS-houdend blusmiddel bij incidenten meer ingezet. Sinds 2005 gebruikt de brandweer bij blusoefeningen op de luchthaven alleen nog maar water. 

(bron: RTHA)

 

Rotterdam The Hague Airport blijft binnen de geluidsruimte (9/11/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is dit gebruiksjaar, wat loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023 binnen de door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vastgestelde geluidsruimte gebleven. In de berekeningen is gerekend met de stillere traumahelikopter. RTHA had sinds 27 mei al baansturing ingezet om te voorkomen dat het geluidhandhavingspunt aan de zijde van Schiedam te snel vol zou lopen.

Baangebruik
Als gevolg van de baansturing is het aandeel van de geluidsbelasting aan de zijde van Schiedam minder geworden. Dit was wel afhankelijk van de windrichting omdat vliegtuigen tegen de wind in moeten landen en starten. Over het hele gebruiksjaar genomen bleef het aandeel van landingen aan de kant van Schiedam nog wel boven het langjarig gemiddelde.

Stillere helikopter
RTHA heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gevraagd om voor het bepalen van de geluidsbelasting te kunnen rekenen met de stillere (trauma)helikopter. Aanleiding hiervoor is dat in de geluidsberekeningen voor de handhaving gerekend wordt met een meer luidruchtige variant van de helikopter, terwijl in de praktijk op de luchthaven sinds 2018 voor het grootste deel een significant stillere variant vliegt.

Geluidsberekeningen met stillere helikopter
De geluidstabellen zijn op 31 oktober 2022 aangepast, echter de Regeling burgerluchthavens (RBL) maakte het nog niet mogelijk om de stillere helikopter ook daadwerkelijk mee te rekenen. Deze aanpassing van de RBL is op 9 oktober jl. gepubliceerd. RTHA heeft toegezegd dat de ruimte voor het commercieel verkeer niet zal toenemen totdat het nieuwe luchthavenbesluit van kracht is.

Scheiding geluidsruimtes
In het nieuwe luchthavenbesluit vraagt RTHA om een scheiding van de geluidsruimte van het commerciële verkeer, waar de luchthaven op kan sturen en het maatschappelijke verkeer, waar de overheid op stuurt. Het aantal bewegingen van de helikopter (met name in de nacht waar deze tien keer zo zwaar meetelt) is de afgelopen jaren verder toegenomen en daarmee ook het gebruik van de geluidsruimte.

(bron: RTHA)

 

Vertragingen in de avond door eerdere storing bagagesysteem (16/10/2023)

In verband met een technische storing aan het bagagesysteem in de ochtend van 15 oktober 2023, is een aantal vluchten vertraagd vertrokken. Het gevolg hiervan was dat ook de terugkerende vlucht(en) later landden dan gepland. De vlucht met de grootste vertraging was terugkerend uit Lissabon HV544 van Transavia en zou naar verwachting 00:20 uur landen.

(bron: RTHA)

 

Rotterdam The Hague Airport gaat proeven met vliegen op waterstof faciliteren (22/9/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bereidt zich voor op de toekomst en zet in op het faciliteren van duurzamere vormen van vliegen. De luchthaven richt zich de komende jaren onder andere op het faciliteren van proeven op het gebied van waterstof aangedreven luchtvaart. Om deze proeven te kunnen faciliteren zal RTHA een waterstof opslagfaciliteit ontwikkelen waarvoor een vergunning zal worden aangevraagd. Deze vergunning zal een onderdeel zijn van de bestaande milieuvergunning.

Verduurzaming luchtvaart
De verduurzaming van de luchtvaart kent een drietal richtingen. Ten eerste duurzame luchtvaartbrandstoffen (SAF) – brandstoffen die bijgemengd kunnen worden in bestaande vliegtuigen. Ten tweede batterij-elektrisch vliegen – waarbij accu’s als energiedrager in het vliegtuig gebruikt worden. En ten derde groene waterstof – een duurzamere energiedrager waar vliegtuigontwikkeling op inzet. Voor RTHA zijn alle drie de richtingen relevant, echter de focus is op waterstof aangezien dit een belangrijk speerpunt is in de regio Rotterdam. Zo zet de Rotterdamse haven bijvoorbeeld vol in op het produceren en importeren van waterstof.

Faciliteren van vliegen op waterstof
Om de waterstof-aangedreven vliegtuigen in de toekomst te kunnen faciliteren op luchthavens zijn aanpassingen aan de infrastructuur en operatie op de luchthaven noodzakelijk.
RTHA start dit jaar met de ontwikkeling van een opslagfaciliteit en bijbehorende tank voor 125L vloeibare waterstof. Vervolgens komt er een proef waarbij de HYDRA-II drone van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR) zal vliegen op waterstof. De HYDRA-II drone wordt gebruikt als test platform voor vliegen op waterstof. De drone wordt in dit onderzoekstraject gezien als ‘vliegtuig’ om te ervaren welke operationele aspecten er komen kijken bij waterstof-aangedreven vliegtuigen en bij het opslaan van waterstof op het luchthaventerrein. In een latere fase kan de opslagfaciliteit gebruikt worden door andere partijen die vliegtuigen ombouwen naar waterstof-aangedreven vliegtuigen, zoals het NLR, AeroDelft en de TU Delft. De eerste proef maakt onderdeel uit van het Europese Green Deal programma TULIPS.

Veiligheid
Er is in opdracht van RTHA onderzoek gedaan door Royal Haskoning DHV naar de veiligheidsafstanden t.o.v. de opslagfaciliteit en tankwagen, waaraan voldaan dient te worden ten opzichte van (kwetsbare) gebouwen en locaties in de omgeving. Deze afstanden blijven binnen de inrichtingsgrens en voldoen hiermee aan het actuele landelijke en lokale toetsingskader.
Daarnaast zijn de opslagfaciliteit en bijbehorende tank reeds uitvoerig getest bij het NLR in Marknesse. De installatie ligt op ruime afstand van overige activiteiten en de luchthavenbrandweer zal in de komende periode specifieke trainingen volgen op het gebied van waterstof. Zo bereidt de luchthaven de organisatie voor op de toekomst.

Aanvraag vergunning
Om de opslagfaciliteit te kunnen ontwikkelen en de bijbehorende proeven te kunnen starten, is een ‘wijziging omgevingsvergunning milieu’ nodig, welke onderdeel is van de bestaande milieuvergunning. RTHA heeft de aanvraag voor deze vergunning ingediend bij de Gemeente Rotterdam en hoopt per begin 2024 te kunnen starten met de ontwikkelingen op het gebied van waterstof.

(bron: RTHA)

 

Minder vliegtuigbewegingen in de zomermaanden (8/9/2023)

De maanden juli en augustus, waarin de schoolvakanties vallen, zijn goed verlopen op Rotterdam The Hague Airport. In deze twee maanden waren er aanzienlijk minder commerciële vliegtuigbewegingen in vergelijking met de zomer van 2022. Het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport reisde lag ook lager dan vorig jaar zomer.

Vergeleken met 2019 is het aantal vliegtuigbewegingen gedaald, maar het aantal passagiers is gelijk gebleven. Dit komt doordat er deze zomer gemiddeld meer passagiers per vliegtuig vervoerd werden.

In juli en augustus waren er ruim 3.600 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. Rotterdam verwelkomde 521.000 passagiers gedurende deze twee maanden, 17% minder in vergelijking met 2022. Vergeleken met 2019 waren er 7% minder vluchten en een gelijk aantal passagiers.

De daling ten op zichtte van 2022 heeft te maken met de nog geldende corona restricties in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden.

Bekijk hier de feiten en cijfer van Rotterdam The Hague Airport

 

Bijzondere vlucht op Rotterdam The Hague Airport (6/9/2023)

Op woensdag 6 september 2023 landt er een Airbus A330 – 200 van de luchtvaartmaatschappij Maleth afkomstig uit Hamburg op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel landt om 14.15 uur en vertrekt op 7 september om 14.00 uur weer vanaf Rotterdam The Hague Airport naar Aalund, Denemarken. Het betreft een vliegtuigtype dat normaal gesproken niet van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vliegt, en kan hierdoor extra opvallen in de omgeving.

(bron: RTHA)

 

Elektrische (les)vluchten op Rotterdam The Hague Airport (11/8/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) start in samenwerking met de Rotterdamsche Aero Club (RAC) en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een initiatief om elektrische (les)vluchten vanaf de luchthaven te promoten en om kennis op dit gebied te vergroten.

Elektrische laadvoorziening
Op de luchthaven is een elektrische laadvoorziening gerealiseerd die het mogelijk maakt om het eerste volledig elektrische vliegtuig, de Velis Electro van de Sloveense vliegtuigfabrikant Pipistrel, op te laden. NLR heeft zijn elektrische Pipistrel Velis Electro beschikbaar gesteld aan de RAC om vliegers ervaring op te laten doen met elektrisch vliegen. Voor NLR biedt deze samenwerking tevens de gelegenheid om data te verzamelen ten behoeve van onderzoek naar elektrisch vliegen. Daarnaast willen RTHA en NLR de kleine luchtvaart stimuleren om elektrisch te gaan vliegen. Om het elektrisch vliegen te stimuleren zal RTHA tot 1 januari 2025 geen landingsgelden in rekening brengen voor vluchten die volledig elektrisch worden uitgevoerd.

Verduurzaming van de luchtvaart
Voor RTHA is de realisatie van de laadvoorziening onderdeel van een grotere ambitie. In het jaar 2022 waren er op de luchthaven 17.863 vliegtuigbewegingen in de categorie lesvluchten. Deze vluchten betreffen kleinere vliegtuigen met een relatief korte vluchtduur. Dat zijn bij uitstek vluchten die op termijn geëlektrificeerd kunnen worden op RTHA. “De realisatie van de laadvoorziening bij de RAC is het startpunt. We zien elektrisch vliegen als één van de verduurzamingsoplossingen voor de luchtvaart. Als luchthaven leren we wat er nodig is op het gebied van infrastructuur, brandveiligheid en operatie. Dit om invulling te geven aan de transitieperiode waar we inzitten en om klaar te zijn voor andere type elektrische vliegtuigen, zoals de elektrische variant van de Diamond DA40 die recent in Oostenrijk haar eerste vlucht heeft gemaakt”, aldus Daan van Dijk, Innovator op RTHA.

Samenwerking RTHA, RAC en NLR
De RAC is al een aantal jaren sterk geïnteresseerd in de mogelijkheden om in de nabije toekomst elektrisch te gaan vliegen en dat in het opleidingsprogramma voor aankomende vliegers op te nemen. De RAC hoopt dat eind 2024 meer nieuwe types elektrische lesvliegtuigen ingezet kunnen als de certificeringen van de luchtvaartauthoriteiten rond zijn.

NLR richt zich op innovaties en advisering voor de verduurzaming van civiele luchtvaartoperaties om klimaatdoelstellingen te kunnen behalen. De inzet van de Pipistrel PH-NLX is een duidelijk voorbeeld hoe zij ondersteuning kan bieden bij de introductie van een nieuwe vorm van dienstverlening op RTHA.

Batterij elektrische luchtvaart is bij uitstek geschikt voor kleine luchtvaart en korte afstanden, wat een significant deel van de vliegtuigbewegingen op RTHA is. Voor vluchten met grotere vliegtuigen op langere afstand werkt RTHA met partners aan projecten op het gebied van waterstof en SAF (Sustainable Aviation Fuel).

(bron: RTHA)

 

Minder vliegtuigbewegingen in juli op Rotterdam The Hague Airport (9/8/2023)

Er waren in juli dit jaar aanzienlijk minder vliegtuigbewegingen dan in juli 2022. Ook was het aantal passagiers dat via Rotterdam The Hague Airport vloog lager dan afgelopen jaar. Vergeleken met 2019 is er sprake van een lichte stijging.

In juli waren er 1.822 commerciële vliegtuigbewegingen, hetgeen 16% lager is dan in dezelfde maand vorig jaar. Ruim 260.000 passagiers vlogen in juli via RTHA, 17% minder dan in 2022. Vergeleken met juli 2019 waren er 3% meer vluchten en 4% meer passagiers.

De daling ten op zichte van 2022 heeft te maken met de nog geldende corona restricties in dat jaar. Niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen zijn toen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden.

(bron: RTHA)

 

Helikopterinzet MIRG-team bij brand op vrachtschip boven Ameland (27/7/2023)

Afgelopen nacht heeft zich een ernstig incident voorgedaan op een vrachtschip, een autocarrier, ten noorden van Ameland. Er is brand uitgebroken aan boord van het schip, wat heeft geleid tot een grootschalige noodsituatie op zee.

In reactie op dit noodgeval heeft de Nederlandse kustwacht het MIRG-team (Maritime Incident Response Group) van de veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond opgeroepen voor hulp. Met spoed zijn twee helikopters van Rotterdam The Hague Airport ingezet om het MIRG-team naar de locatie van het incident te brengen. Deze actie vond plaats tussen 01:00 en 03:00 uur.

Het MIRG-team bestaat uit getrainde professionals die gespecialiseerd zijn in maritieme noodsituaties en brandbestrijding. Hun inzet is van cruciaal belang om het vuur op het vrachtschip te bestrijden en verdere schade te voorkomen. Gezien de ernst van de situatie is het mogelijk dat er vandaag meer helikopters vanaf de luchthaven worden ingezet om aanvullende ondersteuning te bieden.

(bron: RTHA)

 

Minder vluchten met meer passagiers op Rotterdam The Hague Airport (7/7/2023)

In het eerste halfjaar van 2023 hebben meer passagiers gebruik gemaakt van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dan in dezelfde periode in 2019, terwijl het aantal vliegtuigbewegingen in deze periode juist is gedaald. De verklaring hiervoor is een hogere bezettingsgraad aan boord van de vliegtuigen.

Meer passagiers per toestel
RTHA verwelkomde de eerste zes maanden van dit jaar ruim 1 miljoen passagiers, hetgeen 7,8% meer is dan in dezelfde periode in 2019, het laatste normale jaar voor corona. Er waren 7.609 commerciële vluchten tot en met juni, 3,7% minder dan in 2019. Dit komt doordat er gemiddeld 10% meer passagiers aan boord van de vliegtuigen waren.

Meer gelijkmatige spreiding vliegtuigbewegingen
Vergeleken met het eerste halfjaar van 2022 is het aantal passagiers met 27% toegenomen en het aantal vluchten met 20%. Echter, de vergelijking met 2022 is niet representatief, aangezien er in het eerste kwartaal van vorig jaar nog corona restricties golden. Als gevolg hiervan zijn toen niet gebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus. Dit jaar zijn de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger verspreid over het jaar en heeft er geen overheveling plaatsgevonden, omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden. In de maanden juli en augustus verwacht RTHA ruim 10% minder vluchten dan afgelopen zomer.

(bron: RTHA)

 

RTHA onderzoekt de milieueffecten van verschillende toekomstscenario’s (29/6/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is de aanvraag voor een nieuw luchthavenbesluit aan het voorbereiden, in verband met gewijzigde wet- en regelgeving. De komende maanden worden de milieueffecten van verschillende toekomstscenario’s onderzocht in het milieueffectrapport (MER).


Milieueffectrapport
Om zorgvuldig te handelen heeft RTHA ervoor gekozen om ten behoeve van het luchthavenbesluit een volledige milieueffectrapportage (MER) uit te voeren. Hierin worden verschillende toekomstscenario’s onderzocht op de milieueffecten. Hieraan voorafgaand zijn de kaders voor dit onderzoek voorgesteld in de concept-NRD (notitie Reikwijdte en Detailniveau). Eerder dit jaar is de concept-NRD door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ter inzage gelegd waarop verschillende zienswijzen zijn ingediend. Daarnaast heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ook advies gevraagd aan de Commissie voor de m.e.r. en is er een aanvulling gedaan op de te onderzoeken toekomstscenario’s.

Verschillende toekomstscenario’s worden onderzocht
Door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een reactienota op de eerder verschenen Notitie Reikwijdte en Detailniveau gepubliceerd. De komende maanden worden er verschillende scenario’s onderzocht op de milieueffecten. Hierin zullen de opmerkingen van het ministerie uit de reactienota meegenomen worden. Naast stilstand en groei zal RTHA ook een krimpscenario onderzoeken. In de groeialternatieven zal groei van de luchthaven beperkt mogelijk zijn en alleen indien de vliegtuigen in de toekomst stiller worden. Daarnaast zijn de randen van de dag (tussen 7.00 en 9.00 en 21.00 en 23.00) beschermd tegen groei.

Aanvraag nieuw Luchthavenbesluit eind 2023
RTHA verwacht eind 2023 de MER onderzoeken te hebben afgerond en nog voor het einde van het jaar de aanvraag in te dienen bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het bevoegd gezag. Het streven is om uiterlijk 1 januari 2025 het nieuwe luchthavenbesluit in werking te laten treden.

(bron: RTHA)

 

Diverse diplomatieke en militaire vluchten (29/6/2023)

In verband met een internationale bijeenkomst met minister-president Mark Rutte waren er op 27 juni 2023 meerdere diplomatieke vluchten op RTHA gepland. De regerings- en militaire vliegtuigen zouden aankomen tussen 17.00 en 18.00 en weer opstijgen tussen 22.00 en 23.00.

(bron: RTHA)

 

RTHA en Hamburg kondigen samenwerking aan voor waterstofvliegroute (23/6/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA), Rotterdam the Hague Innovation Airport (RHIA), Hamburg Airport (HAM) en Hamburg Aviation zijn een samenwerking gestart om een waterstofvliegroute tussen beide luchthavens te realiseren. Dat werd aangekondigd tijdens de Paris Air Show.

De twee luchthavens en de twee daarbij behorende innovatie stichtingen ambiëren om in 2026 de eerste vlucht op waterstof tussen Hamburg en Rotterdam te kunnen faciliteren. Het memorandum of understanding (MoU) omvat ook een bredere samenwerking om waterstofinfrastructuur te ontwikkelen en bij te dragen aan de totstandkoming van relevante industriestandaarden. Met 2026 als richtdatum voor de eerste vlucht op een waterstofvliegroute tussen Hamburg en Rotterdam, streven de partijen naar commerciële vluchten tussen RTHA en HAM in de toekomst.

Naast waterstoftechnologie moedigt de overeenkomst samenwerking aan op andere gebieden zoals gedigitaliseerde luchthavens en luchtvaart, duurzame energieproductie, infrastructuur, geavanceerde training en slimme luchthaventechnologie. Het MoU omvat daarbij ook het verdiepen van technische samenwerking op het gebied van duurzame luchthavenexploitatie, waar zowel RTHA als HAM de afgelopen jaren belangrijke vooruitgang hebben geboekt.

„We hebben hoge ambities als het gaat om het verduurzamen van onze luchthaven en het bijdragen aan een duurzamere luchtvaart“, zegt Wilma van Dijk, CEO van Rotterdam The Hague Airport. „Door innovatie en onze expertise met betrekking tot luchtvaartkennis, technologie en ondersteuning te delen, wordt er door de betrokken partijen op een unieke manier samengewerkt aan het versnellen van de energietransitie in de luchtvaartsector. We zijn dan ook ontzettend trots onderdeel te mogen uitmaken van deze samenwerking waarbij we de eerste waterstofvlucht tussen Rotterdam en Hamburg gaan faciliteren.“

De luchthaven gelooft dat de introductie van waterstofvluchten naar Hamburg een belangrijke mijlpaal zal zijn in de overgang naar duurzamere luchtvaart. Het zal niet alleen zorgen voor lagere emissies, maar ook dienen als een stimulans voor verdere innovaties op het gebied van groene luchtvaart.

(bron: RTHA)

 

RTHA zet baansturing in om geluidsoverschrijding te voorkomen (30/5/2023)

Door bovengemiddeld vaak voorkomende noorden- en oostenwind, is er de afgelopen maanden meer gebruik gemaakt van landingen over Schiedam. Hierdoor loopt het geluidshandhavingspunt aan de zijde van Schiedam sneller vol dan gepland. Om een overschrijding aan het einde van het gebruiksjaar, wat loopt van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023, te voorkomen, stelt RTHA vanaf 27 mei baansturing in.

Meer landingen via Schiedam
De geluidsbelasting boven Schiedam, als gevolg van landend verkeer op baan 06 is te hoog, wat leidt tot extra geluid voor omwonenden aan de westkant van de luchthaven. RTHA heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) en gebruikers verzocht te voldoen aan de baansturing, om zo (waar veilig) meer landingen te laten plaatsvinden op baan 24.

Baansturing voorkomt vaak overschrijding
In gebruiksjaren 2019 en 2020 was baansturing voldoende om een overschrijding te voorkomen. In 2022 is ook vanaf mei baansturing ingezet, maar bleek het in juli noodzakelijk om daarnaast ook andere maatregelen in te zetten zoals het verbieden van groot lesverkeer en het stoppen met (her)uitgifte van slots.

In eerste instantie wordt de baansturing ingezet tot eind augustus. Indien het baangebruik terugkeert naar normale waarden, dan zal de baansturing weer beëindigd worden. Mocht het baangebruik eind augustus nog steeds te veel afwijken, dan zal deze verlengd worden tot het einde van het gebruiksjaar, 31 oktober.

(bron: RTHA)

 

Meivakantie RTHA: meer passagiers met minder vliegtuigbewegingen (12/5/2023)

De meivakantie is goed verlopen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). In de 2 weken van de vakantie hebben ruim 113.000 passagiers gereisd via de luchthaven. Dit is 3,5% meer in vergelijking met de meivakantie van 2022.

Gedurende de meivakantie zijn er 789 vluchten uitgevoerd, door onder andere Transavia, British Airways, TUI en Corendon. In totaal zijn dit 10% minder vluchten geweest in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Grotere toestellen en een hogere bezettingsgraad aan boord hebben geleid tot de stijging in het aantal passagiers.

De drukste dag was maandag 1 mei. Op deze dag verwelkomden Rotterdam The Hague Airport ruim 9.000 passagiers verdeeld over 61 vluchten.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vlucht op Rotterdam The Hague Airport 11 mei 2023 (11/5/2023)

Op donderdag 11 mei 2023 landt er een Boeing 767-200 op Rotterdam The Hague Airport. Het toestel landt om 8.00 uur en vertrekt weer omstreeks 18.00 uur. Het betreft een vliegtuigtype dat normaal gesproken niet van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA) vliegt, en kan hierdoor extra opvallen in de omgeving.

(bron: RTHA)

 

Aanpassingen op RTHA vanwege nationale dodenherdenking op 4 mei (4/5/2023)

Op 4 mei 2023 gelden er op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beperkingen vanwege de Nationale Dodenherdenking. Dit is om geluidshinder tijdens de herdenkingen in de omgeving te voorkomen.

Tussen 19:50 uur en 20:20 uur zijn er geen starts en landingen toegestaan op de luchthaven. Opstarten en taxiën is niet toegestaan tussen 19:40 uur en 20:15 uur, tenzij het vertrek vóór 19:50 uur gegarandeerd kan worden. Na 20:15 uur mag er opgestart en getaxied worden, het vertrek dient na 20:20 uur plaats te vinden. Bovendien moet er tussen 20:00 en 20:02 uur stilte worden betracht op de luchthaven.

De hulpdiensten, zoals de MMT (traumahelikopter) en de Politie, zijn uitgezonderd van deze beperkingen.

(bron: RTHA) 

 

Rotterdam The Hague Airport stuurt actief op verbetering van de luchtkwaliteit (1/5/2023)

Door de verbranding van diesel en kerosine komen er verschillende schadelijke stoffen vrij. Een van die stoffen is ultrafijn stof (UFP). Over het effect van UFP op de gezondheid is wereldwijd nog weinig bekend, echter sinds kort zijn er aanwijzingen dat dit schadelijk kan zijn. Met name voor werknemers op het platform. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) hecht veel belang aan een veilige en gezonde werk- en leefomgeving en zet daarom actief in op het verbeteren van de luchtkwaliteit op en rond de luchthaven.

Ultrafijn stof metingen
In 2018 is in opdracht van RTHA een onderzoek uitgevoerd door TNO naar UFP in de direct omliggende woonwijken. De conclusie uit het rapport luidde dat naar schatting c.a. 15% van ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken afkomstig is van de luchthaven. De overige 85% van ultrafijn stof komt van andere bronnen zoals wegverkeer en haven/industrie. TNO heeft in de zomer van 2022 in opdracht van RTHA een oriënterende meting naar ultrafijn stof op het platform uitgevoerd. Eind december 2022 is het conceptrapport opgeleverd. Door de metingen is duidelijk geworden dat er verhoogde concentraties UFP op het platform zijn.

Elektrificatie grondmaterieel
De luchthaven maakt zich in samenwerking met externe partners al langer op diverse manieren sterk voor het reduceren van uitstoot. Zo zal al het Diesel-aangedreven materieel uiterlijk 2030 geëlektrificeerd worden. Tot die tijd rijden alle niet-elektrische voertuigen op fossielvrije HVO100 brandstof, welke de uitstoot vermindert met 89% CO₂, 33% fijnstof en 9% stikstof ten opzichte van reguliere diesel. Daarnaast onderzoekt RTHA momenteel welke infrastructuur aanpassingen er nodig zijn om alle maatregelen door te kunnen voeren zodat de uitstoot op het platform uiterlijk 2030 nul bedraagt. Ook heeft de luchthaven richtlijnen opgesteld voor de luchtvaartmaatschappijen om het gebruik van APU’s (de hulpmotor die in het vliegtuig de energie levert voor functies anders dan voortstuwing van het vliegtuig) op het platform te beperken.

Persoonlijke bescherming
Om personeel op het platform zo goed mogelijk te beschermen tegen blootstelling aan ultrafijn stof zijn er verschillende maatregelen getroffen. Zo zijn er werkinstructies opgesteld over de veiligste werkposities op het platform en wordt het personeel geadviseerd om op het platform beschermende mondkapjes te dragen.

Vervolgonderzoek
De eerste oriënterende metingen hebben aangetoond dat er verhoogde concentraties op het platform zijn. Het is echter nog niet duidelijk wat dit betekent voor het personeel op het platform. Hoe schadelijk de deeltjes zijn hangt af van de afstand tot de bron, de hoogte van de concentraties en de tijdsduur. Deze factoren worden in de zomer van 2023 verder onderzocht door TNO. De onderzoeken zijn dus gericht op de luchtkwaliteit op het platform en hebben geen invloed op de reeds uitgevoerde metingen in de omgeving. In het kader van het nieuwe luchthavenbesluit wordt momenteel een milieueffectrapportage uitgevoerd. Ook hier wordt luchtkwaliteit onderzocht.

(bron: RTHA)

 

Oefening Port Defender met twee helikoptervluchten 19 april 2023 (24/4)

Op woensdag 19 april oefende het Defensie Helikopter Commando samen met de Nationale Politie, antiterreureenheden, de Kustwacht en de veiligheidsregio’s. De havenbeschermingsoefening heeft de naam Port Defender.

Voor deze oefening zou ook het MIRG-team worden opgeroepen en in de middag twee helikopervluchten uitvoeren vanaf Rotterdam The Hague Airport.

(bron: RTHA)

 

Zomerseizoen gestart op Rotterdam The Hague Airport (18/4/2023)

Het zomerseizoen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is begonnen. Er zullen dit seizoen, wat loopt tot 28 oktober, minder vluchten uit worden gevoerd in vergelijking met vorig zomerseizoen. Ook zullen de vluchten gelijkmatiger verdeeld zijn over de maanden.

RTHA verwacht dit zomerseizoen circa 12.000 vluchten. Dit is 4% minder dan in het zomerseizoen van 2022. Door een hogere bezettingsgraad (meer passagiers aan boord) wordt verwacht dat er deze zomer, net als vorig jaar, ongeveer 1.6 miljoen passagiers via RTHA reizen.

In 2022 waren, als gevolg van corona, niet-gebruikte slots vanuit het winterseizoen overgeheveld naar het zomerseizoen. Dit zorgde voor een grote piek in de maanden juli en augustus, waarin 4.314 commerciële vliegtuigbewegingen plaatsvonden. Dit jaar heeft er geen overheveling plaatsgevonden omdat de slots in de winter normaal gebruikt konden worden (geen corona restricties). RTHA verwacht daarom een regulier zomerseizoen, met 3.870 vluchten in de maanden juli en augustus, hetgeen 10% minder is dan vorig jaar.

Naast het uitvoeren van de geplande vluchten, is RTHA ook de officiële uitwijkluchthaven voor vluchten die Schiphol als bestemming hebben. Als door onvoorziene omstandigheden zoals weer of calamiteiten de vluchten niet op Schiphol kunnen landen, dan zullen ze uitwijken naar RTHA.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten op Rotterdam The Hague Airport (14/4/2023)

Op zaterdag 15 en zondag 16 april voert de Dutch Dakota Association een aantal rondvluchten uit. met een DC-3 Dakota. Het betreft een historisch vliegtuigtype. Het geluid van de DC-3 Dakota wijkt af van vliegtuigen die normaal gesproken gebruik maken van de luchthaven en kan hierdoor extra opvallen in de omgeving.

RTHA biedt op beperkte schaal mogelijkheden om dergelijke rondvluchten overdag uit te voeren. Voor meer informatie zie de website van de DDA Classic Airlines.

(bron: RTHA)

 

Koers voor schoner en stiller ingezet met voornemen voor nieuw luchthavenbesluit RTHA (5/4/2023)

Schiphol heeft gisteren in een statement laten weten keuzes te gaan maken voor een stillere, schonere en betere luchtvaart.

RTHA heeft in de voorbereiding van het nieuwe luchthavenbesluit al de koers ingezet voor stillere en schonere luchtvaart. Zo zal vanaf 1 januari 2025 het nachtregime worden aangescherpt. Voor business aviation zullen op RTHA geen vluchten meer opstijgen tussen 0.00u en 06.00u en landen tussen 02.00u en 06.00u. Commerciële vluchten kunnen alleen tussen 7.00u en 23.00u gepland worden.

De geluidsruimte op RTHA is volledig in gebruik, er is geen ruimte om business aviation of commerciële vluchten van Schiphol over te nemen.

RTHA wil in het nieuwe luchthavenbesluit de randen van de dag beschermen en prikkels inbouwen om verdere vlootvernieuwing te stimuleren en waar mogelijk af te dwingen.

Uiteraard blijft RTHA voor het trauma- en politieverkeer alsmede ander spoedeisend verkeer 24/7 geopend.

(bron: RTHA)

 

Uitwijkers op RTHA wegens weersomstandigheden Schiphol (3/4/2023)

(foto: Joost Zengerink)

Op zondagochtend 2 april zijn 9 vliegtuigen met bestemming Amsterdam uitgeweken naar Rotterdam. Rond 11 uur waren deze allemaal weer vertrokken naar Schiphol. Als gevolg van weersomstandigheden weken deze vluchten vanuit verschillende Europese bestemmingen uit naar Rotterdam. Voor iedere vlucht moet altijd een alternatieve luchthaven in het vluchtplan worden opgenomen. Rotterdam The Hague Airport is de officiële uitwijkluchthaven voor vluchten die Schiphol als bestemming hebben. Inmiddels zijn alle uitgeweken vliegtuigen weer vertrokken naar Amsterdam.

(bron: RTHA)

 

Overheidsvlucht landt na 23:00 uur op Rotterdam The Hague Airport (14/3/2023)

Van maandag 12 maart op dinsdag 13 maart werd om 23:50 uur een overheidsvlucht op Rotterdam The Hague Airport verwacht. Deze vlucht zou worden uitgevoerd door een Airbus A319.

In de nacht geldt een aantal beperkingen voor wat betreft vluchten, dit heet het nachtregime. Het Rijk (de staatssecretaris van Infrastructuur & Milieu) kan ontheffing verlenen in overige (bijzondere) gevallen. Op de website van de luchthaven is meer informatie te vinden over de inhoud van het nachtregime en de daarbij behorende openingstijden.

De luchthaven verontschuldigt zich voor eventueel ervaren overlast.

(bron: RTHA)

 

Aankomend zomerseizoen rustiger op Rotterdam The Hague Airport (13/2/2023)

Het zal een regulier zomerseizoen worden op Rotterdam The Hague Airport, waarin geen extra slots beschikbaar zijn voor luchtvaartmaatschappijen. Het grootste gedeelte van de beschikbare slots in de winter is gebruikt en de resterende niet-gebruikte slots worden niet overgeheveld van de winter naar de zomer.

In het winterseizoen 2021/2022 kon er, als gevolg van corona, nauwelijks worden gevlogen. Er is in februari 2022 besloten om de niet-gebruikte slots uit deze periode over te hevelen naar het zomerseizoen van 2022. Op Schiphol ontstonden in mei 2022 operationele uitdagingen waardoor een aantal luchtvaartmaatschappijen besloot om gebruik te maken van de nog beschikbare ruimte op RTHA. Hierdoor waren er meer vluchten dan gebruikelijk (pre-corona) in de maanden juli en augustus van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Het aanstaande zomerseizoen, dat loopt van april tot en met oktober 2023, zal dus rustiger verlopen dan de zomer van 2022.

(bron: RTHA)

 

ILT: RTHA is in 2022 binnen de geluidsgrenzen gebleven (6/2/2023)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is in 2022 binnen de geluidsgrenzen gebleven. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) constateert dat er geen overschrijdingen zijn geweest bij de luchthavens in het afgelopen jaar.

Voor alle regionale luchthavens (en luchtvaartmaatschappijen) in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. De ILT controleert of zij zich aan geluidsnormen en regels houden en kan indien nodig sancties opleggen. Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november tot en met 31 oktober) stelt de ILT per luchthaven een handhavingsrapportage op.

Nieuwe invoergegevens
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft per 31 oktober 2022 nieuwe invoergegevens voor de geluidsberekeningen voor regionale luchthavens gepubliceerd. Hierdoor wordt het geluidsniveau van nieuwere types vliegtuigen beter meegenomen in de berekening en wijzigt het geluidniveau voor bestaande types niet. Deze wijziging geldt voor het gehele gebruiksjaar 2022. De luchthavens hebben deze nieuwe regels toegepast bij het opstellen van hun geluidsrapportages over 2022. De resultaten hiervan gebruikt de ILT bij het opstellen van de handhavingsrapportages.

Rotterdam The Hague Airport
De geluidsnormen zijn niet overschreden. In september vorig jaar waarschuwde de ILT de luchthaven om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Door maatregelen vanuit de luchthaven en als gevolg van de nieuwe invoergegevens voor de geluidsberekeningen is de geluidsbelasting binnen de norm gebleven.

Er zijn 1.308 nachtvluchten op de luchthaven uitgevoerd. Dat zijn er 454 meer dan in het gebruiksjaar 2021. Van de 1.308 nachtvluchten waren 744 vluchten bedoeld voor een spoedeisende hulpverlening.

De ILT heeft 41 vluchten extra gecontroleerd op rechtmatigheid. Drie landingen tussen middernacht en 01:00 uur voldeden niet aan de uitzonderingsbepalingen van de regels voor de openingstijden. De ILT heeft hiervoor 2 waarschuwingsbrieven gestuurd aan zowel de luchtvaartmaatschappij als de luchthaven.

Eén start na 23:00 uur voldeed niet aan de uitzonderingsbepalingen van de regels voor de openingstijden. De ILT beoordeelde dit als een uitzonderlijke situatie en heeft om die reden geen nader onderzoek ingesteld.

Er hebben 127 militaire vluchten op de luchthaven plaatsgevonden, waarvan 3 in de nacht. Op de luchthaven is incidenteel gebruik door militaire luchtvaartuigen toegestaan.

De ILT heeft 112 afwijkingen van vertrekroutes onderzocht. In alle onderzochte gevallen waren de routeafwijkingen het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding voor een veilige vluchtuitvoering.

(bron: ILT)

 

Passagiersaantallen RTHA terug op niveau van 2019 (9/1/2023)

In 2022 zijn de passagiersaantallen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) terug op het niveau van 2019 (het laatste jaar voor corona).

In de eerste maanden van 2022 speelde corona nog wel een grote rol en was er nauwelijks vliegverkeer. De ongebruikte slots uit de winterperiode zijn doorgeschoven naar de zomermaanden, waar door verschillende luchtvaartmaatschappijen gebruik van is gemaakt. Daar waar normaliter de vliegtuigbewegingen gelijkmatiger over het jaar verspreid zijn, ontstond er nu een grotere piek in de zomermaanden. Ondanks de personeelstekorten is het in 2022 operationeel goed verlopen op RTHA. De passagierstevredenheid bleef hoog en alle passagiers zijn tijdig door de processen gegaan om hun vlucht te halen.

In totaal reisden in 2022 2.112.679 passagiers van en naar RTHA, hetgeen een 180% stijging is ten opzichte van het door corona geteisterde 2021. Ten opzichte van 2019 is het een stijging van 0,8%. Het aantal vliegtuigbewegingen van het commerciële verkeer kwam in 2022 uit op 15.772, hetgeen 156% meer is dan in 2021. Dit is 5% minder dan in 2019, toen waren er 16.683 vliegtuigbewegingen in dit segment.

In 2022 werd er vanaf RTHA naar 57 verschillende bestemmingen gevlogen. In 2021 waren dit er 36 en in 2019 48.

De traumahelikopter was in 2022 goed voor 5.951 vliegtuigbewegingen. Dit is een toename van 11% ten opzichte van 2021 en 20% ten opzichte van 2019. Met name in de nacht is de traumahelikopter vaker opgeroepen. De oorzaak hiervan is niet bekend bij RTHA.

Naast een goede operatie heeft RTHA in 2022 verdere stappen gezet in verduurzaming van de luchthaven. Zo wordt er geen diesel meer gebruikt en wordt alle grondoperatie uitgevoerd met fossielvrije brandstof HVO100. Daarnaast zijn de eerste drie elektrische ground power units (eGPU) in gebruik genomen en is RTHA een samenwerking aangegaan om duurzame vliegtuigbrandstoffen (SAF) te promoten onder reizigers.

Bekijk het overzicht van de cijfers hier.

(bron: RTHA)

 

Rotterdam The Hague Airport blijft binnen geluidsruimte (16/12/2022)

Rotterdam The Hague Airport is dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot en met 31 oktober 2022) binnen de vergunde geluidsruimte gebleven. Dit is op 14 november jl. door de luchthaven gemeld aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. In eerdere berichtgeving kondigde RTHA aan dat er sprake was van een dreigende overschrijding. Deze heeft uiteindelijk niet plaatsgevonden. De baansturing, die vanwege aanhoudende noorden- en oostenwind sinds mei was ingesteld, heeft goed gewerkt en aan het einde van het gebruiksjaar was het baangebruik weer normaal te noemen.

Daarnaast heeft de luchthaven aanvullende maatregelen ingesteld zoals het stoppen van (her)uitgifte van slots en het niet meer toestaan van grootlesverkeer. Bovendien hebben er in 2022 ruim 1.600 minder commerciële vliegbewegingen plaatsgevonden vergeleken met 2019 (het laatste normale jaar voor Covid-19). De spoedeisende diensten zijn dit gebruiksjaar 37% (inclusief nachtstraffactor) meer gaan vliegen in vergelijking met 2019 en ze zijn meer gaan vliegen in de nacht, waardoor deze bewegingen zwaar meetellen in de geluidsberekeningen.

Op 31 oktober 2022 heeft het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum (NLR) een nieuwe versie van de invoergegevens voor geluidberekeningen voor regionale luchthavens opgeleverd, die is gepubliceerd in de Staatscourant. Versie 13.4 van de Appendices bevat nieuwe geluid- en prestatiegegevens, met name van de nieuwste generatie vliegtuigen.

(bron: RTHA)

 

Proefdraaien Piaggio 180 (10/11/2022)

Een Piaggio 180 zal vandaag na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden gaan proefdraaien. Het proefdraaien duurt ongeveer 90 minuten, waarvan 2 minuten op hoog vermogen, dit alles conform vergunning. Het proefdraaien staat gepland tussen 08:30 uur en 10:00 uur.

(bron: RTHA)

 

C-130H Hercules van Marokkaanse luchtmacht 8 november op RTHA (9/11/2022)

Op donderdag 10 november landt er omstreeks 9:30 uur een vliegtuig van het type C-130H Hercules op Rotterdam The Hague Airport. Het gaat om vliegtuig van de Marokkaanse luchtmacht. Het vliegtuig zal een uur later weer vertrekken vanuit Rotterdam The Hague Airport.

(bron: RTHA)

 

Ontwikkeling elektrische stroomvoorziening vliegtuigen (31/10/2022)

Sinds dit jaar wordt er op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gebruik gemaakt van elektrisch grondmateriaal voor de afhandeling van vliegtuigen. De zogeheten elektrische Ground Power Units (E-GPU) worden op de luchthaven gebruikt om vliegtuigen op het platform van stroom te voorzien. De E-GPU’s vervangen de huidige variant, welke werken met een verbrandingsmotor. De E-GPU heeft geen uitstoot en draagt bij aan een vermindering van emissies op het platform waaronder CO2-uitstoot, stikstof en fijnstof. In samenwerking met Aviapartner, de organisatie die de grondafhandeling op RTHA verzorgt, is deze ontwikkeling gerealiseerd. Aviapartner heeft de nieuwe E-GPU’s aangeschaft en RTHA investeerde in de infrastructuur en de oplaadpunten.

De elektrische Ground Power Units worden gebruikt om vliegtuigen van stroom te voorzien die tussen landen en opstijgen stilstaan op de grond. Hiermee worden de systemen aan boord draaiende gehouden als alle motoren zijn uitgeschakeld. De E-GPU wordt daardoor ook wel gezien als een superkrachtige powerbank.

“De E-GPU’s worden operationeel niet anders in gebruik genomen dan degene met een verbrandingsmotor. Het verschil is alleen dat deze moeten worden opgeladen in plaats van volgetankt”, zegt Hennie van Drooge, Supervisor Airside bij Aviapartner op RTHA. “De E-GPU’s dragen voornamelijk bij aan de verbetering van de lokale luchtkwaliteit en een schonere werkplek voor onze medewerkers. We zijn dan ook trots dat we in samenwerking met RTHA deze ontwikkeling in elektrische stroomvoorziening hebben kunnen realiseren.”

Inmiddels heeft Aviapartner drie elektrische Ground Power Units op RTHA in gebruik genomen, waardoor nu 30% van alle GPU’s elektrisch zijn. In de toekomst zullen de overige Ground Power Units, die nu nog werken op een verbrandingsmotor, ook worden vervangen door E-GPU’s.

(bron: RTHA)

 

Minister wijst anticiperend handhaven af (12/9/2022)

Naar aanleiding van de dreigende overschrijding van de geluidruimte heeft de minister van I&W in een brief aan de Kamer onder meer het volgende geschreven:

"... In de Luchtvaartnota 2020-2050 is aangekondigd in de vast te stellen luchthavenbesluiten van regionale luchthavens van nationale betekenis, waaronder RTHA, die spoedeisende hulpverlening en politietaken te accommoderen, door een aparte gebruiksruimte voor dat verkeer neer te leggen. RTHA verzoekt om voor het maatschappelijk verkeer nu al, vooruitlopend op een vast te stellen luchthavenbesluit, over te gaan op gescheiden geluidsruimtes. Te meer omdat de luchthaven zelf geen instrumenten ziet om te sturen op de omvang van spoedeisende hulpverlening en politietaken.

Het ministerie van IenW heeft op maandagmiddag 12 september jl. aan RTHA meegedeeld dat het niet tegemoetkomt aan de wens om te anticiperen op het vast te stellen Luchthavenbesluit. De gebruiksruimte kan nu niet worden gesplitst en dat betekent dat niet wordt afgezien van handhaving. Het is aan de luchthaven en de gebruikers om binnen de kaders van de huidige vergunning, de Omzettingsregeling Rotterdam uit 2013, te blijven. Die kaders zijn onder andere opgesteld ter bescherming van de omgeving. Daarnaast is gemeld dat er juridisch geen mogelijkheden zijn om de gebruiksruimte nu al te splitsen of anticiperend te handhaven. Dit heeft onder andere te maken met de strikte eisen die rijksbreed aan anticiperend handhaven worden gesteld. In het geval van RTHA wordt hieraan niet voldaan, onder andere vanwege het gebrek aan zicht op legalisatie. ..."

(bron: ministerie I&W)

 

ILT waarschuwt RTHA om een dreigende geluidsoverschrijding te voorkomen (12/9/2022)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) waarschuwt de regionale luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) om een dreigende overschrijding van een geluidsnorm te voorkomen. Lukt dat de luchthaven niet, dan zal de ILT hiertegen optreden. Omwonenden moeten immers beschermd worden tegen overmatige geluidhinder. De ILT heeft de directie van de luchthaven vandaag op de hoogte gebracht met een waarschuwingsbrief.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder RTHA, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Het gebruiksjaar van RTHA loopt van 1 november tot en met 31 oktober.

De mogelijke overschrijding dit jaar is door de luchthaven zelf gemeld bij de ILT. De luchthaven heeft een aantal acties die de geluidbelasting beperken, al uitgevoerd. Daarnaast heeft zij partijen (onder meer luchtvaartmaatschappijen) op de hoogte gebracht van de ontstane situatie en daarbij gevraagd om te kijken wat zij kunnen doen om de geluidsbelasting te beperken. Dit vindt de ILT nog te vrijblijvend.

RTHA moet aanvullende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de grenswaarden in de handhavingspunten aan het einde van het gebruiksjaar 2022 niet worden overschreden. Alle activiteiten van RTHA moeten namelijk plaatsvinden binnen de grenswaarden geluid die gelden. RTHA is een luchthaven waar verschillende soorten luchtverkeer landen en starten, waaronder luchtvaartuigen die worden ingezet voor reddingsacties en hulpverlening.

Als RTHA vanaf nu geen aanvullende sturingsmaatregelen treft, dan zal de geluidsnorm sowieso worden overschreden. In dat licht geeft de ILT de dringende waarschuwing af om dat te voorkomen. De ILT heeft in 2019 ook een maatregel aan RTHA opgelegd voor een overschrijding van hetzelfde handhavingspunt dat ligt bij Schiedam.

(bron: ILT)

 

Mogelijke overschrijding geluidsruimte RTHA (12/9/2022)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) dreigt dit gebruiksjaar (1 november 2021 tot 31 oktober 2022) de geluidsruimte te overschrijden, ondanks een afname van het commerciële vliegverkeer. De oorzaak hiervan is tweeledig, namelijk een onvoorziene toename van verkeer met de traumahelikopter en de aanhoudende oostenwind.

Genomen maatregelen hebben bijgedragen aan minder commerciële vliegtuigbewegingen
Door bovengemiddeld vaak voorkomende noorden- en oostenwind, is er meer geland in noordoostelijke richting. De dreigende overschrijding van de geluidsruimte betreft een geluidhandhavingspunt aan de zijde van Schiedam. De luchthaven zegt er alles aan gedaan te hebben om dit te voorkomen. Zo heeft RTHA in mei baansturing ingesteld. In 2019 en 2020 was baansturing voldoende om een overschrijding te voorkomen. Daarnaast zijn ook andere maatregelen toegepast, zoals het verbieden van groot lesverkeer en is sinds 27 juli gestopt met (her)uitgifte van slots. Dit heeft geleid tot minder commercieel verkeer in 2022 ten opzichte van 2019. Het aantal vliegtuigbewegingen van het commercieel verkeer op Rotterdam The Hague Airport zal aan het eind van het huidige gebruiksjaar circa 1.000 bewegingen lager uitvallen dan in het laatste ‘normale’ gebruiksjaar 2019.

Grote toename bewegingen traumahelikopter
Ondanks de daling van het commercieel vliegverkeer en de sturende maatregelen is er toch sprake van een dreigende geluidsoverschrijding. Dit komt door de onvoorziene toename van de geluidbelasting door de traumahelikopter. De traumahelikopter is dit jaar aanzienlijk meer gaan vliegen dan door RTHA geprognotiseerd (prognose is o.b.v. realisatie 2019) en is bovendien vaker uitgerukt in de nacht. Het aantal bewegingen van de traumahelikopter is de afgelopen twaalf maanden met 26% gestegen in vergelijking met 2019. Als gevolg van de zogeheten nachtstraffactor (waardoor vluchten in avond en nacht zwaarder meetellen) is de bijdrage van dit segment in de geluidsberekeningen met 42% gestegen ten opzichte van gebruiksjaar 2019. RTHA onderschrijft het belang van de aanwezigheid van de traumahelikopter op de luchthaven en de onmisbare rol die deze vervult in de regio en pleit daarom voor het zo spoedig mogelijk splitsen van de gezamenlijke geluidsruimte. De luchthaven heeft geen inzicht in de prognoses van de traumahelikopter en kan dit verkeer niet sturen.

Mogelijke oplossing
Rotterdam The Hague Airport blijft zich inspannen om een overschrijding te voorkomen. De combinatie van oostenwind en de toename van de traumahelikopter, met name in de nacht, blijft echter een aandachtspunt. RTHA pleit al sinds 2005 voor het scheiden van de geluidsruimte van het reguliere verkeer van de luchthaven (waar de luchthaven op kan sturen) en de traumahelikopter (waar alleen de overheid op kan sturen), zoals opgenomen in de Luchtvaartnota en voorbereid in de Wet luchtvaart. Dit moet volgens de luchthaven nu zo snel mogelijk gebeuren, want dan kan het commerciële vliegverkeer op de juiste wijze worden gehandhaafd.

Vervolgstappen
De luchthaven zegt deze ongelukkige samenloop van omstandigheden en de hinder die mogelijk wordt ondervonden door omwonenden, te betreuren en gaat met de betrokken ministeries in gesprek over deze situatie.

(bron: RTHA)

 

Ron Louwerse stopt als algemeen directeur van RTHA (9/8/2022)

Ron Louwerse (63) beëindigt per 1 september aanstaande zijn functie als algemeen directeur van Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Hij draagt per die datum zijn functie over aan Wilma van Dijk (56), momenteel directeur van Lelystad Airport. Louwerse gaf sinds 2016 leiding aan de luchthaven RTHA en hij gaat officieel per 1 januari 2023 met pensioen. Ron Louwerse zal dit jaar nog wel nauw betrokken zijn bij het participatietraject over een nieuw luchthavenbesluit (LHB).

Naar verwachting zal de aanvraag Luchthavenbesluit aan het eind van dit jaar worden ingediend bij de minister van I&W. Ron Louwerse over zijn vertrek: “Never a dull moment. Dat is hoe ik mijn periode als CEO van Rotterdam The Hague Airport heb ervaren. In positieve zin: er gebeurt hier altijd van alles en er kan altijd veel. Dat maakt het boeiend om voor RTHA, haar reizigers, klanten, buren, partners en medewerkers te werken. Ik heb altijd voor ogen gehad een jaar of zes voor Rotterdam The Hague Airport werkzaam te zijn. Het zullen er uiteindelijk zeven worden.

In die jaren heb ik me ingezet voor vernieuwing van de infrastructuur en bedrijfsmiddelen en zeker ook voor een nieuwe strategie voor deze luchthaven; een strategie vooral gericht op het creëren van een innovatief en zo duurzaam mogelijk vliegveld, met oog en oor voor de hinder voor omwonenden. Ik denk dat we daar samen goed in zijn geslaagd en dat er een stevig fundament ligt, waarop verder kan worden gegaan.”

‘Belangrijk onderdeel NL luchthaven infrastructuur’
Wilma van Dijk zal Ron Louwerse opvolgen. Van Dijk woont in Den Haag en kijkt uit om op Rotterdam The Hague Airport te starten als algemeen directeur: “Ik kijk ernaar uit in Rotterdam The Hague Airport te starten. Een prachtige luchthaven, recent weer mooi vernieuwd en een belangrijk onderdeel van de Nederlandse luchthaven infrastructuur. Ik zie uit naar de samenwerking en kennismaking met de omwonenden. We staan voor belangrijke gesprekken over de toekomst. Met de TU Delft, de Rotterdamse haven en alle overige bedrijvigheid op het gebied van energie en duurzame brandstof om de hoek, zitten wij op een fantastische plek om de verduurzaming van de luchtvaart verder te brengen.”

Reactie Dick Benschop (CEO Schiphol Group)
“Ik ben zeer verheugd dat Wilma Ron gaat opvolgen. We zullen Ron missen, een Amsterdammer in Rotterdam, met een indrukwekkende staat van dienst. Hij heeft zich de afgelopen jaren keihard ingezet om RTHA met partners tot een proeftuin voor innovatie en duurzaamheid in de luchtvaart te maken. Met Wilma hebben we de opvolger die de unieke positie van RTHA op duurzaamheid en innovatie verder kan ontwikkelen. Haar netwerk en luchtvaartkennis staan daar garant voor. Een andere prioriteit is om het participatietraject over de toekomst van de luchthaven verder vorm te geven met draagvlak in de omgeving.”

Wilma van Dijk begint per 1 september op Rotterdam The Hague Airport.

(bron: RTHA)

 

RTHA vraagt slotcoördinator geen nieuwe slots meer uit te geven tot na zomer (1/8/2022)

Rotterdam The Hague Airport heeft op 26 juli jl. bij ‘Airport Coördination Netherlands’ (ACNL) melding gemaakt van aanvullende maatregelen om een mogelijke overschrijding van de geluidsnorm van een van de handhavingspunten rond de luchthaven te voorkomen. De geluidsnorm is vastgelegd in de de Omzettingsregeling.

RTHA waakt continu over de geluidsnormen via de zes handhavingspunten in de regio. Vanaf mei dit jaar paste de luchthaven al baansturing toe. Baansturing houdt in dat er, als het veilig is, vanuit de Lansingerlandzijde wordt geland. Vanwege de vele oostenwind van de afgelopen weken landden meer dan een gemiddeld aantal vliegtuigen via de route over Schiedam. Met deze maatregel moet een mogelijke overschrijding van het handhavingspunt in Schiedam voorkomen worden. Zo wordt er opgeroepen aan de luchtverkeersleiding en aan piloten om Baan 06 zoveel mogelijk te vermijden en de andere kant van de baan te gebruiken.

Om nu drastische overschrijding aan de Baan 06 kant te voorkomen heeft Rotterdam The Hague Airport aan de luchtvaartautoriteiten gevraagd om geen nieuwe slots (tijdsperiode op een bepaald tijdstip, van meestal 20 minuten, waarin een vliegtuig kan opstijgen of landen) meer uit te geven tot na de zomer. De maatregel heeft geen gevolgen voor de reeds toegekende slots voor de luchthaven.

De details zijn te lezen in de brief.

(bron: RTHA)

 

Vertraagde vlucht Corendon naar Ankara vertrekt dinsdagochtend 26 juli (25/7/2022)

Een vertraagde vlucht van Corendon op zondagavond 24 juli met bestemming Ankara is opnieuw vertraagd. De originele vertrektijd van de vlucht was zondagavond om 21.05 uur, maar door vertraging in de late middag op de luchthaven van Ankara kon het binnenkomende toestel uit Ankara niet meer op tijd in Rotterdam zijn. Hierdoor liep ook de vlucht terug naar Ankara vertraging op. Er zaten 170 mensen aan boord.

Door de eerdere vertraging in Ankara op zondag zou het vliegtuig pas in de nacht aankomen op Rotterdam. Vanwege het geldende nachtregime op Rotterdam was het niet meer mogelijk om te landen. De vlucht week daarom uit naar de luchthaven van Munster. De passagiers werden vervolgens met bussen naar Rotterdam gebracht.

Reden onbekend
De vertraagde retourvlucht naar Ankara zou vanmorgen om 8.00 uur vertrekken uit Rotterdam, maar dat is niet gelukt. Het is nu nog onbekend wat de reden daarvan is. De passagiers hebben deze ochtend te horen gekregen dat de vlucht uitgesteld is naar dinsdagochtend 26 juli 2022 om 10.00 uur (lokale tijd).

(bron: RTHA)

 

Airbus A330 weer op RTHA (19/7/2022)

De Airbus A330 die ingezet is voor TUI fly kwam op 18 juli weer naar Rotterdam The Hague Airport. De aankomst stond gepland om 13.35 en het vertrek naar Palma de Mallorca stond in het schema voor 15.30 uur. TUI zet de A330 in vanwege omstandigheden met de inhuur van andere toestellen. Hierdoor worden tijdelijk andere toestellen ingehuurd. Daarom wordt niet met Boeing 737 of Airbus 320 gevlogen, maar met een groter toestel.

AELF A330

(archieffoto: AELF Flightservice)

Vliegtuigtypes
De Airbus A330 is een stuk groter dan de vliegtuigtypes die normaal op Rotterdam The Hague Airport opereren. Doordat het dezelfde vorm heeft als een Boeing 737 of een Airbus A320 lijkt het alsof het vliegtuig (te) laag vliegt. Ook produceert het toestel meer geluid.

Tijdelijke situatie
Het gaat om een tijdelijke situatie. Het is de tweede keer dat het toestel ingezet wordt voor een vlucht vanaf Rotterdam naar Palma de Mallorca. Naar verwachting komt het toestel ook volgende week naar Rotterdam voor een TUI fly vlucht.

(bron: RTHA)

 

Zomerschema vol op Rotterdam The Hague Airport (24/6/2022)

De laatste vrije plekken in het zomer vluchtschema van Rotterdam The Hague Airport zijn ingevuld. Schiphol gaat vanwege personeelskrapte deze zomer minder vluchten faciliteren. Een aantal vluchten gaat naar Rotterdam. Luchtvaartmaatschappijen informeerden de afgelopen week welke mogelijkheden er zijn om vluchten via onder andere de regionale luchthaven uit te voeren. De belangstelling was hiervoor groot. De ruimte is vanwege de vergunning wel beperkt.

Corendon krijgt het grootste aantal nog vrije slots. Dat heeft de maatschappij vorige week bekend gemaakt. In juli en augustus verplaatst Corendon 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. De overgebleven slots gaan naar TUI fly voor het grootste deel en naar kleinere maatschappijen.

De interesse voor de overgebleven slots op de luchthaven van Rotterdam was groot. Ook Rotterdam The Hague Airport heeft te maken met personeelskrapte, maar kan het aantal toegewezen vluchten door de slot coördinator in het schema invullen. Dit komt doordat een deel van de wintercapaciteit is overgeheveld naar de zomerperiode. Door corona is er minder gevlogen in de winter. Deze situatie geldt alleen voor dit jaar.

(bron: RTHA)

 

Ron Louwerse in CRO: niet meer dan twee tot drie extra vluchten per dag (19/6/2022)

Niet alleen in de media, maar ook in vergadering van de CRO op 16 juni jl. kwamen de problemen op Schiphol aan de orde. Naar aanleiding van berichten over het overplaatsen van vluchten van Schiphol naar Rotterdam wilde John Witjes, vertegenwoordiger van de omwonenden in Schiedam graag weten of er echt vluchten zijn verplaatst en zo ja, hoeveel? Ron Louwerse, baas van de Rotterdamse luchthaven maakte de vergadering attent op de persconferentie die later op de dag gegeven zou worden. Daarin zou worden aangekondigd dat er gesneden zal worden in de slots op Schiphol. In de tussentijd wordt op vrijwillige basis een aantal vluchten verplaatst naar RTHA. Dat gebeurt binnen de beschikbare geluidsruimte en operationele capaciteit. Louwerse verwacht dat het om niet meer dan twee tot drie vluchten per dag zal gaan. Daarbij staat elke vlucht voor een start en een landing. De vluchten zullen plaats vinden overdag, dus buiten de gevoelige uren (vroege ochtend en late avond).

Overigens zijn er al langere tijd vele vliegtuigen in KLM-kleuren te zien in Rotterdam. Dat betekent niet dat er KLM-vluchten verplaatst ziijn naar Rotterdam. Het zijn vliegtuigen die door KLM voor de zomerperiode zijn uitgeleend aan Transavia.

 

Corendon verplaatst 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam (16/6/2022)

Reisorganisatie Corendon verplaatst in juli en augustus zo’n 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Corendon zegt niet te willen afwachten “hoeveel vluchten het moet inleveren” op Schiphol. Dit vanwge een beperkte capaciteit op Schiphol.

Steven van der Heijden, CEO Corendon zegt hierover: “We hebben vroegtijdig geanticipeerd op dit schadelijke scenario want als vakantieaanbieder stellen wij uiteraard alles in het werk om de vakanties van onze klanten te laten doorgaan. Door snel te handelen hadden we de mogelijkheid om de beperkte ruimte te gebruiken die er in Rotterdam nog was. We begrijpen dat sommige klanten het vervelend vinden om vanaf een andere luchthaven te vertrekken, maar het is een beter alternatief dan de hele vakantie te moeten annuleren. Toen we in de meivakantie een paar vluchten verplaatsten naar Rotterdam, hebben we gemerkt dat het voor de meeste vakantiegangers een grote opluchting was om vanaf een kleiner en overzichtelijk vliegveld te kunnen vertrekken. Omdat we nog geen officiële informatie hebben gekregen, kunnen wij nog geen duidelijkheid geven aan individuele klanten over hun specifieke vlucht. Corendon heeft ook vele tienduizenden plaatsen geboekt op vluchten van andere luchtvaartmaatschappijen zoals KLM en Transavia. We zijn van deze partijen afhankelijk voor nadere informatie over het al dan niet doorgaan van hun vluchten.”

(bron: RTHA)

 

Vluchten verplaatst van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport (6/5/2022)

Ook komend weekend voeren luchtvaartmaatschappijen extra vluchten uit op Rotterdam The Hague Airport in plaats van op Schiphol. Dit komt vanwege de drukte op Schiphol door de meivakantie. Het gaat om totaal 11 extra vluchten op ‘Rotterdam’. Corendon heeft aangekondigd zes vluchten zaterdag en zondag op RTHA te doen. TUI voert vier extra vluchten op RTHA uit en bij Transavia gaat het om een vertrekkende vlucht extra naar Rhodos op zaterdag.

Luchtvaartmaatschappijen geven gehoor aan het verzoek van Schiphol om ook komend weekend minder passagiers te laten reizen vanwege de drukte op Schiphol. De drukte wordt veroorzaakt door het einde van de meivakantie en de personeelstekorten die er zijn. Schiphol deed het uitzonderlijke verzoek mede in het kader van de veiligheid van reizigers en medewerkers.

Het schema van de extra vluchten ziet er zo uit:

Zaterdag 7 mei

A 9.10 Antalya – Rotterdam (XC1623)
V 10.10 Rotterdam – Antalya (XC 1624)

A 14.00 Bodrum – Rotterdam (XC 6761)
V 14.45 Rotterdam – Bodrum (XC6762)

A 16.20 Madeira – Rotterdam (OR1742)
V 17.40 Rotterdam – Corfu (OR1115)

Zondag 8 mei

A 9.10 Antalya – Rotterdam (XC 1624)
V 10.10 Rotterdam – Antalya (XC 1724)

A 17.10 Heraklion – Rotterdam (OR1103)
V 19.25 Rotterdam – Palma de Mallorca (OR1505)

V 17.20 Rotterdam – Rhodos (HV1501)

Extra vluchten afgelopen weekend
Afgelopen weekend voerden twee maatschappijen al extra vluchten uit vanaf Rotterdam The Hague Airport vanwege de drukte op Schiphol. Bij Corendon ging het om twee vluchten op zaterdag en zondag. Toen ging het ook over de bestemmingen Bodrum en Antalya. Twee extra vluchten van TUI werden op zaterdag vanaf Rotterdam The Hague Airport uitgevoerd.

Geen uitbreiding
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) denkt mee met luchtvaartmaatschappijen in deze drukke meivakantie. Het gaat niet om uitbreiding van vluchten, maar om een tijdelijke situatie. Reizigers worden via hun luchtvaartmaatschappij geïnformeerd over wijziging in de vlucht.

(bron: RTHA)

  

Baansturing vanaf 6 mei wegens veel oostenwind (5/5/2022)

Vanaf vrijdag 6 mei aanstaande start Rotterdam The Hague Airport met baansturing. Baansturing houdt in dat er, als het veilig is, vanuit de Lansingerlandzijde wordt geland. Vanwege de vele oostenwind van de afgelopen weken landde een meer dan gemiddeld aantal vliegtuigen via de route over Schiedam. Met deze maatregel moet een mogelijke overschrijding van het handhavingspunt in Schiedam voorkomen worden.

In de omzettingsregeling ligt het maximaal toegestane jaarlijkse geluidsniveau van de luchthaven vast. Het geluid wordt in de omzettingsregeling vastgestelde handhavingspunten in de regio berekend. Rotterdam The Hague Airport heeft de afgelopen jaren vaker baansturing afgekondigd als gevolg van een periode met langdurige oostenwind.

Rotterdam The Hague Airport monitoort wekelijks de ontwikkeling van het geluidsniveau bij de handhavingspunten. RTHA houdt dit nauwlettend in de gaten om afwijkingen op tijd te zien en bij te kunnen sturen.

Baansturingsmaatregel
Vanaf 6 mei start RTHA met baansturing. Deze maatregel houdt in dat, als het veilig mogelijk is, vanuit de Lansingerlandzijde wordt geland. Dit kan dus alleen als de weersomstandigheden het toelaten. De maatregel blijft van kracht zolang de geluidsbelasting in het handhavingspunt bij Schiedam hoog blijft, uiterlijk tot 31 oktober aanstaande.

(bron: RTHA)

 

Groot onderhoud op RTHA is afgerond (11/4/2022)

De grote onderhoudsbeurt op en nabij de taxibaan voor vliegtuigen op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is afgerond. De werkzaamheden duurden een half jaar en er is veel gedaan.

De taxibaan was hard toe aan een opknapbeurt. Het laatste grote onderhoud dateert nog van eind jaren negentig. Het onderhoud was nodig om de veiligheid voor het taxiënd vliegverkeer te kunnen blijven garanderen. Er zaten in het asfalt teveel (gerepareerde) scheuren. De taxibaan kreeg helemaal nieuw asfalt om dit op te lossen. De twee intersecties aan beide uiteinden van de taxibaan zijn verbreed en voorzien van nieuw asfalt. Het werk is uitgevoerd door KWS.

Er werd vooral in de nachtelijke uren gewerkt. RTHA ging in de week van 29 november vorig jaar zelfs zeven dagen dicht voor het grote onderhoud aan de ruim twee kilometer lange taxibaan Victor en de zijwegen. Ook zijn de oude signs (informatieborden) langs de taxibaan vervangen door LED signs. 

 

 (bron: RTHA)

 

British Airways hervat vluchten op RTHA (23/3/3022)

British Airways hervat zondag 27 maart de lijndienst tussen Rotterdam The Hague Airport en London City Airport. Op de route wordt doordeweeks vier keer per dag gevlogen met een Embraer 190.

Door de coronacrisis werden vorig jaar de dagelijkse vluchten van de maatschappij van en naar RTHA en London City stopgezet.

(bron: RTHA)

 

Maandagochtend tussen 6 en 7 uur positievluchten door storm (21/2/2022)

Opnieuw in een weekend zorgde harde wind voor ernstige hinder op Rotterdam The Hague Airport. Door storm Franklin zijn zondagavond vijf aankomende vliegtuigen uitgeweken naar Schiphol. De vliegtuigen (4 van Transavia en 1 van TUI) zouden tussen 20.00 – 22.00 uur op Rotterdam The Hague Airport landen, maar passagiers konden na landing niet meteen het toestel verlaten. De storm (met in de piek snelheden tot 103 km/u) zorgde ervoor dat dit gevolgen had voor de afhandeling van het vliegverkeer. Hierdoor was het niet veilig genoeg om vliegtuigtrappen te gebruiken op het platform. Toestellen weken uit naar Schiphol. Passagiers die dat wilden werden vervolgens per bus naar Rotterdam vervoerd.

Informatie
Het advies voor passagiers en ophalers was om de informatie van de vliegtuigmaatschappij te raadplegen. De twee laatste reguliere vluchten gisteravond van Transavia konden wel landen op Rotterdam The Hague Airport. De wind was minder onstuimig, zodat de afhandeling van de vlucht naar verwachting goed kon verlopen. Het ging om de vliegtuigen uit Malaga en Lissabon.

Meer vliegverkeer in de vroege ochtend
Naar verwachting volgt er maandagochtend 21 februari meer vliegverkeer tussen 6.00 – 7.00 uur rond de luchthaven. Vliegtuigen komen dan vroeg in de ochtend naar Rotterdam The Hague Airport om op de juiste tijden weer te vertrekken naar hun bestemming.

(bron: RTHA)

 

RTHA week dicht vanwege groot onderhoud (24/11/2021)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) gaat vanaf maandag 29 november 2021 07.00 uur zeven dagen op slot vanwege een grote onderhoudsbeurt op en nabij de taxibaan voor vliegtuigen. Alleen de politie- en traumahelikopter kunnen nog gebruik maken van het vliegveld. Al het andere verkeer kan tijdens de 7-daagse sluiting geen gebruik maken van de taxibaan Victor en daarmee niet van de enige start- en landingsbaan. Vliegverkeer wordt omgeleid naar Schiphol en Eindhoven Airport.

De taxibaan is hard toe aan een opknapbeurt. Het laatste grote onderhoud dateert al van eind jaren negentig. Het onderhoud is nodig om de veiligheid voor het taxiënd vliegverkeer te kunnen blijven garanderen. Op dit moment kent het asfalt teveel scheuren en gaten. De taxibaan krijgt helemaal nieuw asfalt om dit op te lossen. De twee intersecties aan beide uiteinden van de taxibaan worden zelfs verbreed en voorzien van nieuw asfalt. Het werk wordt uitgevoerd door bouwbedrijf KWS Infra bv.

“We vernieuwen veel onderdelen”
In het najaar is Rotterdam The Hague Airport begonnen met het groot onderhoud. Vier intersecties zijn al zo goed als klaar. Projectleider Bas Hengeveld: “Tijdens het groot onderhoud in de 7-daagse sluiting vernieuwen we veel onderdelen op en nabij de taxibaan en de intersecties. Zo wordt naast het vernieuwen van de fundatie en het asfalt ook nieuwe markering aangebracht, brengen we nieuwe randgoten aan en vervangen we de bekabeling van de baanverlichting. Ook komt er nieuwe LED-verlichting en komen er nieuwe baanborden.”

De sluiting van de luchthaven is nodig om de meest kritische werkzaamheden, binnen de invloedssfeer van de baan, in een zo kort mogelijk tijdsbestek te kunnen uitvoeren. “Als we alles wat we willen doen in een gewone operatie uitvoeren met iedere dag stijgend en dalend vliegverkeer, dan kost deze opknapbeurt maanden extra tijd. Nu werken we dag en nacht door en kost het zeven dagen tijd. Er moet gewoon veel gebeuren.”

Meest milieuvriendelijke asfalt
Rotterdam The Hague Airport zet bij de aanleg van nieuw asfalt in op klimaat neutrale en circulaire infrastructuur. De verduurzaming van het asfalt voor de taxibaan maakt hier deel van uit. Dit zijn namelijk materiaalstromen met een grote milieu en CO2-impact. Bij de aanleg van dit asfalt richt de luchthaven zich samen met bouwer KWS Infra bv. op het hergebruik van materialen en het toepassen van duurzame materialen en productieprocessen.

Het asfalt dat vrijkomt na de renovatie wordt grotendeels hergebruikt in nieuw asfalt. In dit project wordt in de onderlagen 50% asfalt hergebruikt en in de tussenlagen 65 %. Meer recyclen van het oude asfalt is vanwege de hoge eisen van kwaliteit niet mogelijk.

Geen passagiers
Ook op andere plekken op de luchthaven vinden werkzaamheden plaats. Het vliegveld gebruikt deze kans nu er in deze 7-daagse sluiting geen passagiers zijn om de terminal een grote schoonmaakbeurt te geven en te werken aan technische installaties. Bekijk hieronder alle werkzaamheden

De werkzaamheden zullen zowel overdag (tussen 07.00 uur en 17.00 uur) als ’s nachts plaatsvinden.

Overlast voor gebruikers en omgeving beperken
Rotterdam The Hague Airport verwacht gedurende de werkzaamheden geen geluidsoverlast voor omwonenden. Ook voor gebruikers probeert RTHA de overlast te beperken, door zoveel mogelijk uitvoeringswerk in de verschillende projecten te combineren. De taxibaan zal ook na de 7-daagse sluiting nog enkele maanden verminderd beschikbaar zijn.

In april 2022 moet de hele renovatie achter de rug zijn. Het asfalteren en vooral het aanbrengen van nieuwe markering is weersgevoelig. Veel regen kan de planning nog beïnvloeden.

(bron: RTHA) 

 

Renovatie taxibaan start in oktober (14/10/2021)

De kilometerslange taxibaan ‘Victor’ lijkt van veraf nog helemaal prima. Maar als je goed kijkt, is de oude taxibaan hard toe aan een flinke opknapbeurt. Daarom wordt de taxibaan vanaf 25 oktober in meerdere fases gerenoveerd. Medio april 2022 moet de renovatie klaar zijn. Aannemer KWS zal de renovatie uitvoeren.

Wat gaat er gebeuren?
Tijdens het groot onderhoud van taxibaan Victor, inclusief V1 en V6, worden er veel onderdelen op en rondom de taxibaan vernieuwd. Zo wordt naast het vernieuwen van de fundatie bij V1, ook al het asfalt vernieuwd, nieuwe markering aangebracht, de randgoten vervangen en de bekabeling van de baanverlichting vernieuwd. Ook komt er nieuwe verlichting en de baanborden worden vervangen en voorzien van LED-verlichting. V1 en V6 worden bovendien verbreed. V2, V3, V4 en V5 hebben eerder dit jaar al onderhoud gehad.

Wanneer gaat het gebeuren?
Binnenkort start de renovatie van Victor dan daadwerkelijk met het deel tussen V1 en V3. Het hele werk duurt tot medio april 2022, en wordt gefaseerd uitgevoerd. Voor de kerst van 2021 zijn er 3 fases. Tijdens de kerstvakantie (25 december t/m 9 januari) worden er geen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd en zullen er geen operationele beperkingen zijn op de luchthaven. Na de kerst gaat de luchthaven aan de slag met het resterende deel (tussen V3 en V6) in 4 verschillende fases.

De werkzaamheden zullen zowel overdag (tussen 07.00 uur en 17.00 uur) als ’s nachts plaatsvinden. De werktijden ’s nachts zijn afhankelijk van de actuele vliegbewegingen. De werkzaamheden zijn weersgevoelig: overmatige regenval of winterse omstandigheden kunnen zorgen voor vertraging. In de werkplanning van de aannemer is echter buffer ingebouwd om dit soort tegenslagen op te vangen.

Operationele gevolgen per fase
Fase 1:
In fase 1 (25-10-2021 tot 29-11-2021) zijn rijbanen V1, V2 en een deel van taxibaan V en rijbaan Lima afgesloten. Platformstands A1, A2 en A3 kunnen met alternatief parkeren gebruikt worden.

Bijzonder voor de vliegoperatie in deze fase is dat bij een vertrek vanaf de 06 kant toestellen moeten vertrekken vanaf V3, of vanaf V3 over de baan naar baankop 06 moeten taxiën om daar een 180 graden draai te maken voor vertrek.

Fase 2:
In fase 2 (29 november 2021 07.00 uur tot 5 december 2021 23.00 uur) is een 7-daagse sluiting van kracht van de start- en landingsbaan 06/24. Alleen de politie- en traumahelikopters zullen nog gebruik maken van de luchthaven. Tijdens deze sluitingsweek wordt tevens de naderingsverlichting aan de kant van 24 vervangen.

Fase 3:
In fase 3 (6 december tot 25 december) is de V3 en een deel van taxibaan V, tussen VOP A2 en N gesloten. Ook zijn platformstands A1, A2 en A3 afgesloten.

Bouwactiviteiten airside
De luchthaven voert dit jaar meerdere bouwactiviteiten uit op airside. Geprobeerd wordt de overlast voor gebruikers te beperken, door zoveel mogelijk werk in de verschillende projecten te combineren.

(bron: RTHA)

 

Mogelijk andere vliegpatronen zichtbaar vanwege baanonderhoud Schiphol (13/10/2021)

Vanaf woensdag 13 oktober tot en met vrijdagavond 22 oktober 19:00 uur is de Kaagbaan op Schiphol in onderhoud en daardoor niet inzetbaar voor het vliegverkeer. Het tijdelijk niet in kunnen zetten van de Kaagbaan kan invloed hebben op het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) en op de vliegbewegingen in de omgeving van de luchthaven.

Tijdens het onderhoud aan de Kaagbaan zal het vliegverkeer van en naar Schiphol meer gebruikmaken van de Aalsmeerbaan, Zwanenburgbaan en Buitenveldertbaan. Voor het landen op de Zwanenburgbaan en Aalsmeerbaan moeten vliegtuigen al ver van te voren indraaien ten noorden of ten zuiden van Schiphol. Het vliegverkeer van en naar Rotterdam zal in deze periode rekening houden met het vliegverkeer dat ten zuiden van Schiphol indraait om te gaan landen. Hierdoor kunnen er tijdens de onderhoudsperiode in de regio Zuidwest Nederland andere vliegpatronen te zien zijn dan gebruikelijk, wanneer de Kaagbaan zoveel mogelijk wordt ingezet.

Tijdens het onderhoud vervangt Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) het Instrument Landingssysteem van de Kaagbaan. In de periode na afloop van het onderhoud kan de Kaagbaan, vanwege de vervanging van het landingssysteem, voor meerdere weken niet in alle zichtomstandigheden worden gebruikt als landingsbaan.

(bron: RTHA)

 

Afscheidsvlucht KDC-10 (7/10/2021)

Op donderdag 7 oktober maakt het laatste KDC-10 tanker- en transportvliegtuig een afscheidsronde langs Nederlandse vliegvelden. Het vliegtuig vertrekt vanaf vliegbasis Eindhoven en doet ook Rotterdam The Hague Airport aan. Het exacte vluchtschema wordt op donderdagochtend bekend gemaakt via de Facebook pagina van de Koninklijke Luchtmacht.

Het KDC-10 toestel is een oud toestel en maakt meer geluid dan de toestellen die gebruikelijk vanaf onze luchthaven vertrekken. Daarom is het mogelijk dat u enige overlast ervaart van dit vliegtuig.

Voor meer informatie en vragen over deze vlucht verwijzen wij u graag naar de website van het Ministerie van Defensie.

(bron: RTHA)

 

Gezamenlijk feitenonderzoek traject Luchthavenbesluit openbaar (6/9/2021)

Op 15 juli 2021 werd bericht dat binnen het traject “Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport” participanten gezamenlijk een feitenonderzoek hebben gedaan en dat van daaruit een onderzoeksrapport is opgesteld. Dit rapport is vanaf nu ook voor een breder publiek toegankelijk gemaakt en terug te vinden op de website www.luchthavenbesluit.nl.

Joint Fact Finding proces
Bij de start van het participatietraject zijn alle deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Er zijn ruim 200 vragen binnengekomen. Vervolgens is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten aan de slag gegaan met het aanscherpen en bundelen van deze vragen. Deze “Begeleidingsgroep Joint Fact Finding” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van het rapport, maar zag toe op een zorgvuldig proces van gezamenlijk feitenonderzoek.

De samenwerking in deze Begeleidingsgroep heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet met een thematische clustering van 33 hoofdvragen met een aantal sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is een kennishouder gezocht om samen met een behandelend team van inhoudelijk specialisten het feitelijk beantwoorden van de vraag op te pakken. Veel van deze kennishoudende partijen waren deelnemer aan de Begeleidingsgroep. Voor een aantal onderzoeksvragen is besloten de afhandeling uit te zetten bij externe partijen, te weten de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Twente, omdat hiervoor onafhankelijke expertise van buitenaf gewenst werd.

Onderzoeksrapport Joint Fact Finding
De afgelopen maanden heeft de Begeleidingsgroep hard gewerkt aan het controleren, adviseren en consulteren bij de afwikkeling van alle onderzoeksvragen. Zij is regelmatig onder onafhankelijke procesbegeleiding digitaal bijeengekomen om antwoorden door te spreken, van feedback te voorzien en te reviseren. Het uiteindelijk resultaat is gebundeld in één onderzoeksrapport Joint Fact Finding en werd ter kennisgeving voorgelegd aan alle andere participanten.

Toepassing van het rapport
Het Joint Fact Finding rapport kan door deelnemers gebruikt worden bij de voorbereiding op een volgende fase van het traject waarbij gezamenlijk wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het voorkeurscenario dient vervolgens als basis voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport.

Hoewel van participanten expliciet geen instemming werd gevraagd op de inhoud, hechtte de BTV er aan om duidelijk kenbaar te maken dat zij op juridische en inhoudelijke gronden afstand nemen van het JFF-rapport.

(bron: WesselinkVanZijst)

 

British Airways vanaf 20 september terug op RTHA (19/8/2021)

Vliegmaatschappij British Airways (BA) keert vanaf maandag 20 september terug op Rotterdam The Hague Airport. Door de coronacrisis werden vorig jaar de dagelijkse vluchten van de maatschappij van en naar RTHA en London City stopgezet. Op 17 maart 2020 was de laatste BA vlucht vanaf Rotterdam naar London City.

BA vliegt nog wel beperkt van en naar Rotterdam. Het gaat in eerste instantie om twee vluchten per dag. De maatschappij verwacht dat begin oktober dit kan groeien naar drie keer per dag. Voor de coronacrisis was LCY Airport een van de grootste bestemmingen met jaarlijks bijna 180.000 vertrekkende en aankomende passagiers op de Rotterdamse luchthaven.

De eerste vluchten op RTHA met British Airways zijn op 20 september gepland. BA vliegt met Embraer 190 toestellen.

(bron: RTHA)

 

Gezamenlijk feitenonderzoek in traject Luchthavenbesluit RTHA afgerond (15/7/2021)

De afgelopen maanden zijn flinke stappen gezet in het traject “Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport”, dat in het najaar van 2020 is gestart. In het participatietraject gaan belanghebbenden in de regio met elkaar in gesprek over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer. Ter voorbereiding op dit gesprek hebben de participanten gezamenlijk feitenonderzoek gedaan en een onderzoeksrapport opgesteld.

In het participatietraject wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het voorkeurscenario dient als basis voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport. In januari 2021 is stap 2 in het traject gestart. In deze stap is een gezamenlijk feitenonderzoek – ook wel Joint Fact Finding genoemd – uitgevoerd om ervoor te zorgen dat participanten van voldoende en correcte kennis worden voorzien om samen een voorkeurscenario te kunnen maken. Het feitenonderzoek richt zich op voor dit traject belangrijke thema’s, waaronder wet- en regelgeving, de rol van de luchthaven in de regio, soorten vliegverkeer, meten en berekenen van overlast/hinder en de gebruiksruimte.

Joint Fact Finding proces
Bij de start van het participatietraject zijn alle deelnemende partijen in de gelegenheid gesteld om onderzoeksvragen in te dienen. Er zijn ruim 200 vragen binnengekomen. Vervolgens is een representatieve, gemandateerde afvaardiging van de participanten aan de slag gegaan met het aanscherpen en bundelen van deze vragen. Deze “Begeleidingsgroep Joint Fact Finding” bestond uit vertegenwoordigers van bewoners, Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast RotterdamAirport, de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport, de commerciële luchtvaart, DCMR Milieudienst Rijnmond, de kleine luchtvaart, Luchtverkeersleiding Nederland, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland en Rotterdam The Hague Airport.

De samenwerking in deze Begeleidingsgroep heeft geresulteerd in een onderzoeksopzet met een thematische clustering van 33 hoofdvragen met een aantal sub-vragen. Voor iedere hoofdvraag is een kennishouder gezocht om samen met een behandelend team van inhoudelijk specialisten het feitelijk beantwoorden van de vraag op te pakken. Veel van deze kennishoudende partijen waren deelnemer aan de Begeleidingsgroep. Voor een aantal onderzoeksvragen is besloten de afhandeling uit te zetten bij externe partijen, te weten de Hogeschool van Amsterdam en de Universiteit Twente, omdat hiervoor onafhankelijke expertise van buitenaf gewenst werd.

Onderzoeksrapport Joint Fact Finding
De afgelopen maanden heeft de Begeleidingsgroep hard gewerkt aan het controleren, adviseren en consulteren bij de afwikkeling van alle onderzoeksvragen. Zij is regelmatig onder onafhankelijke procesbegeleiding digitaal bijeengekomen om antwoorden door te spreken, van feedback te voorzien en te reviseren. Het uiteindelijk resultaat is gebundeld in één onderzoeksrapport Joint Fact Finding.

Meer informatie
Via de website van het participatietraject, www.luchthavenbesluit.nl, leest u alle informatie over het traject. U kunt daar een overzicht van de Joint Fact Finding onderzoeksvragen vinden. Binnenkort zal ook het volledige onderzoeksrapport op de website geplaatst worden. Bij vragen kunt u via de website in contact komen met de procesbegeleiding.

(bron: WesselinkVanZijst)

 

TUI start weer met vliegen vanaf Rotterdam The Hague Airport (15/7/2021)

Reisorganisatie TUI start weer met vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport. Er komt vanaf 13 juli een operatie met zomervluchten naar de Zuid-Europese eilanden Rhodos, Mallorca, Kos en Zakynthos. Er wordt meerdere keren op deze bestemmingen vanaf RTHA gevlogen. De eerste ‘Rotterdamse vlucht’ met TUI staat gepland op dinsdag 13 juli. Omdat het zomerseizoen relatief laat begon, is TUI voornemens om het naseizoen voor deze bestemmingen langer door te trekken.”

Stiller en schoner
De toestellen waarmee TUI vliegt vanaf Rotterdam The Hague Airport zijn de nieuwe 737 MAX-vliegtuigen. Deze zijn stiller en schoner voor het milieu. Volgens TUI is de Max tot veertig procent stiller dan haar voorganger en verbruiken deze jonge toestellen veertien procent minder brandstof, waardoor ze ook schoner zijn.

(bron: RTHA)

 

Meer vliegverkeer richting zomer (31/5/2021)

Meer vliegmaatschappijen breiden hun aanbod uit op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) nu er steeds meer versoepelingen zijn aangekondigd voor het reizen binnen Europa. De vraag naar vliegen stijgt door toename van de vaccinatiegraad en er zijn dalende aantallen coronabesmettingen. RTHA verwacht een drukkere zomer dan vorig jaar, ook door de verwachte invoering van een zogenaamd Europees vaccinatiepaspoort voor eind juni. Mensen met een dergelijk coronavaccinatiebewijs kunnen zo makkelijker reizen. Het vliegverkeer neemt de komende weken toe.

Zo breidt Transavia het aantal vluchten de komende weken verder uit en biedt via Rotterdam The Hague Airport meer bestemmingen aan. Ook de vliegfrequentie per bestemming neemt toe. Onder andere Ibiza en de Griekse eilanden zijn bestemmingen welke aan het aanbod toegevoegd worden. Sinds 22 april kan met Transavia al gevlogen worden op Faro, Malaga, Alicante en het Italiaanse Perugia. Sinds die tijd ontving Rotterdam The Hague Airport zo achtduizend passagiers. Eind juli verwacht het vliegveld zo’n 80 procent van het aantal vluchten van 2019 te faciliteren.

Corendon en TUI
Ook Corendon blijft de komende tijd haar wekelijkse vluchten uitvoeren naar Kayseri (Turkije). Maatschappij TUI zal vanaf begin juli starten met een kleine operatie naar Zakynthos, Palma de Mallorca, Antalya, Rhodos en Kos. Op dit moment geldt er nog een reisverbod van en naar Marokko, waardoor de bestemmingen Al-Hoceima, Tanger en Nador nog niet hervat kunnen worden.

(bron: RTHA)

 

Bouwactiviteiten airside 2021 (5/5/2021)

Rotterdam The Hague Airport voert dit jaar meerdere bouwactiviteiten uit op airside. Zo staat er onder meer groot onderhoud gepland aan de intersecties van de start- en landingsbaan evenals een grote renovatie aan de hoofdtaxibaan ‘Victor’. Ook vinden er vervangingswerkzaamheden plaats aan de naderingsverlichting (approach) van de start- en landingsbaan 06/24 (beide zijden van de baan). Daarnaast legt RTHA parallel naast de baan vanaf de zomer een nieuw zonnepark met 34.000 zonnepanelen aan.

Impact voor gebruik van het vliegveld
RTHA verwacht gedurende de werkzaamheden geen geluidsoverlast voor omwonenden. De taxibaan zal enkele maanden verminderd beschikbaar zijn. Naast het vervangen van de asfalt toplaag – en op sommige delen ook de fundatie – worden ook de hemelwater goten, taxibaan randverlichting, baanborden en alle daarbij behorende bekabeling vernieuwd. Hierdoor zal de start- en landingsbaan In de week van 29 november 07.00 lokale tijd tot en met 5 december 2021 23.00 gesloten zijn. De baan kan dan helemaal niet gebruikt worden. De luchthaven blijft wel beschikbaar voor helikoptervluchten met een maatschappelijk belang, zoals de traumahelikopter en de helikopter van de Nationale Politie.

Tijdens het onderhoud aan de taxibaan en de intersecties, zal de luchthaven ook een aantal nachten dicht zijn en zal de baancapaciteit omlaag gaan. Of dit laatste invloed gaat hebben, zal sterk afhangen van de groei in het commerciële (Code C) luchtverkeer. Code D/E vliegtuigen kunnen gedurende het onderhoud aan de taxibaan geen gebruik maken van RTM, omdat deze vliegtuigen niet kunnen draaien op de baankoppen en bij de tijdelijke taxiroutes de draai niet kunnen maken bij de aansluitingen van de intersecties op de taxibaan.

Tijdsplanning
Schematisch wordt hieronder aangegeven om welke projecten het achtereenvolgens gaat, dat wil zeggen in welk deel van het jaar. RTHA probeert overlast voor gebruikers te beperken, door zoveel mogelijk uitvoeringswerk in de verschillende projecten te combineren.

(bron: RTHA)

 

Examenvlucht 29 april (29/4/2021)

Op donderdag 29 april staat er tussen 10:15 uur en 13:15 uur een examenvlucht gepland met een vliegtuig van het type Cessna Citation. Omdat het een examenvlucht betreft, is het noodzakelijk om een aantal naderingen en landingen te maken. Hierdoor is het dus mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

Sportvliegtuig naast de baan (19/4/2021)

Even voor 16.00 uur is op 17 april een sportvliegtuigje van de Vliegclub Rotterdam na de landing naast de landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport terecht gekomen. Aan boord van het Robin DR400 toestel zaten twee personen die met de schrik zijn vrijgekomen. Het sportvliegtuigje had lichte schade en schoot na de landing 15 meter door in het grasveld naast de baan.

Er wordt onderzoek gedaan naar de oorzaak. De luchthaven was iets meer dan een uur gesloten voor vliegverkeer vanwege de bergingswerkzaamheden en het onderzoek. Na 17.00 uur kon de baan weer worden vrijgegeven.

(bron: RTHA)

 

Transavia herstart het vliegverkeer op RTHA (16/4/2021)

Transavia herstart met vier bestemmingen het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport. Op donderdag 22 april om 7.00 uur staat een vlucht naar Faro (Portugal) gepland. Daarna volgen bestemmingen als Malaga, Alicante en Perugia. Dit zijn populaire bestemmingen waar veel vraag naar is.

Rotterdam The Hague Airport is voorbereid om het commercieel vliegverkeer weer mogelijk te maken. In de terminal gelden de basisregels van het RIVM rond hygiëne, 1,5 meter afstand houden tot elkaar en het dragen van een mondkapje. Er wordt extra schoongemaakt en er is informatie beschikbaar over veilig en verantwoord vliegen. Vanaf 22 april kan de omgeving van de luchthaven meer overlast ervaren van vliegverkeer.

Meer aanbod
Op dit moment geldt er nog een reisverbod van en naar Marokko, waardoor de bestemmingen Al-Hoceima, Tanger en Nador nog niet hervat kunnen worden.

Vanaf 23 mei verwacht Transavia meer bestemmingen aan het aanbod toe te voegen. Andere vliegmaatschappijen hebben nog geen vluchten vanaf het Rotterdamse vliegveld aangekondigd.

(bron: RTHA)

 

Gebruik RTHA voor grote oefening Port Defender 12-14 april (17/3/2021)

Van 12 tot en met 14 april aanstaande vindt de civiel-militaire antiterreuroefening Port Defender in Zuidwest Nederland plaats. Rotterdam The Hague Airport dient dan als vertrek- en aankomstvliegveld voor de vliegende eenheden.

Onze omgeving kan die dag overlast ervaren van het opstijgen en landen van (grote) helikopters en de in te zetten transportvliegtuig Hercules-C130 van de Koninklijke Luchtmacht.

Samenwerking
Port Defender is bedoeld om de samenwerking te oefenen tussen het Defensie Helikopter Commando, de Nationale Politie, antiterreureenheden, de Kustwacht en veiligheidsregio’s. Tijdens deze oefening worden vliegende eenheden en grondeenheden ingezet. Om de oefening veilig te laten verlopen is besloten dat het betrokken luchtruim boven Rotterdam en het Noordzeegebied tijdelijk wordt gesloten.

Meer informatie: klik hier.

(bron: RTHA)

 

ILT: RTHA blijft binnen geluidsnormen (22/2/2021)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft het afgelopen jaar geen overschrijdingen voor geluid laten zien. Dat schrijft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar handhavingsrapportages 2020. De wereldwijde coronacrisis en de daaruit voortvloeiende maatregelen en sterk afgenomen vliegbewegingen zijn daarbij van grote invloed.

Mediatheek RTH Rotterdam Airport vertrekhal

Voor alle regionale luchthavens in Nederland gelden geluidsnormen en regels voor het gebruik van de luchthaven. Voorschriften voor vertrekroutes moeten er bovendien voor zorgen dat zo min mogelijk over bewoond gebied gevlogen wordt. De ILT controleert of RTHA zich aan geluidsnormen en regels houdt en kan indien nodig sancties opleggen.

Na afloop van ieder gebruiksjaar (periode 1 november - 31 oktober) stelt de ILT een handhavingsrapportage op met de resultaten van haar toezicht. Deze jaargang wijkt in alle opzichten af van eerdere gebruiksjaren door de invloed van de wereldwijde en nationale COVID-19 problemen. Naast het openbare leven wordt ook de luchtvaart sterk beïnvloed door de maatregelen en restricties. Vergelijkingen met, grote lijnen of ontwikkelingen vanuit voorgaande jaren zijn daardoor niet te maken.

De ILT heeft in dit gebruiksjaar geen aanleiding gezien voor maatregelen in verband met geluidsoverschrijdingen.

Op Rotterdam The Hague Airport halveerde het aantal nachtvluchten. 8 van die vluchten werden nader onderzocht maar de ILT constateerde geen overtredingen. Daarnaast blijken alle 71 afwijkingen op voorgeschreven vertrekroutes het gevolg van instructies van de luchtverkeersleiding met het oog op veiligheid.

(bron: ILT)

 

Vliegtuigje naast de landingsbaan op Rotterdam The Hague Airport (16/2/2021)

Tijdens een landing na een trainingsvlucht op Rotterdam The Hague Airport is een klein eenmotorig vliegtuigje van de Vliegclub Rotterdam vanmorgen naast de landingsbaan gekomen. Het voorval gebeurde rond half elf.

Aan boord bevond zich alleen de vlieger, die ongedeerd is gebleven.

Als gevolg van het ongeluk is de luchthaven 3,5 uur gesloten geweest vanwege bergingswerkzaamheden en onderzoek. Vanaf 14.00 uur is de luchthaven weer open voor vliegverkeer en als uitwijkluchthaven. Reguliere vluchten hebben geen last gehad van de sluiting. De oorzaak van het ongeval is niet bekend en wordt onderzocht.

(bron: RTHA)

 

Gezamenlijk op weg naar een Luchthavenbesluit (9/2/2021)

In het traject ‘Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport’ zijn de eerste stappen gezet om het proces van participatie met alle belanghebbenden in de regio te starten. De oriëntatiefase is achter de rug. Nu wordt begonnen met het intensief informeren en betrekken van deelnemers in het traject. De eerste bijeenkomsten hebben inmiddels plaatsgevonden.

De partijen spreken in het traject met elkaar over het toekomstig gebruik van de luchthaven en het vliegverkeer in de regio. Er wordt toegewerkt naar een voorkeurscenario, waarin de belangen van alle partijen terugkomen. Het streven is om dit scenario aan het einde van dit jaar af te ronden. Het zal de basis vormen voor onderzoeken, zoals een Milieueffectenrapportage, die onderbouwing moeten geven voor de aanvraag van een Luchthavenbesluit door Rotterdam The Hague Airport (RTHA) bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Het Luchthavenbesluit is een wettelijke vergunning, noodzakelijk voor de luchthavenexploitatie. In het besluit staan onder andere bepalingen over de openingstijden van de luchthaven, de omvang van het vliegverkeer en de normering voor geluidsbelasting.

Werken aan voorkeurscenario
Het participatietraject dat nu wordt doorlopen is op deze manier voor alle partijen een nieuw fenomeen. De participatie om tot een voorkeurscenario te komen is bedoeld om belangrijke onderwerpen, zoals leefbaarheid, milieu, ruimte, werkgelegenheid, logistiek, bedrijven in de buurt en innovatie aandacht te geven. In de afgelopen maanden zijn vele gesprekken gevoerd met betrokkenen om hun belangen in kaart te brengen. Deze zijn vertaald naar een concreet plan van aanpak waarbij alle belangen gelijkwaardig aan tafel zitten.

Onafhankelijke procesbegeleiding
RTHA, initiatiefnemer van het participatietraject, heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden aan WesselinkVanZijst en VIRIDIS Business Advisory. Zij waarborgen de onafhankelijke procesbegeleiding van het traject. RTHA is zelf deelnemer in het traject.

De gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Schiedam, de Provincie Zuid Holland en het Ministerie van I&W onderschrijven het belang van goede participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam.

De website is live
Voor het participatietraject is een eigen website ontworpen: www.luchthavenbesluit.nl. Op de website leest u alle informatie over het traject, het laatste nieuws, relevante documenten en veelgestelde vragen. Ook kunt u hier in contact komen met de procesbegeleiding. De website is inmiddels live en wordt de komende tijd verrijkt met informatie.

(bron: WesselinkVanZijst)

 

Stap verder in productie synthetische kerosine (9/9/2021)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zet met partners een stap in de productie van synthetische kerosine gemaakt van CO2 uit lucht, water en hernieuwbare elektriciteit. RTHA kondigde gisteren aan te participeren in een consortium in samenwerking met SkyNRG (leider in SAF: synthetische kerosine), Climeworks (leider in Direct Air Capture van CO2), duurzame energiebedrijf Uniper en stichting RHIA.

Vandaag treedt het consortium voor het eerst naar buiten met het plan Zenid na de internationale presentatie tijdens de online conferentie over Synthetische SAF (duurzame kerosine). CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “Rotterdam The Hague Airport is trots om gezamenlijk met Schiphol Group en stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA) een van de ‘kick-starters’ te zijn van dit baanbrekende project. Het past heel goed in onze strategie om een belangrijke rol te spelen om duurzaamheid en innovatie van de luchtvaart mogelijk te maken en te versnellen. Om zo aan de wieg te staan van de ontwikkeling van duurzame kerosine gemaakt uit CO2. We ondersteunen dit project van harte met onze know-how en lokale netwerken.”

Verwachte locatie
De demonstratie opstelling komt waarschijnlijk op Rotterdam The Hague Airport, maar de precieze locatie is nog niet zeker. Over de uiteindelijke locatie moet nog besloten worden. Door innovatieve technieken zal de impact van zo’n proefopstelling minimaal zijn, is de verwachting. Volgens eerste berekeningen zal de opstelling tussen de 5000 m2 en 10.000 m2 bedragen. Met Zenid wil RTHA zijn bijdrage leveren om er in de toekomst voor te zorgen dat de luchtvaart en haar leveranciers deel uitmaken van een koolstofvrije economie en maatschappij!

Het project is een vervolg op de Pre-Study die verricht is in 2019. Zenid wordt ondersteund door de partners die ook aan deze Pre-Study hebben samengewerkt: EDL, Sunfire, Ineratec en Urban Crossovers. Dit consortium gaat, op basis van een eerder verrichte studie, de bouw onderzoeken van een demonstratiefabriek om circulaire kerosine uit lucht te produceren.

Wat is Zenid?
De demonstratieopstelling zal geheel draaien op groene elektriciteit en combineert meerdere innovatieve technieken: CO2 wordt uit buitenlucht gefilterd door middel van Direct Air Capture (Climeworks), een zeer efficiënte co-elektrolyse unit vormt CO2 en water om tot synthetisch gas. Een modulaire Fischer Tropsch reactor vormt het synthetische gas om tot synthetische ruwe olie, dat vervolgens wordt geraffineerd tot circulaire kerosine. Tijdens de vlucht wordt deze kerosine door vliegtuigen verbrand en de CO2 uitgestoten, terwijl eenzelfde hoeveelheid CO2 weer wordt gefilterd, en geraffineerd tot kerosine: Circulaire luchtvaart.

De vervolgstappen
De partners van Zenid hebben een overeenkomst ondertekend met het energiebedrijf Uniper. dat ondersteuning zal bieden in expertise en exploitatie van Zenid. Voor de toekomstige beschikbaarheid van volledig circulaire SAF vanuit de lucht is het essentieel om vandaag met de opschaling te starten. Het doel van Zenid is om op lange termijn een CO2-neutrale luchtvaart mogelijk te maken.

Meer informatie over Zenid, bekijk deze website.

(bron: RTHA)

 

Testvlucht 2 februari (2/2/2021)

Op dinsdag 2 februari tussen 10.30 uur en 11:30 uur staat er een onderhoudsvlucht gepland met een vliegtuig van het type Cessna C-560L welke in onderhoud is op Rotterdam The Hague Airport.
Na het gepleegde onderhoud is het noodzakelijk om een aantal naderingen te vliegen. Hierdoor is het mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

Testvlucht 6 januari (6/1/2021)

Woensdag 6 januari 2021 tussen 11:30 uur en 12:30 uur staat er een testvlucht gepland met een vliegtuig van het type Beech 200 King Air, welke gestationeerd is op Rotterdam The Hague Airport. Omdat het een testvlucht betreft is het noodzakelijk om 3 naderingen te vliegen. Hierdoor is het dus mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

RTHA initieert participatietraject met regio voor nieuw Luchthavenbesluit (12/10/2020)

Samen met de regio de toekomst bepalen
Rotterdam The Hague Airport initieert met belanghebbenden uit de omgeving van de regionale luchthaven een participatietraject om samen de richting te bepalen voor een nieuw Luchthavenbesluit. In gezamenlijkheid wordt gewerkt aan een voorkeursscenario dat de basis vormt voor een officiële aanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Toekomstscenario
Om te komen tot een toekomstscenario waarin rekening is gehouden met alle belangen heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) de ambitie om dat scenario in nauwe samenwerking met (regionale) betrokkenen op te stellen. In het luchthavenbesluit wordt de gebruiksruimte van de luchthaven vastgelegd. Daarnaast reguleert het luchthavenbesluit het luchthavenluchtverkeer en de ruimtelijke indeling van de omgeving van de luchthaven.

“Het gesprek met de regio”
CEO Ron Louwerse hierover: “We willen dit proces naar een nieuw Luchthavenbesluit benutten om het gesprek aan te gaan over de positie van de luchthaven in de regio. We willen als luchthaven aansluiten bij de wensen van alle betrokkenen in onze omgeving, maar we hebben ook een actieve rol in de verdere ontwikkeling van de landelijke luchtvaartvisie. We willen Rotterdam The Hague Airport verankeren in onze regio met werkgelegenheid, van nut zijn voor onze buren en passagiers, aandacht hebben voor leefbaarheid, innovatie toepassen en we willen passen in de visie van ruimtelijke ordening. We gaan actief het gesprek aan.”

Begeleiding uitbesteden
Het participatietraject is een initiatief van Rotterdam The Hague Airport. RTHA heeft besloten om de begeleiding van het proces om tot een voorkeursscenario te komen uit te besteden. Momenteel zijn er vier investerende partijen betrokken bij dit traject. Zij onderschrijven het belang van participatie en dragen bij aan de bekostiging van het onafhankelijk projectteam ‘Participatietraject RTHA Luchthavenbesluit’. Ron Louwerse: “We zien onszelf als één van de belanghebbenden en kijken er naar uit om onder externe begeleiding met de andere partijen aan tafel het gesprek aan te gaan.”

(bron: RTHA)

 

Trainingsvlucht 7 oktober (7/10/2020)

Op woensdag 7 oktober 2020 tussen 11.00 uur en 12.00 uur staat er een trainings-/examenvlucht gepland met een vliegtuig van het type Cessna Citation 560XLS welke gestationeerd is op Rotterdam The Hague Airport. Omdat het een examenvlucht betreft is het noodzakelijk om een aantal naderingen te vliegen gevolgd door een kort circuit. Hierdoor is het mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron:RTHA)

 

Bijzondere vluchten 17 september 2020 (21/9/2020)

Op 17 september 2020, is er opnieuw een formatie van vier vliegtuigen over Rotterdam The Hague Airport gevlogen. Dit waren 2 Amerikaanse en 2 Nederlandse Herculessen. Omdat deze toestellen normaal niet in de omgeving van de luchthaven vliegen, kan dit extra zijn opgevallen.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten 16 september (16/9/2020)

Vandaag, 16 september 2020, is er een formatie van vier vliegtuigen over Rotterdam The Hague Airport gevlogen. Dit waren 2 Nederlandse Herculessen, 1 Belgische Hercules en 1 Duitse Transall. Omdat deze toestellen normaal niet in de omgeving van de luchthaven vliegen, kan dit extra zijn opgevallen.

(bron: RTHA)

 

Meetvlucht 16 september (14/9/2020)

Op woensdag 16 september zal er tussen 13:00 uur en 14:00 uur een meetvlucht uitgevoerd worden ten behoeve van het landingssysteem van de luchthaven. Hiervoor zal het meetvliegtuig, een Cessna 550, een viertal naderingen maken. Hierdoor is het mogelijk dat u hetzelfde vliegtuig binnen een korte tijd meerdere keren over ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

Voortgang ‘Slim én duurzaam’ (29/7/2020)

Het afgelopen jaar hebben de organisaties aangesloten bij het actieplan Slim en duurzaam zich gericht op het uitvoeren van de actieagenda die de milieu-impact van de luchtvaartsector moet verbeteren. In 2019 nam op luchthavens Amsterdam Airport Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport het aantal reizigers licht toe, bleef het aantal vliegbewegingen vrijwel gelijk en daalde het kerosineverbruik tot onder het niveau van 2017. Ook in de huidige tijd, waarin het coronavirus grote impact heeft op de luchtvaartsector, blijft investeren in verduurzaming belangrijk. Zo is er recent een proef gestart met het duurzaam taxiën van vliegtuigen, wordt er geïnvesteerd in duurzame brandstoffen en wordt er voortgang geboekt met onderzoek naar elektrisch vliegen.

In deze ‘stand van zaken’ is te lezen wat er de afgelopen periode is uitgevoerd op de verschillende thema’s.

Over actieplan Slim en duurzaam
In 2018 sloegen twintig toonaangevende transportorganisaties en kennisinstellingen de handen ineen. De twintig organisaties geloven dat een significante verlaging van de CO2-emissies in de luchtvaart mogelijk is en luchtvaart daarmee een van de meest duurzame, comfortabele en snelle manieren van vervoer kan zijn. Het actieplan Slim en duurzaam is opgesteld, waarin binnen zeven thema’s een significante bijdrage wordt geleverd aan het verduurzamen van de luchtvaart in Nederland. CE Delft beoordeelt het plan als ambitieus en concreet en concludeert dat het geformuleerde doel haalbaar is.

Download hier de factsheet.

Download hier het bestand ‘stand van zaken’.

(bron: RTHA)

 

RTHA: We informeren onze buren (23/7/2020)

Na maanden van relatieve rust in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport, neemt het vliegverkeer met de start van de zomer vanaf 18 juni jongstleden weer stapsgewijs toe. RTHA realiseert zich dat u als hun buur weer meer geluidshinder van startende en landende vliegtuigen kunt ervaren.

Daarom informeert de luchthaven u over de ontwikkelingen in het vliegverkeer, op een nieuwe, zo transparant mogelijke wijze. Er is een factsheet ontwikkeld waarin twee weken terug en twee weken vooruit wordt gekeken. En er wordt uitgelegd wat er gebeurd is en waarom het soms anders was dan verwacht. Deze factsheet brengen RTHA deze zomerperiode uit. Bekijk de factsheet hier.

(bron: RTHA)

 

Trainingsvlucht 7 juli (7/7/2020)

Op dinsdag 7 juli tussen 14.00 uur en 15.00 uur staat er een trainings-/examenvlucht gepland met een vliegtuig van het type Cessna Citation 560 XLS welke gestationeerd is op Rotterdam The Hague Airport. Omdat het een examenvlucht betreft is het noodzakelijk om een aantal naderingen te vliegen, gevolgd door een kort circuit. Hierdoor is het mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA) 

 

Commercieel vliegverkeer neemt verder toe in juli en augustus (2/7/2020)

Nadat de luchtvaart door de coronacrisis abrupt tot stilstand kwam, is op 18 juni jl. het commercieel vliegverkeer weer opgestart op Rotterdam The Hague Airport. Vanaf donderdag 2 juli a.s. herstelt het aantal weer terug naar het normale niveau met 12 tot 32 vluchten per dag. Zo verzorgt Transavia de komende tijd weer meer vluchten naar verschillende Europese bestemmingen.

Deze toename van vluchten kan vragen oproepen. Mocht u vragen hebben? Deze vragen beantwoordt de luchthaven graag. Stuur een mail naar buren@rtha.com. U kunt op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom het vliegverkeer door u aan te melden voor de burennieuwsbrief.

(bron: RTHA)

 

Transavia hervat vluchten in Rotterdam (19/6/2020)

Er zijn weer meer vliegtuigbewegingen op Rotterdam The Hague Airport. Transavia heeft donderdag 18 juni de vluchten hervat naar bestemmingen in het zuiden van Europa. Op 22 maart jl. – 12 weken geleden – was de laatste vlucht vanwege de coronacrisis. Naar verwachting gaan ook andere luchtvaartmaatschappijen binnenkort hun vluchten (deels) hervatten. De eerste vlucht ging iets na 8.00 uur vanaf de startbaan richting het Portugese Faro. Met aan boord 170 passagiers. Op de luchthaven zijn nieuwe maatregelen van kracht om te voorkomen dat het coronavirus zich via passagiers of degene die hier werken verspreid.

Veilig en gezond
Met de regels verwacht de luchthaven dat iedereen veilig en gezond kan vliegen. luchthaven kan gebruiken. Naast Faro in Portugal wordt er vanaf Rotterdam The Hague Airport vanaf 18 juni weer gevlogen naar Malaga, Alicante en Ibiza in Spanje en Split in Kroatië. Vanaf 2 juli komen daar nog 22 bestemmingen bij zoals Corfu, Kos en Heraklion in Griekenland, Perugia in Italië en Valencia, Mallorca en Girona in Spanje. Het aantal bestemmingen en ook de frequentie zal in de maanden juli en augustus verder stijgen. Wel benadrukt Transavia dat eventuele aanscherping of aanpassing van restricties in landen vanwege het coronavirus, kunnen betekenen dat aanpassing van het vluchtschema noodzakelijk is.

Uitwijk vliegveld
Rotterdam The Hague Airport bleef vanaf het begin van de coronacrisis open voor maatschappelijk verkeer, zakelijk verkeer en als uitwijk vliegveld voor Schiphol operationeel. Vanaf nu is het vliegveld dus weer volop in bedrijf.

(bron: RTHA)

 

Trainingsvlucht 15 juni (15/6/2020)

Maandag 15 juni tussen 10.00 uur en 11.00 uur staat er een trainings-/examenvlucht gepland met een vliegtuig van het type Cessna Citation 525 welke gestationeerd is op Rotterdam The Hague Airport. Omdat het een examenvlucht betreft, is het noodzakelijk om een aantal naderingen te vliegen gevolgd door een kort circuit. Hierdoor is het mogelijk dat u binnen korte tijd hetzelfde vliegtuig een aantal malen voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

Vliegverkeer stap voor stap op gang op Rotterdam The Hague Airport (3/6/2020)

Vanaf donderdag 18 juni verzorgt Transavia weer vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Malaga, Alicante, Ibiza, Girona (allen Spanje), Faro in Portugal en Split (Kroatië) zijn de eerste bestemmingen die weer in het vliegschema van Transavia zijn opgenomen vanuit Rotterdam. Hiermee komt stap voor stap het commercieel vliegverkeer weer op gang op de regionale luchthaven in Rotterdam.

(bron: RTHA)

 

Trainingsvlucht op dinsdag 12 mei (12/5)

Een vliegtuig van het type DA2000 zal op 12 mei 2020 tussen 13.00 en 15.00 uur een trainingsvlucht uitvoeren. Hierdoor is het mogelijk dat u het vliegtuig binnen korte tijd een aantal keer voorbij ziet vliegen.

(bron: RTHA)

 

De Nationale Dodenherdenking is dit jaar op maandag 4 mei om 20.00 uur (30/4/2020)

In deze bizarre tijden verlopen de herdenkingsbijeenkomsten anders.

Er is op de luchthaven vanwege de coronacrisis nu geen commercieel vliegverkeer en andere vliegtuigbewegingen, zoals zakelijke vluchten, zijn zeer beperkt. De luchthaven wil bewoners in de omgeving in de gelegenheid stellen om oorlogsslachtoffers en slachtoffers van vredesmissies in alle stilte te herdenken. Daarom zijn er geen start- en landingen op de luchthaven tussen 19.50 en 20.20 uur.

Een uitzondering is er voor het maatschappelijk vliegverkeer, zoals de trauma- of politiehelikopter. In geval van een noodoproep mag de helikopter wel landen en vertrekken op dit tijdstip.

(bron: RTHA)

 

Geluidsproeven op RTHA (30/4/2020)

Op 1 mei 2020 vinden geluidsproeven bij de nieuwe brandweerkazerne plaats. Tussen 08.00 en 10.00 uur vinden de geluidsproeven plaats, waarbij 100 tot 120 decibel geproduceerd wordt.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vlucht op 16 april 2020 (16/4/2020)

Vandaag maakt de jubileumchinook van de Koninlijke Luchtmacht een trainingsvlucht. Het toestel wordt rond 16.00 uur verwacht in de omgeving van Rotterdam The Hague Airport. Omdat het toestel normaal niet in de omgeving van de luchthaven vliegt, kan het extra opvallen.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten op 27 maart 2020 (27/3/2020)

Vandaag worden rond 12.15 uur twee AH64 Apache helikopters verwacht op Rotterdam The Hague Airport. De twee helikopters vliegen in formatie over Rotterdam en kunnen daardoor opvallen. Ook zijn het grotere helikopters dan normaal op onze luchthaven komen.

(bron RTHA)

 

Rotterdam The Hague Airport blijft open in afgeslankte operatie (19/3/2020)

Het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) zal de komende tijd verder afnemen. RTHA richt zich op de basisactiviteiten die passen bij deze crisissituatie. Als luchthaven met een vitale functie in Nederland blijft RTHA operationeel voor repatriëring, het maatschappelijk vliegverkeer (zoals de politie- en traumahelikopter), uitwijkende vliegtuigen en zakelijk luchtverkeer. De luchthaven blijft 24/7 open, maar met een sterk afgeslankte operatie.
Vanwege maatregelen bij luchtvaartmaatschappijen en overheden als gevolg van het coronavirus is de afgelopen dagen het vliegverkeer in Rotterdam al met ruim vijftig procent afgenomen ten opzichte van vorig jaar in dezelfde periode. De komende tijd zal dat percentage verder afnemen als gevolg van wereldwijde ontwikkelingen, het negatieve reisadvies voor alle Nederlanders, de EU maatregelen en overige reisbeperkingen.

“We gaan naar een basisstructuur”
CEO Ron Louwerse van Rotterdam The Hague Airport: “We zitten samen in een hele bijzondere situatie. Dat vraagt erom dat we, samen met Royal Schiphol Group, met onze regionale luchthaven naar een basisstructuur moeten. Hiermee zijn we voorbereid om als onderdeel van de vitale infrastructuur van ons land een essentiële rol te kunnen blijven uitoefenen. Dit doen we voor onze regio en voor Nederland. Zolang deze situatie duurt.”

Tijdelijke parkeerplaatsen voor vliegtuigen
De basisstructuur gaat op Rotterdam The Hague Airport in zodra het commerciële luchtverkeer (reguliere lijndiensten en vakantievluchten) op de luchthaven stil komt te liggen. Naar verwachting is dat met ingang van maandag 23 maart als de laatste lijndienstvluchten door airlines zijn uitgevoerd.
De luchthaven biedt aan airlines minimaal twaalf tijdelijke parkeerplaatsen voor vliegtuigen. Hiermee kan RTHA blijven voldoen aan haar maatschappelijke taak en als uitwijkhaven blijven functioneren.
RTHA blijft de situatie van dag-tot-dag volgen en kan nog geen inschatting maken hoelang deze situatie duurt.

Werkzaamheden in nieuwe vertrekhal
De werkzaamheden aan de nieuwe vertrekhal gaan door, omdat die plaatsvinden in de buitenruimte. Naar verwachting loopt de bouw hierdoor geen vertraging op om eind 2020 in gebruik te kunnen worden genomen.

(bron: RTHA)

 

Nachtelijke werkzaamheden langs de start-/landingsbaan (11/3/2020)

Tussen 23 maart en 8 april 2020 vinden van maandagen tot en met vrijdagen werkzaamheden plaats langs de start-/landingsbaan. Een oude taxibaan wordt weggehaald en het asfalt wordt verwijderd. Dit gebeurt tussen 23.00 uur ’s avonds en 07.00 uur ’s ochtends en kan extra geluid opleveren. De werkzaamheden vinden niet overdag plaats in verband met de veiligheid en het vliegverkeer, dat heel dichtbij komt.

(bron: RTHA)

 

Meetvluchten op 9 maart 2020 (20/2/2020)

Op maandag 9 maart 2020 voert een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uit aan beide zijden van de start- en landingbaan van Rotterdam The Hague Airport om de navigatiesystemen op de luchthaven te controleren. De vluchten staan gepland tussen 17.00 en 19.00 uur, maar door technische of weersomstandigheden kan hier van worden afgeweken.

Dit soort meetvluchten vindt twee keer per jaar plaats om te garanderen dat de systemen goed blijven functioneren. Het meetvliegtuig zal herhaaldelijk de start- en landingsbaan vanuit de lucht benaderen. Het kan gebeuren dat de baan niet recht wordt aangevlogen.

(bron: RTHA)

 

Correctie cijfers nachtvluchten traumahelikopter (10/12/2019)

Rotterdam The Hague Airport deelt maandelijks de verkeers- en vervoerscijfers op haar website. Hierbij gaat het om de passagiersaantallen en cijfers van alle vliegbewegingen. Onder deze laatste categorie valt ook het aantal nachtvluchten van de traumahelikopter. Tot en met juli is hierover onvolledige informatie gedeeld. Dit aantal is gecorrigeerd in het nieuwe overzicht tot en met oktober, dat op 9 december 2019 is gepubliceerd op de website van de luchthaven.

De traumahelikopter heeft tot en met juli 2019 namelijk 91 keer meer ’s nachts (tussen 23:00 uur en 07:00 uur) gevlogen dan werd vermeld in het cijferoverzicht. Na onderzoek van het aantal radartracks is vastgesteld dat de traumahelikopter tot oktober in totaal 454 keer heeft gevlogen. Dit is in lijn met het aantal vliegbewegingen in 2017 en 2018.

Andere, niet spoedeisende, nachtvluchten zijn wel goed vastgelegd en in het overzicht vermeld. Ook zijn de vluchten onderzocht, die de traumahelikopter overdag heeft uitgevoerd. Hierin is geen afwijking geconstateerd.

Op deze pagina vindt u de verkeers- en vervoercijfers van de luchthaven.

(bron: RTHA)

 

Onderzoek naar grootschalige productie synthetische kerosine in Rotterdam (25/11/2019)

Er komt een onderzoek naar grootschalige productie van duurzame, synthetische vliegtuigbrandstof in de haven van Rotterdam. Vliegtuigbrandstof, oftewel kerosine, is nu een product van de olieraffinaderijen. Maar het kan ook gemaakt worden op basis van CO2, waterstof en groene stroom. De komende jaren komt op Rotterdam The Hague Airport een proefinstallatie die dagelijks 1.000 liter synthetische kerosine maakt. Het Havenbedrijf, Rotterdam The Hague Airport en Rotterdam The Hague Innovation Airport gaan nu uitzoeken wat ervoor nodig is om een dergelijke fabriek op te schalen naar een veel grotere productiecapaciteit.

De proefinstallatie op de Rotterdamse luchthaven wordt een bijzondere fabriek: de CO2 wordt uit de lucht gehaald en de waterstof wordt geproduceerd met duurzame elektriciteit. Voor de beeldvorming: Rotterdamse raffinaderijen produceren dagelijks 20.000 keer zo veel kerosine als de proefinstallatie gaat leveren. Opschalen is dus een belangrijke en essentiële stap op weg naar duurzaam vliegen.

Voor de Rotterdamse industrie is CO2 nu een restproduct. In de haven wordt momenteel gewerkt aan grootschalige infrastructuur voor CO2, groene stroom en waterstof. De haven is daarmee een voor de hand liggende locatie om fabrieken te ontwikkelen die grote hoeveelheden synthetische vliegtuigbrandstoffen maken. Bovendien liggen vanuit de haven leidingen naar met name Schiphol voor het transport van kerosine. De drie organisaties starten daarom nu samen deze studie naar opschaling van de productie van synthetische kerosine.

Daarin komen onder andere aan bod wat technische uitdagingen zijn bij het bouwen van grotere installaties, wat de benodigde ruimte is en waar dit soort productie het best zou kunnen plaatsvinden. De initiatiefnemers van de studie roepen bestaande petrochemische bedrijven op om aan te haken bij het onderzoekstraject. Ook andere partijen die een relevante bijdrage kunnen leveren worden uitgenodigd mee te doen.

(bron: RTHA)

 

Geluid Rotterdam The Hague Airport in 2019 binnen de normen (22/11/2019)

In het gebruiksjaar 2019 is het vliegverkeer op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) binnen de toegestane geluidsnormen gebleven. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

Situatie in 2018
Naar aanleiding van het overschrijden van een handhavingspunt bij Schiedam in gebruiksjaar 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving- en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestond uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het vooraf maken van een beheersplan om eerder bij te kunnen sturen. In 2018 was extreem veel Oostenwind de hoofdoorzaak voor de overschrijding bij Schiedam. In het gebruiksjaar 2019 was het weer rustiger op het gebied van wind.

Rapportage vulling handhavingspunten
Naast het uitvoeren van de maatregel heeft de luchthaven de cijfers van de handhavingspunten wekelijks op haar website gedeeld. In een rapportage is wekelijks weergegeven hoe de vulling van de handhavingspunten en het baangebruik gedurende het gebruiksjaar verliep. Ook nu het gebruiksjaar 2019 is afgerond, deelt RTHA de cijfers op haar website. In de wintermaanden worden de cijfers eens per maand gepubliceerd en in de zomermaanden gebeurt dit wekelijks. Het is van belang dat voor de omgeving inzichtelijk is, hoe het gebruik van de geluidsruimte verloopt en dat de luchthaven hier strak op stuurt om binnen de normen te blijven.

Achtergrondinformatie
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

(bron: RTHA)

 

Baanonderhoud op Schiphol heeft mogelijk invloed op het vliegverkeer van en naar RTHA (3/11/2019)

Vanaf 27 oktober t/m 22 december is de Kaagbaan beperkt inzetbaar als start- en landingsbaan op Schiphol. Wanneer de Kaagbaan niet inzetbaar is, worden de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan ingezet als (hoofd)banen. Afhankelijk van de windrichting kan dit ook gevolgen hebben voor het vliegverkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Door het beperkte gebruik van de Kaagbaan is de kans groter dat vliegverkeer van en naar RTHA tijdens deze periode moet afwijken van hun routes. Dit gebeurt in opdracht van de Luchtverkeersleiding Nederland (LvNL). De veiligheid van het vliegverkeer en de omgeving is hierbij uitgangspunt. Met name bij windrichtingen tussen Noordwest en Oost kan sprake zijn van aangepaste vliegroutes.

Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden, in de afgelopen jaren was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Kaagbaan op Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten op 2, 3 en 4 oktober i.v.m. voetbal (3/10/2019)

Op donderdagavond 3 oktober worden twee internationale voetbalwedstrijden gespeeld in de regio. In de Kuip speelt Feyenoord tegen FC Porto en in het ADO Den Haag stadion neemt AZ het op tegen Manchester United.

Op 2, 3 en 4 oktober worden verschillende vluchten verwacht met spelers en supporters van FC Porto op de luchthaven. Hierbij wordt een Airbus A340 van HiFly ingezet. Dit type toestel kan ongeveer 250 passagiers vervoeren en is daarmee groter dan het gemiddelde toestel dat normaal gesproken op en vanaf Rotterdam The Hague Airport vliegt (RTHA).

De spelers van Manchester United zullen op 3 oktober direct na de wedstrijd, voor 23:00 uur, weer vertrekken vanaf RTHA.

(bron: RTHA)

 

Baansturing op Rotterdam The Hague Airport stopgezet (27/9/2019)

Benutting van alle handhavingspunten stabiel onder het maximum

De baansturing op Rotterdam The Hague Airport is stopgezet. Baansturing hield in dit geval in dat, wanneer het veilig is, geland wordt vanuit de richting Lansingerland. De maatregel is op 20 mei jongstleden ingesteld om te zorgen dat de belasting van het handhavingspunt bij Schiedam binnen de toegestane normen zou blijven. Baansturing is een forse maatregel die in sommige gevallen leidt tot omvliegen. Hierom wordt deze maatregel zo kortdurend als mogelijk ingezet.

In het gebruiksplan jaar 2018 (1 november 2017 – 31 oktober 2018) is de geluidsbelasting bij het handhavingspunt in Schiedam overschreden door de uitzonderlijk lang aanhoudende oosten wind in de zomer. Daarop heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan.

De baansturing was een onderdeel van dit beheersplan. Daarnaast heeft de luchthaven door twee wekelijkse monitoring de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten gehouden. Daardoor zijn afwijkingen eerder gezien en is ook eerder dan in voorgaande seizoenen de baansturing bijgesteld. De actuele ontwikkeling van de handhavingspunten is hier te vinden.

(bron: RTHA)

 

Uitwijkers op RTHA (4/9/2019)

Op dinsdagochtend 3 september 2019 zijn zes vliegtuigen geland op Rotterdam The Hague Airport die eigenlijk niet voor deze luchthaven bestemd waren. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur ontving RTHA vier KLM- en twee EasyJet-toestellen. De reden voor het uitwijken was een storing in het communicatiesysteem van de Luchtverkeersleiding Nederland.

Nadat de storing was verholpen, zijn de zogenaamde uitwijkers na 9 uur weer één voor één vertrokken naar hun oorspronkelijke bestemming. Het heeft geen gevolgen gehad voor het reguliere vluchtschema op de luchthaven.

 (bron: RTHA)

 

"Zich Ontwikkelende Geluidsbelasting" voortaan online (2/9/2019)

Achtergrondinformatie
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop.

Maatregel ILT
In het gebruiksjaar 2018 heeft RTHA op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. De Inspectie Leefomgeving- en Transport (ILT) heeft de luchthaven daarom de volgende maatregel opgelegd:
– Het sterker monitoren van de handhavingspunten en specifiek het handhavingspunt bij Schiedam.
– Het maken van een beheersplan ter voorkoming van een overschrijding in gebruiksjaar 2019.

Rapportage vulling handhavingspunten
In deze rapportage wordt voortaan wekelijks weergegeven hoe de vulling van de handhavingspunten gedurende het jaar verloopt. Hierbij is bijzondere aandacht voor het handhavingspunt 6 bij Schiedam, omdat deze het gevoeligst is voor overschrijding.

De tabel geeft de verwachte totale geluidbelasting gedurende het jaar weer. Dit wordt genoemd “Zich Ontwikkelende Geluidsbelasting” (ofwel ZOG). De ZOG bestaat uit het gerealiseerde verkeer tot en met deze week aangevuld met het geprognotiseerde verkeer voor de resterende periode. Deze prognose is de basis voor de uitgifte van de slots geweest.

Het werkelijk verkeer wordt berekend op basis van werkelijk uitgevoerde vluchten, werkelijk baangebruik en werkelijke radartracks. Het geprognotiseerde verkeer is op basis van verwacht verkeer, gemiddeld baangebruik en theoretische radartracks.

Een link naar de meest actuale rapportage vindt u onderaan deze pagina op de website van RTHA.

(bron: RTHA)

 

Verlate uitgaande vlucht (9/8/2019)

Op woensdagdagavond 7 augustus vertrok de TUI vlucht OR493 richting Tanger op een later tijdstip dan gepland. De vlucht stond gepland voor 22:25 uur, maar vanwege operationele problemen bij de luchtverkeersleiding in Spanje, was het luchtruim gereguleerd en heeft deze vlucht toestemming gekregen later te vertrekken. De nieuwe vertrektijd was rond 23.30 uur. Het toestel is uiteindelijk om 23.17 uur opgestegen.

Een situatie als deze is ongebruikelijk op de luchthaven Rotterdam. Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen via buren@rtha.com.

(bron: RTHA)

 

Meerdere lijnvluchten na 23.00 geland (7/8/2019)

Op 6 augustus is een vijftal vliegtuigen na 23.00 uur geland op Rotterdam The Hague Airport. Dit is een ongebruikelijk hoog aantal op één avond.

De vertragingen zijn in alle gevallen ontstaan door problemen met de afhandeling van vluchten in het Belgische luchtruim. Omdat de omstandigheden voldeden aan de regels voor het nachtregime van de luchthaven, mochten ze toch na 23.00 landen. De luchthaven verontschuldigt zich voor de hinder die hierdoor is ontstaan.

Wilt u meer weten over de openingstijden van de luchthaven? Lees dan meer over het nachtregime.

(bron: RTHA)

 

Al twee maal TUI vlucht naar Al Hoceima uitgesteld wegens 23.00 uur limiet (24/7/2019)

Zowel op dinsdag 16 als dinsdag 23 juli 2019 is TUI vlucht 487 naar Al Hoceima die dag niet vertrokken. De vlucht stond gepland vóór 23:00, maar kon niet voor dit tijdstip vertrekken. Onder strikte voorwaarden is het toegestaan na 23:00 te starten, maar aan deze voorwaarden was in dit specifieke geval niet voldaan.

Passagiers aan boord van deze vlucht kregen van de luchtvaartmaatschappij een hotel aangeboden als zij niet in de gelegenheid waren om naar huis te gaan.

(bron: RTHA)

  

Verlaat vertrek 19 juni (20/6/2019)

Vanwege drukte in het Europese luchtruim, heeft vlucht OR493 met hoge uitzondering een goedkeuring gekregen om na 23.00 uur te vertrekken vanaf Rotterdam The Hague Airport, namelijk om 23.40 uur.

(bron: RTHA)

 

Nachtelijke werkzaamheden langs de start-/landingsbaan (19/6/2019)

Tussen 11 juni en 6 juli vinden telkens van maandag- tot en met vrijdagnacht werkzaamheden plaats langs de start-/landingsbaan. Oude taxibanen worden weggehaald en het asfalt wordt verwijderd door het kapot te beuken. Dit gebeurt tussen 11 uur ’s avonds en 7 uur ’s ochtends en kan extra geluid opleveren. De werkzaamheden vinden niet overdag plaats in verband met de veiligheid en het vliegverkeer dat heel dichtbij komt.

(bron: RTHA)

 

Verwacht baangebruik RTHA in de late uurtjes in "avondweerbericht" (4/6/2019)

Wilt u in een oogopslag kunnen zien wat het verwachte baangebruik is in de avond? Dat is sinds enige tijd mogelijk mogelijk via de website van RTHA! De grafieken geven per tijdstip aan hoeveel vluchten er op dat moment in de avond worden verwacht. Klik hier voor het overzicht.

(bron: RTHA)

 

Rotterdam The Hague Airport start studie naar productie van duurzame kerosine uit lucht (27/5/2019)

Vrijdag 24 mei hebben Rotterdam The Hague Airport en een Europees consortium onder leiding van EDL Anlagenbau Gesellschaft mbH een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de start van een studie met als doel om de productie van duurzame kerosine uit lucht op de luchthaven mogelijk te maken. Streven is om met zo’n demonstratie installatie als eerste duurzame kerosine uit lucht aan de markt aan te bieden. Vergeleken met conventionele fossiele kerosine kan de uitstoot van CO2 en ultrafijnstof significant gereduceerd worden. Dit project vormt zo een belangrijke stap op weg naar een CO2 neutrale luchtvaart.

Duurzame luchtvaart
De luchtvaart stoot CO2 uit en de vraag naar luchtvaart blijft groeien. Dit is ook het geval bij Rotterdam The Hague Airport, waar het aantal passagiers ieder jaar toeneemt. In tegenstelling tot auto’s, kunnen vliegtuigen voorlopig niet op grote schaal overstappen op elektriciteit of waterstof.

Op weg naar de productie van duurzame kerosine uit lucht!
De studie moet uiteindelijk leiden tot de bouw van een kleine installatie op het luchthaventerrein waar rond de 1.000 liter duurzame kerosine per dag kan worden geproduceerd. Dit zou voor het eerst zijn dat de productie van kerosine uit buitenlucht een laboratoriumschaal van enkele liters per dag ontgroeit. Een serie innovatieve maar bewezen technieken worden op een nieuwe wijze aan elkaar geschakeld om dit te bereiken: eerst wordt CO2 uit buitenlucht gefilterd met de Direct Air Capture techniek van Climeworks. Dit gas wordt vervolgens tot syngas getransformeerd door electrolyse cellen van Sunfire. Dan wordt het syngas opgewerkt tot synthetische olie door middel van Fischer-Tropsch synthese, verzorgd door Ineratec. Tenslotte werkt EDL deze synthetische olie op tot kerosine. EDL verzorgt ook de gehele proces integratie. Dankzij de duurzame zonne-energie van de zonnepanelen van het vliegveld is dit gehele proces duurzaam. SkyNRG, nu al wereldmarktleider in het ontwikkelen van duurzame kerosine oplossingen voor de luchtvaart, is verantwoordelijk voor de commercialisatie strategie binnen de studie.
De eerste afnemer heeft zich al bekend gemaakt. Transavia heeft zich aan dit plan gecommitteerd en ook aangegeven in de toekomst via duurzame kerosine haar CO2 uitstoot te willen verlagen.

Innovatie Campus
De installatie zal er niet uitzien zoals de grote raffinaderijen in het havengebied. Door de innovatieve technieken die worden toegepast zal het project relatief compact zijn. De architectonische integratie door de Rotterdamse bedrijven Urban Crossovers en Blueroom zullen ervoor zorgen dat de demonstratie installatie een passend onderdeel wordt binnen het terrein van RTHA zowel in schaal als in haar doelstellingen.

Stichting RHIA
Het opzetten van de proeftuin gebeurt vanuit de stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport (RHIA). De stichting RHIA is door de luchthaven en de gemeente Rotterdam ook op vrijdag 24 mei opgericht. De stichting richt zich op vier thema’s (Entrepreneurial, Energy & Environment, Education, Emergency) waaronder diverse toonaangevende, innovatieve projecten worden opgestart. Het onderzoek naar duurzame kerosine uit lucht is het eerste project.

Doel studie
De studie eindigt met een blauwdruk voor de installatie. Daarnaast moet duidelijk worden wat de kosten van de installatie en de brandstof zijn. Rotterdam The Hague Airport is een goede locatie door zowel haar beperkte grootte, kleine flexibele organisatie en haar focus op innovatie. De studie wordt mede mogelijk gemaakt het moederbedrijf van RTHA, Royal Schiphol Group. Via de Schiphol Innovation Board.

Toekomst
Een productie op grotere schaal vraagt om een opschaling van, en waar mogelijk integratie met bestaande, raffinaderijen. Dit zal niet plaatsvinden op de luchthaven. Dit project vormt een mogelijkheid om het petrochemische complex in de Rotterdamse haven te transformeren in het kader van de energietransitie. Echter, ook kleinere duurzame kerosine productie faciliteiten zijn aantrekkelijk om gedecentraliseerde duurzame brandstof voor afgelegen afnemers beschikbaar te maken.

(bron: RTHA)

 

Meer helikopters in verband met grote oefening (24/5/2019)

Op zaterdag 25 mei vindt een massa-evacuatieoefening (LIVEX) plaats in de Rotterdamse Haven. Hierbij wordt de ferry ‘Pride of Hull’ geëvacueerd. Tijdens deze oefening werken verschillende organisaties samen om een paar honderd opvarenden van boord te halen en veilig naar de wal te brengen. Ook worden verschillende vervoermiddelen ingezet. Denk onder andere aan KNRM-reddingboten, kustwachtschepen, helikopters en voertuigen van de hulpdiensten op het land.

Waarom deze oefening?
In verband met (inter)nationale regelgeving is Kustwacht Nederland als nationale Search and Rescue-organisatie verplicht minstens één keer per jaar te oefenen met het evacueren van de veerdiensten. (Het gaat om de veerdiensten die passagiers vervoeren tussen Nederland en Engeland.) Aan die verplichting wordt voldaan door middel van ‘papieren’-oefeningen (onder de naam MAREX).

Eens in de vijf jaar wordt de evacuatie ook daadwerkelijk geoefend. Tijdens een zo’n praktijkoefening, genaamd LIVEX, wordt een massa-evacuatie van een ferry geoefend. Dit gebeurt met behulp van (redding)boten en helikopter(s).

Rol Rotterdam The Hague Airport
Vanwege de deelname van helikopters ondersteunt Rotterdam The Hague Airport de LIVEX-oefening. Helikopters kunnen bijvoorbeeld tanken op het vliegveld, maar ook kunnen fictieve slachtoffers vanuit de helikopter worden overgebracht naar een ambulance.

Meer informatie
Alle informatie over LIVEX is te vinden op de speciale website. Ga voor detailinformatie over de inzet van eenheden direct naar deze pagina.

(bron: RTHA)

 

Inzet baansturing door veel oostenwind (17/5/2019)

Door het overschrijden van de geluidsbelasting bij een handhavingspunt in Schiedam in gebruiksjaar* 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het hebben van een beheersplan, zodat eerder kan worden bijgestuurd bij een dreigende overschrijding van de geluidsbelasting in gebruiksjaar 2019.

Monitoring
Door de twee wekelijkse monitoring houdt RTHA de ontwikkelingen bij de handhavingspunten nauwlettend in de gaten. Hierdoor ziet de luchthaven afwijkingen eerder en kan ook eerder worden bijgestuurd.

Handhavingspunt Schiedam loopt op
De afgelopen weken was sprake van veel oostenwind. Hierdoor landde een meer dan gemiddeld aantal vliegtuigen over Schiedam. Zoals afgesproken in het beheersplan start de luchthaven daarom eerder met baansturing. Hiermee moet een overschrijding van het handhavingspunt voorkomen worden.

Baansturingsmaatregel
Vanaf 20 mei start RTHA met baansturing. Deze maatregel houdt in dat, als het veilig mogelijk is, vanuit de Lansingerlandzijde wordt geland. Dit kan dus alleen als de weersomstandigheden het toelaten.

Vervolg
De maatregel blijft van kracht zolang de geluidsbelasting in het handhavingspunt bij Schiedam hoog blijft. Als baansturing niet voldoende is of door het weer niet kan worden toegepast, wordt minder noodzakelijk vliegverkeer eerder afgelast. Denk bij dit vliegverkeer bijvoorbeeld aan les- en examenvluchten van de kustwacht en politie

Een andere maatregelen is dat de slotcoördinator verzocht wordt geen nieuwe slots meer uit te geven. Slots zijn vluchten. Slotcoördinatie Nederland is de onafhankelijke organisatie die bepaalt welke en hoeveel vluchten mogen plaatsvinden op RTHA gedurende het jaar. (Dit bepaalt zij ook voor Schiphol en Eindhoven Airport).

* Het gebruiksjaar voor het berekenen van de geluidsbelasting loopt van 1 november het ene jaar tot 31 oktober het jaar erop.

(bron: RTHA)

 

Baangebruik Schiphol van invloed op vliegroutes RTHA (17/5/2019)

In de afgelopen periode kwamen veel meldingen van geluidshinder van vliegtuigen binnen bij DCMR, Milieudienst Rijnmond. Met Luchtverkeersleiding Nederland is de oorzaak hiervan onderzocht. Wat blijkt: het vliegverkeer van Rotterdam is door een ander baangebruik bij Schiphol vaker uitgeweken.

De afgelopen tijd werd meer gebruikgemaakt van de Zwanenburg- en Aalsmeerbaan op Schiphol voor landend verkeer. Dit komt door:
- de noord/noordoostenwind van afgelopen weken;
- werkzaamheden aan de taxibanen ter hoogte van de Kaagbaan op Schiphol;
- het aanpassen van de systemen in de verkeerstoren op Schiphol;
- en doordat het schipholverkeer door drukte op Schiphol meer over onze regio vliegt dan gebruikelijk.

In verband met de veiligheid moeten de vliegtuigen vertrekkend van RTHA in deze situatie eerder afwijken van de vliegroutes.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten in april en mei (25/4/2019)

Op 20 april 2019, 27 april 2019 en 04 mei 2019 worden bijzondere vluchten verwacht op Rotterdam The Hague Airport. De vliegtuigen kunnen opvallen doordat ze duidelijk groter zijn dan het gemiddelde vliegtuig dat Rotterdam The Hague Airport aandoet. Door hun grootte kan het lijken of de vliegtuigen lager vliegen dan daadwerkelijk het geval is. Zie hieronder de momenten wanneer de vliegtuigen van het type A330-200 en A330-300 landen en vertrekken.

Zaterdag 20 april 2019: aankomst om 19.15 uur & vertrekt om 20.30 uur
Zaterdag 27 april 2019: aankomst om 20.15 uur & vertrekt om 21.30 uur
Zaterdag 4 mei 2019:    aankomst om 20.15 uur & vertrekt om 21.30 uur

(bron: RTHA)

 

Beheersplan Rotterdam The Hague Airport (4/4/2019)

De luchthaven heeft het beheersplan ter voorkoming van een overschrijding van de geluidsnorm bij een handhavingspunt in Schiedam ingediend bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

Naar aanleiding van het overschrijden van een handhavingspunt bij Schiedam in gebruiksjaar 2018 heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de luchthaven een pittige maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het vooraf maken van een beheersplan, zodat eerder kan worden bijgestuurd bij een dreigende overschrijding in het gebruiksjaar 2019. (Het gebruiksjaar voor het meten van de geluidsnorm loopt van 1 november tot 31 oktober het jaar erop.)

Inhoud beheersplan
Op 2 april 2019 heeft de luchthaven het beheersplan ingediend bij de ILT. In het plan zijn de volgende maatregelen opgenomen:

- Het nog eerder inzetten van baansturing.
Baansturing is vliegtuigen via een andere aanvliegroute te laten landen. Zo wordt het geluid meer verdeeld over de omgeving. Dit is alleen mogelijk als de wind meewerkt. Vliegtuigen moeten altijd tegen de wind in landen in verband met de veiligheid.

- Als baansturing niet het gewenste resultaat heeft, wordt de slotcoördinator verzocht helemaal geen nieuwe slots meer uit te geven.
Slots zijn vluchten. Slotcoördinatie is een organisatie, die bepaalt welke en hoeveel vluchten mogen plaatsvinden gedurende het jaar op RTHA (en Schiphol en Eindhoven Airport).

- Daarnaast wordt minder noodzakelijk vliegverkeer eerder afgelast bij een eventuele dreigende overschrijding.
Denk bij dit vliegverkeer bijvoorbeeld aan les- en examenvluchten van de kustwacht en politie.

Meer monitoring
Het monitoren van het handhavingspunt vindt ook vaker plaats. In eerste instantie gebeurt dit maandelijks binnen 5 werkdagen, in plaats van ieder kwartaal binnen 14 dagen. Hierdoor ziet de luchthaven afwijkingen eerder en kan ook eerder worden bijgestuurd.

Extra maatregel
Tot slot is in het beheersplan afgesproken dat, als de hierboven genoemde maatregelen niet voldoende zijn, de luchthaven alle business aviation -, politie-, kustwacht-, regerings- en militaire vluchten verbiedt. Grote uitzondering zijn uiteraard de spoedeisende vluchten van de politie en de traumahelikopter. Deze zal de luchthaven nooit verbieden, omdat hier mensenlevens vanaf kunnen hangen. Wat verbiedt de luchthaven dan eventueel wel als het nodig is? Bijvoorbeeld het vertrek van de politiehelikopter voor een patrouillevlucht.

(bron: RTHA)

 

Bijzondere vluchten op 25 en 27 maart 2019 (22/3/2019)

Op maandag 25 en woensdag 27 maart landt en vertrekt een iets groter toestel dan gebruikelijk voor Rotterdam The Hague Airport (RTHA).

Het gaat om een Airbus A330 van Alitalia, die op beide dagen half in de middag aankomt en een paar uur later weer vertrekt. Dit type toestel kan tot 335 passagiers vervoeren en is daarmee groter dan het gemiddelde toestel dat op en vanaf RTHA vliegt. (De meeste toestellen gaan tot maximaal 190 passagiers.) Doordat de A330 groter is, lijkt het wellicht alsof het lager vliegt.

(bron: RTHA)

 

ILT staat minder vluchten over Schiedam toe in 2019 (18/3/2019)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft Rotterdam The Hague Airport (RTHA) maatregelen opgelegd om te voorkomen dat de geluidsbelasting voor omwonenden bij Schiedam in 2019 opnieuw te hoog wordt. De maatregelen legt de ILT op na een forse overschrijding van de geluidsnorm in 2018. Belangrijkste is dat van 1 november 2018 tot 1 oktober 2019 de luchthaven maximaal 88% van de zogenoemde geluidsruimte mag gebruiken.

Uit de Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018 blijkt dat op de locatie Schiedam de geluidsnorm is overschreven.

Uit de analyse van de ILT naar de oorzaak van de overschrijding blijkt dat er in 2018 veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. De luchthaven heeft daardoor meer landingen vanuit het zuidwesten (over Schiedam) laten lopen. De ILT vindt dat de luchthaven hier beter op moet sturen. De inspectie oordeelt dat de weerssituatie in 2018 sterk afweek van de voorgaande jaren, maar dat deze niet zo uniek was, dat er vanuit mag worden gegaan dat deze in het gebruiksjaar 2019 niet weer kan voorkomen.

Maatregelen
Daarom legt de ILT voor 2019 een beperking voor het vliegen over Schiedam op. Verder eist de ILT een beheersplan voor de rest van dit jaar waarin wordt aangegeven hoe de luchthaven er voor zorgt dat hieraan wordt voldaan. Vanaf mei moet ook maandelijks aan de ILT worden gerapporteerd over de geluidsbelasting op de locatie Schiedam. Van 1 oktober tot 1 november mag wel weer de resterende geluidsruimte tot 100% van de geluidsnorm worden gebruikt.

Als RTHA niet voldoet aan de verschillende verplichtingen van de maatregel, kan de ILT een bestuurlijke boete opleggen.

(bron: ILT)

 

RTHA: definitieve maatregel ILT voor Rotterdam The Hague Airport (17/3/2019)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een maatregel opgelegd na het overschrijden van een handhavingspunt bij Schiedam in 2018 door extreme oostenwind afgelopen zomer.
Naar aanleiding van het overschrijden van een handhavingspunt bij Schiedam in gebruiksjaar 2018 heeft de inspectie de luchthaven een maatregel opgelegd. Deze bestaat uit een strakkere monitoring van de handhavingspunten en het vooraf maken van een beheersplan om eerder bij te kunnen sturen bij een dreigende overschrijding in het gebruiksjaar 2019. Een pittige maatregel voor de luchthaven.

Aanleiding
Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In het gebruiksjaar 2018 heeft RTHA op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. Een situatie die is veroorzaakt door sterke aanhoudende oostenwind. Hierdoor hadden de door RTHA getroffen maatregelen, zoals baansturing, niet het gewenste effect en kon de overschrijding helaas niet worden voorkomen.

Pittige maatregel
Hoewel het volgens ILT om een onvoorziene situatie gaat, is de inspectie wel van mening dat deze in de toekomst weer kan optreden. De opgelegde maatregel van ILT is daarom gericht op het sterker monitoren van dit handhavingspunt en het maken van een beheersplan ter voorkoming van een overschrijding in gebruiksjaar 2019. Eerder heeft RTHA al gereageerd op de voorgenomen maatregel. De definitieve maatregel is toch een pittige voor de luchthaven, omdat het om een unieke situatie ging die is ontstaan door uitzonderlijke weersomstandigheden in 2018. Dat de weersomstandigheden toen uniek waren is ook door het KNMI onderschreven.

Herhaling voorkomen
De luchthaven deelt de mening van de inspectie: een overschrijding is niet wenselijk en RTHA moet er alles aan doen om herhaling te voorkomen. RTHA gaat dan ook niet in beroep tegen de maatregel en zorgt voor een goede inbedding in de organisatie. In het beheersplan wordt een aantal maatregelen opgenomen ter voorkoming van de overschrijding. Zoals het nog eerder inzetten van baansturing. Mocht de baansturing niet het gewenste resultaat hebben, dan wordt de slotcoördinator verzocht helemaal geen nieuwe slots meer uit te geven. Daarnaast wordt minder noodzakelijk vliegverkeer, zoals bijvoorbeeld lesvluchten van de kustwacht en politie, eerder afgelast bij een eventuele dreigende overschrijding.

(bron: RTHA)

 

Reactie RTHA op voorgenomen maatregel ILT (1/3/2019)

Naar aanleiding van het overschrijden van een handhavingspunt bij Schiedam heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) haar voorgenomen maatregel met de luchthaven gedeeld. Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft deze week gereageerd op de voorgenomen maatregel en is nu in afwachting van de definitieve vaststelling hiervan.

Aanleiding
Rotterdam The Hague Airport beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling (die functioneert als luchthavenbesluit) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de milieugeluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In het gebruiksjaar 2018 heeft RTHA op één handhavingspunt bij Schiedam het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden. Een situatie die is veroorzaakt door sterke aanhoudende oostenwind. Hierdoor hadden de door RTHA getroffen maatregelen, zoals baansturing, niet het gewenste effect en kon de overschrijding helaas niet worden voorkomen.

Onvoorziene situatie
Hoewel het volgens ILT om een onvoorziene situatie gaat, is de inspectie wel van mening dat deze in de toekomst weer kan optreden. De voorgenomen opgelegde maatregelen van ILT zijn daarom gericht op het sterker monitoren van dit handhavingspunt en het maken van een beheersplan om overschrijding te voorkomen.

Reactie RTHA op voorgenomen maatregel
RTHA had twee weken de tijd om op de voorgenomen maatregelen te reageren en heeft haar reactie op dinsdag 26 februari verstuurd. In de reactie heeft de luchthaven aangegeven dat zij zich zeer bewust is van de overschrijding. Wat voor RTHA belangrijk blijft is dat het gaat om een unieke situatie, die is ontstaan door uitzonderlijke weersomstandigheden. Dit is ook door het KNMI onderschreven.
De luchthaven deelt de mening van de inspectie, dat een overschrijding niet wenselijk is en dat ze er alles aan moet doen om herhaling te voorkomen. In 2018 heeft de luchthaven voornamelijk ingezet op baansturing ter voorkoming van een overschrijding. Het voorstel is deze maatregel voortaan eerder toe te passen. Mocht de baansturing niet het gewenste resultaat hebben, dan wordt de slotcoördinator verzocht helemaal geen nieuwe slots meer uit te geven. Het nog beter monitoren van de handhavingspunten speelt een cruciale rol bij de aanpak ter voorkoming van overschrijding.

Definitief besluit ILT
Het is nu aan de Inspectie Leefomgeving en Transport hoe zij omgaat met de reactie van de luchthaven op de voorgenomen maatregelen. Zodra de maatregelen definitief zijn, worden deze gedeeld en openbaar gemaakt.

(bron: RTHA)

 

Overhevelen winterslots naar de zomer (1/3/2019)

Inmiddels is bekend dat RTHA ongebruikte slots van de winter ‘18/’19 overhevelt naar zomer 2019, zoals in 2018 ook is gebeurd. Hierdoor kunnen in de zomer meer vluchten plaatsvinden. Hierbij is het belangrijk te melden dat deze slots al zijn opgenomen in de berekening van het totale geluid dat de luchthaven mag produceren. Het betekent alleen een andere verdeling van het aantal vluchten dat in de winter of zomer plaatsvindt. Het is geen uitbreiding van het aantal vluchten of het geluid én past binnen de huidige omzettingsregeling.

(bron: RTHA)

 

ILT: maatregel voor Rotterdam The Hague Airport wegens overschrijden geluidsnorm (1/3/2019)

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft het voornemen om Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een maatregel op te leggen, omdat de luchthaven in 2018 de geluidsnorm heeft overschreden. De maatregel moet herhaling voorkomen en geluidshinder voor de omgeving binnen de normen te houden. De luchthaven is op de hoogte gesteld en krijgt de mogelijkheid binnen twee weken een reactie te geven. Aansluitend neemt de ILT het definitieve besluit op een maatregel.

De overschrijding van de geluidsnorm blijkt uit de Handhavingsrapportage Rotterdam The Hague Airport 2018 van de inspectie. De geluidsbelasting voor de omgeving wordt voor verschillende plekken berekend. De luchthaven heeft de geluidsnormen in 2018 op één plek, de locatie Schiedam, met 17,8 % overschreden. Op de andere plekken waren er geen overschrijdingen.

Vliegtuigen moeten zoveel mogelijk tegen de wind in starten en landen. Uit de analyse van de ILT naar de oorzaak van de overschrijding blijkt dat er in 2018 veel noordelijke en oostelijke wind is geweest. De luchthaven heeft daardoor meer landingen vanuit het zuidwesten moeten verwerken. De inspectie oordeelt dat er sprake is geweest van een onvoorzienbare situatie. Deze is echter niet zo uniek dat deze in de toekomst niet meer kan voorkomen. Daarom vindt de ILT een maatregel noodzakelijk.

Alle luchthavens in Nederland, waaronder RTHA, moeten zich aan bepaalde regels houden. Onderdeel daarvan zijn de milieuregels en de normen voor de geluidsbelasting die gelden in de omgeving van het vliegveld. De ILT brengt hierover na afloop van ieder gebruiksjaar een rapportage uit. Een gebruiksjaar loopt steeds van 1 november tot en met 31 oktober.

(bron: ILT)

 

Trainingsvluchten met een Piaggio P-180 Avanti (21/2/2019)

Vrijdag 22 februari 2019 staan vanaf circa 12.00 uur trainingsvluchten gepland met een Piaggio P-180 Avanti op Rotterdam The Hague Airport.

Op de luchthaven is een aantal vliegtuigen van het type Piaggio P-180 Avanti gestationeerd. Deze vliegtuigen worden gebruikt voor het uitvoeren van transplantatie-, ambulance-, zaken- en airtaxi-vluchten. De piloten die op dit type vliegtuig vliegen, moeten periodiek examen afleggen om hun goedkeuring (voor dat specifieke vliegtuigtype) te behouden. Deze trainings/examenvluchten dienen dan ook met dit vliegtuigtype gevlogen te worden.

Afwijkend geluid en verschijning
De Piaggio P-180 Avanti valt op door zijn geluid en verschijning. De propellers van het vliegtuig zitten aan de achterzijde. Hierdoor wordt een afwijkend geluid geproduceerd, dat ontstaat doordat de uitlaatgassen van de motoren door de propellers heen gaan. Dit is inherent aan het ontwerp van het vliegtuig en hier zijn geen oplossingen voor. De Piaggio voldoet voor wat betreft het geluidsniveau aan alle wettelijke vereisten.

Trainingsvluchten
De eigenaar van één van deze, op Rotterdam The Hague Airport gestationeerde, vliegtuigen heeft aangegeven dat op vrijdag 22 februari twee trainingsvluchten plaatsvinden. Tussen 12 uur en 14.30 uur wordt een aantal keer geoefend met starten en landen. Ook wordt een aantal rondjes gevlogen.

(bron: RTHA)

 

Helikopters op luchthaven Rotterdam (5/2/2019)

Onderstaand bericht is integraal overgenomen van de website van RTHA:

"Momenteel zijn de trauma- en politiehelikopters met regelmaat in het nieuws. Dit komt doordat op 29 januari een ronde tafelgesprek in de Tweede Kamer heeft plaatsgevonden over de helikopters. Met dit gesprek wilden de tweede Kamerleden meer inzicht krijgen in het belang van de maatschappelijk gewenste vluchten vanaf de vliegvelden. In het gesprek werd door alle aanwezigen het maatschappelijk belang van deze vluchten onderstreept. Vanwege dit belang zouden geen beperkingen moeten gelden voor het aantal vliegbewegingen.

Bij dit gesprek waren vertegenwoordigers aanwezig van Politie, Erasmus MC, ANWB. Vanuit de luchthaven heeft Steven van der Kleij, directeur Ontwikkeling & Capaciteit, deelgenomen. Vooraf heeft RTHA een position paper ingediend bij de Tweede Kamer met ons standpunt ten aanzien van de helikopters. Hierbij is het uitgangspunt dat wij de luchthaven een logische thuishaven vinden. Alleen hebben we te maken met 1 geluidsruimte, waarbinnen zowel de helikopters als de commerciële vluchten opereren. Wij zien de geluidsruimte van de helikopters echter graag los van het overige verkeer. Daarmee wordt onderscheid gemaakt in het verkeer waar de luchthaven wel en geen invloed op uit kan oefenen én wordt geborgd dat het spoedeisend en maatschappelijk verkeer niet (onnodig) wordt beperkt. Naast het gevraagde luchthavenbesluit voor RTHA is nationaal beleid gewenst."

(bron: RTHA)

 

Handhavingspunt bij Schiedam overschreden door extreme oostenwind afgelopen zomer (11/12/2018)

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) beschikt over een zogenoemd luchthavenbesluit (omzettingsregeling) waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd door de geluidscapaciteit, die is vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen, die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen, gedurende één jaar mogen produceren. Dit zogenoemde gebruiksjaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. In één handhavingspunt bij Schiedam (Punt 6) heeft RTHA het jaarlijks wettelijk toegestane geluidsniveau overschreden.

Extreem langdurige oostenwind
Tot en met april 2018 verliep de geluidbelastingsopbouw in het handhavingspunt bij Schiedam volgens verwachting. In de maand mei was echter sprake van extreem langdurige oostenwind. Hierdoor is in deze maand (veel) meer over Schiedam geland dan gemiddeld gebruikelijk. Nooit eerder is een handhavingspunt zoveel verslechterd in één maand als in mei 2018. Door deze verslechtering was er sprake van een beperkte dreigende overschrijding (+2%) van het toegestane geluidsniveau.

Baansturingsmaatregel
RTHA heeft op de dreigende overschrijding direct gereageerd door op 9 juni 2018 een baansturingsmaatregel af te kondigen. Dit is de enige en vooral ook beproefde methode (met positief resultaat toegepast in 2011, 2013 en 2014) om een overschrijding te voorkomen. De maatregel is afgekondigd na overleg met de luchtverkeersleiding en de betrokken luchtvaartmaatschappijen. Daarnaast zijn de omgeving, DCMR en leden van de BRR en CRO door de luchthaven op de hoogte gebracht. Deze maatregel hield in dat, als het veilig mogelijk was, vanuit de zijde van Lansingerland moest worden geland. Vliegtuigen kunnen echter niet veilig landen met (te sterke) wind mee, dus moesten de weersomstandigheden deze baansturing toelaten.

Onvoldoende resultaat baansturing
Door aanhoudende sterke oostenwind heeft de baansturing zijn uitwerking niet gehad en is de dreigende overschrijding van het toegestane geluidsniveau in juni (+12%) en juli (+22%) verder toegenomen. Ondanks het feit dat verkeersleiders en piloten zich voldoende aan de baansturingsmaatregel hebben gehouden. Hierna nam de oostenwind af en liep de dreigende overschrijding terug. Ondanks dat de baansturing in de laatste maanden wel gewerkt heeft, is de overschrijding van het toegestane geluidsniveau uiteindelijk toch uitgekomen op bijna 18%. Sinds de invoering van de gewijzigde grenswaarden in 2010 is er nu voor het eerst één overschreden. Naast de baansturing heeft RTHA meer aanvullende maatregelen getroffen om een feitelijke overschrijding te voorkomen. Zo zijn trainingsvluchten met militaire vliegtuigen en helikopters van de kustwacht sterk verminderd. Ook zijn oudere, minder stille vliegtuigen geweerd waar dat mogelijk was.

Inspectie Leefomgeving en Transport geïnformeerd
Begin juli is de Inspectie Leefomgeving en Transport van de dreigende overschrijding door RTHA op de hoogte gebracht en heeft de luchthaven op eigen initiatief de rapportagefrequentie verhoogd van één keer per kwartaal naar maandelijks.

Totale volume binnen de grenzen
Aan het eind van het gebruiksjaar is vastgesteld dat het totale volume verkeer binnen de wettelijke grenzen is gebleven. Dit blijkt uit het feit dat de geluidbelasting in de handhavingspunten op de baankoppen 06 en 24 met respectievelijk 93% en 85% ruim binnen deze grenzen zijn gebleven. Doordat de overschrijding alleen en direct het gevolg was van een sterk afwijkend windpatroon is de kans op herhaling beperkt. Het KNMI heeft hier recent over gepubliceerd dat een zo sterk afwijkend windpatroon als tijdens afgelopen zomer tot op heden niet eerder is waargenomen. Geconstateerd is verder dat handhavingspunt 6 bij Schiedam gevoeliger is voor een overschrijding dan andere punten. Dit komt enerzijds door de ligging en anderzijds door het grote verschil in landingsroute en startroute bij dit handhavingspunt.

Mogelijke maatregelen
Op dit moment ligt de rapportage van het gebruiksjaar 2018 ter beoordeling bij de Inspectie Leefomgeving en Transport. Naar verwachting wordt begin 2019 bekend gemaakt hoe de inspectie de overschrijding bij handhavingspunt 6 beoordeelt en of er door de inspectie een maatregel aan RTHA wordt opgelegd.

(bron: RTHA)

  

Innovatief FLEET systeem live op Rotterdam The Hague Airport (7/11/2018)

Maandag 5 november start officieel de proefperiode van het toekomstbestendige bagageafhandelingssysteem genaamd FLEET op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het systeem is ontworpen door VanderLande, de wereldwijde marktleider op het gebied van automatiseringsoplossingen op luchthavens.

Vanderlande en RTHA hebben afgesproken een gezamenlijk innovatieproject te starten, dat als doel heeft het verbeteren van het bagageafhandelingsproces in Rotterdam op het vlak van flexibiliteit, efficiëntie, kwaliteit en ergonomie. FLEET is een flexibele en duurzame oplossing die gebruik maakt van autonome-voertuigentechnologie. Door deze technologie zijn geen vaste sorteersystemen meer nodig. Bovendien ligt het energieverbruik 50% lager dan van traditionele bagageafhandelingssystemen.

Voordelen RTHA
RTHA kan dankzij de overeenkomst het bagagesorteersysteem van de luchthaven uitbreiden en verbeteren. Daarnaast verbeteren de ergonomische werkomstandigheden van het grondpersoneel en het bagage afhandelingssysteem wordt toekomstbestendig. Vanderlande doet op deze manier ervaring op met FLEET in een live luchthavenomgeving en test de totale technische oplossing.

Tijdens de proefperiode ligt de focus ligt op het testen en verbeteren van het systeem. Op deze manier leert RTHA door middel van FLEET over de potentiele mogelijkheden op het gebied van innovatieve technologieën.

Duurzaam systeem
Ook grondafhandelaar AviaPartner zal de voordelen van dit systeem gaan ervaren. Het zorgt voor een efficiëntere afhandeling van de bagage. Daarnaast staat duurzaamheid centraal tijdens de proefperiode. Zo wordt bijvoorbeeld zonne-energie gebruikt voor de zelfrijdende bagagekarren, die daarmee energieneutraal zijn.

(bron: RTHA)

 

Eerste elektrische vliegtuig landt op Rotterdam The Hague Airport (2/10/2018)

Er worden mooie stappen gemaakt om de luchtvaart te verduurzamen. Op zondag 30 september is de Pipistrel Alpha Electro geland op Rotterdam The Hague Airport. Dit was voor de luchthaven het eerste elektrische vliegtuig dat zij mochten verwelkomen. De Electro is een innovatief elektrisch vliegtuig. Dat betekent geluidsarm en zeer duurzaam!

Rotterdam The Hague Airport wil de innovatieproeftuin van de regio zijn. De luchthaven heeft in het kader van onder meer innovatie en duurzaamheid dan ook de ambitie om in de toekomst meer elektrische vliegtuigen te faciliteren.

Het tweezits toestel is vanuit Zoersel komen vliegen met een vliegtijd van 45 minuten. Momenteel kan de Electro vluchten uitvoeren van maximaal één uur. Dan is er nog 30 minuten reserve voordat er een ‘fast recharge’ van 45 tot 60 minuten nodig is. Gedurende de vlucht wordt tijdens het dalen tot 13% energie teruggewonnen door de speciaal ontworpen propeller die energie kan opwekken dankzij de technologie van ‘regenerative breaking’.

De Pipistrel Alpha Electro wordt komende week gepresenteerd door IFly op de Innovation Expo 2018 in Rotterdam. Hoewel het toestel nu alleen nog geschikt is als trainingsvliegtuig voor piloten, hopen initiatiefnemers iFly en Pipistrel in de toekomst meerdere mensen over een grotere afstand te kunnen vervoeren. Dit toestel is een kleine, maar belangrijke stap naar duurzaam vliegen. Meer informatie lees je op: https://innovationexpo2018.nl/.

(bron: RTHA)

 

Op zaterdag 15 september en zondag 16 september 2018, zullen er afwijkende vluchten plaats vinden op Rotterdam The Hague Airport. (13/9/2018)

Aanstaande zaterdag (15 september) zal er rond 15.30 uur een aantal demovluchten plaatsvinden met een vliegtuig van het type DH60 Tiger Moth en een Falcon 7x. Dit kan opvallen doordat DH60 Tiger Moth een historisch vliegtuig is en meerdere keren zal overvliegen (low-passes).

Daarnaast zullen er in de ochtend van zondag 16 september drie heteluchtballonnen vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken. Dit zal tussen 06.30 en 07.00 uur plaats vinden.

(bron: RTHA)

 

Zonnepanelensysteem in gebruik (10/9/2018)

Vrijdag 31 augustus is er een zonnepanelensysteem in gebruik genomen. Deze is afgelopen week geplaatst op het dak van het bagageafhandeling gebouw (Baggage handeling system). De 880 geplaatste panelen zullen 200.000 kWh aan elektriciteit per jaar opwekken. Dit is 6% van het totale elektrische verbruik van de luchthaven.

Al eerder dit jaar zijn er een zonnepanelensystemen geplaatst op het dak van de terminal en aankomsthal en op het dak van twee hangars. Het systeem op de terminal en aankomsthal is al in gebruik. Het zonnepanelensysteem op het dak van de hangars zal naar verwachting in het najaar in gebruik genomen worden. Door middel van deze systemen zal Rotterdam The Hague Airport aan het eind van 2018 in totaal voor 22% zelfvoorzienend zijn in elektriciteit.

(bron: RTHA)

 

Vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september 2018, zullen er verschillende evenementen op en rond Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport plaatsvinden. Het afwijkende vliegverkeer deze dagen kan aanleiding geven tot vragen. (5/9/2018)

Op bovengenoemde dagen vinden in Rotterdam de jaarlijkse Wereldhavendagen plaatst. Tijdens de wereldhavendagen vinden er (onder meer) meerdere demonstratievluchten plaats met helikopters boven de Maas ter hoogte van de Wilhelminapier en de Willemskade. Een deel van deze demonstratievluchten zal vanaf Rotterdam The Hague Airport starten. Bij deze demonstratievluchten kunnen ook helikopters gebruikt worden die groter zijn dan de helikopters die normaal van de luchthaven gebruik maken. Het betreft hierbij ondermeer een NH-90 maritieme helikopter van het Defensie Helikopter Commando.

Tevens zullen ook andere vluchten ten behoeve van bedoeld evenement worden uitgevoerd boven de haven. Deze vluchten hoeven niet altijd afkomstig te zijn van Rotterdam The Hague Airport.

Meer informatie en het programma kunt u vinden op de website van de Wereldhavendagen:

https://wereldhavendagen.nl/#events-overview

Hierin staat onder meer dat er zaterdag en zondag regelmatig korte rondvluchten worden aangeboden met helikopters vanaf een locatie bij Rozenburg. Deze vluchten starten of landen niet op Rotterdam The Hague Airport en hebben derhalve niets te maken de bedrijfsvoering van RTHA.

Daarnaast organiseert de Dutch Dakota Association het komende weekend rondvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport boven de Biesbosch en Haaglanden met een DC-3. De DC-3 is een ouder (twee motorig propeller) vliegtuig van rond de Tweede Wereldoorlog en kan opvallen door zijn afwijkend, zwaarder motorgeluid. Zowel op zaterdag als op zondag zijn twee rondvluchten gepland. Daarnaast wordt het vliegtuig zaterdagochtend naar Rotterdam gevlogen en zondag middag weer terug. Deze vluchten zijn onder voorbehoud van weersomstandigheden. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.dutchdakota.nl/nl/boek-een-vlucht/plan-en-boek/

(bron: RTHA)

 

Maandag 3 september 2018 zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport (31/8/2018)

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 07:30 en circa 9:30 gepland heeft. Dit zal vanaf beide zijden van de landingsbaan gebeuren. Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

(bron: RTHA)

 

Resultaten onderzoek ultrafijnstof beschikbaar (24/7/2018)

Resultaten onderzoek TNO naar bijdrage luchtvaart Rotterdam The Hague Airport aan ultrafijnstof: naar schatting 15% van het ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken is afkomstig van het vliegverkeer van de luchthaven.

Vandaag is een onderzoek gepubliceerd dat TNO in opdracht van Rotterdam The Hague Airport uitvoerde naar ultrafijn stof in de direct omliggende woonwijken. De conclusie uit het rapport is dat de bijdrage ultrafijn stof (gecorrigeerd naar het vliegverkeer over het gehele jaar) van de luchtvaart in de direct omliggende woonwijken circa 15% bedraagt. De overige 85% van het ultrafijn stof komt van andere bronnen zoals wegverkeer en haven/industrie.

Daarnaast heeft TNO de jaarconcentraties die begin 2016 geschat zijn door bureau Erbrink op basis van meetgegevens rondom Schiphol vergeleken met de metingen rondom Rotterdam The Hague Airport. TNO concludeert uit de metingen bij Rotterdam The Hague Airport dat de bijdrage aan ultrafijn stof van de luchtvaart bij de luchthaven ongeveer de helft is van wat bureau Erbrink eerder had geschat op basis van berekeningen en meetgegevens verzameld bij Schiphol.

De totale concentratie ultrafijn stof in de naastliggende woonwijk van Rotterdam The Hague Airport was circa 8.000 deeltjes per cm3, dit is vergelijkbaar met een gemiddelde woonwijk in Nederland waarvan de concentratie tussen 8.000 en 9.500 deeltjes per cm3 ligt.

Het volledige rapport is hier in te zien.

(bron: RTHA)

 

Dinsdagavond 24 juli 2018 zijn twee vluchten gepland met vliegtuigen van het type Boeing 767-300 op Rotterdam The Hague Airport. (24/7/2018)

Op deze avond zijn twee vluchten gepland met vliegtuigen van het type Boeing 767-300 komende uit Groenland. Deze vliegtuigen kunnen opvallen doordat ze duidelijk groter zijn dan het gemiddelde vliegtuig dat Rotterdam The Hague Airport aandoet. Daarnaast maken deze vliegtuigen door hun grootte meer geluid dan de vliegtuigen die normaal via de luchthaven vliegen. Door hun grootte en geluid kan het lijken of de vliegtuigen lager vliegen dan feitelijk het geval is.

Het eerste vliegtuig wordt verwacht rond 18:40 te landen en rond 19:50 weer te vertrekken. Het tweede vliegtuig wordt verwacht rond 20:00 te landen en rond 21:30 weer te vertrekken.

(bron: RTHA)

 

Eerste elektrische GPU op Rotterdam The Hague Airport

Op Rotterdam The Hague Airport (RTHA) is de eerste elektrische (GPU) Ground Power Unit afgeleverd. Het grote voordeel van deze ‘eGPU’ is dat deze veel vriendelijker is voor mens en milieu. De eGPU levert 90% reductie van het aantal schadelijke emissies, waaronder fijnstof op de werkplek ten opzichte van de op luchthavens traditioneel gebruikte GPU op diesel. Aviapartner zal als eerste afhandelingsbedrijf ter wereld deze eGPU in gebruik nemen in de dagelijkse operatie. De eGPU is de afgelopen periode ontwikkeld door het in Denemarken gevestigde bedrijf ITW GSE in samenwerking met een aantal partners, waaronder de Schiphol Group.

De eGPU wordt aangesloten op een vliegtuig wanneer de motoren uitgeschakeld zijn. De unit wekt een spanning op die gebruikt kan worden om elektrische systemen van het vliegtuig te kunnen blijven gebruiken. Dit zonder dat de motor van het vliegtuig of de Aircraft Power Unit (APU) ingeschakeld hoeft te zijn. De eGPU wordt gebruikt tijdens de afhandeling van een vliegtuig tussen landing en take off. De passagiers-, bagage- en vliegtuigafhandeling op Rotterdam The Hague Airport is primair de verantwoordelijkheid van Aviapartner in opdracht van de op de luchthaven opererende luchtvaartmaatschappijen.

Rotterdam The Hague Airport heeft in het kader van innovatie en duurzaamheid onder meer als doelstelling om in de toekomst zo veel mogelijk voer- en werktuigen op het luchthaventerrein elektrisch te laten rijden en de innovatieproeftuin van de regio te zijn. Na de elektrische bus is de elektrische GPU opnieuw een unieke stap om dit doel te bereiken.
Aviapartner zal de eGPU de komende maanden uitgebreid in de dagelijkse praktijk van de operatie gaan testen. Deze geïmplementeerde “living lab” is een wereldprimeur binnen de luchtvaartsector en geeft invulling aan de samenwerkingsovereenkomst tussen Aviapartner en Rotterdam The Hague Airport waarin gezamenlijk gewerkt wordt aan innovaties op de luchthaven.

(bron: RTHA)

 

Bekijk vluchten MD-83 en gemeten geluid

Als u hier klikt, kunt u terug gaan in de tijd en bijvoorbeeld nagaan hoeveel geluid is gemeten door de zes meetposten. Hieronder als voorbeeld de registratie door meetpost 3 op de Achterdijk in Overschie bij vertrek van het vliegtuig op 28 juni om 20.37 uur.

 Flightracker MD-83 28 juni 2018 20.38 uur

  

Donderdag 28 juni en zondag 1 juli 2018 is gepland dat een vliegtuig van het type MD-83 Rotterdam The Hague Airport zal aandoen

Op donderdag 28 juni en zondag 1 juli zijn vluchten gepland met een McDonnell Douglas MD-83. Vluchten met dit vliegtuigtype hebben in het verleden aanleiding gegeven tot extra klachten vanwege het hogere geluidsniveau van dit oudere vliegtuigtype. Rotterdam The Hague Airport streeft ernaar dit vliegtuigtype niet op de luchthaven te laten vliegen, in dit specifieke geval is dit niet gelukt.

Het vliegtuig wordt donderdag 28 juni rond 19:00 verwacht te landen en rond 20:30 weer te vertrekken. Het tweede bezoek is gepland a.s. zondag 1 juli en dan wordt verwacht dat het vliegtuig landt rond 19:10 en vervolgens weer vertrekt om 20:00.

(bron: RTHA)

  

Vanaf zaterdag 9 juni 2018 bij voorkeur gebruik baan 24 voor landing

Rotterdam The Hague Airport verzoekt vanaf zaterdag 9 juni aanstaande via de luchtverkeersleiding aan piloten om bij voorkeur baan 24 te gebruiken voor de landing. Dit betekent aanvliegen van de luchthaven (bij landing) bij voorkeur vanuit de zijde van Lansingerland in plaats van de zijde van Schiedam. Doordat in het voorjaar relatief veel sprake is geweest van oostenwind is de nadering vanuit het Westen (over Schiedam) meer gebruikt dan gepland. Als gevolg hiervan wordt het baangebruik zo mogelijk aangepast, waarbij vanzelfsprekend de vliegveiligheid het grootste belang heeft.

Rotterdam The Hague Airport beschikt over een zogenoemde omzettingsregeling/luchthavenbesluit waarin de regels rondom het gebruik van de luchthaven zijn vastgesteld. Een belangrijk deel van dit besluit wordt gevormd de milieucapaciteit welke wordt vastgelegd in 6 handhavingspunten. Deze handhavingspunten, gebaseerd op een theoretisch model, geven de maximale cumulatieve hoeveelheid geluid aan die vliegtuigen die op Rotterdam The Hague Airport landen en opstijgen gedurende één jaar mogen produceren. Dit jaar loopt niet gelijk met een kalenderjaar, maar begint op 1 november en eindigt op 31 oktober van het jaar daarop. Zodoende komt de planperiode overeen met de planningen van de luchtvaartsector, waar men werkt met een winter- en een zomerseizoen.

Bij het vaststellen van de geluidszone (in 1998/2010) is uitgegaan van een bepaalde verdeling van vliegverkeer (zowel starts als landingen) over de twee kanten waar vandaan de baan van de luchthaven genaderd c.q. verlaten kan worden. In principe stijgen en landen vliegtuigen tegen de wind in. Bij weinig of geen wind kan van beide kanten gebruik gemaakt worden. Het langjarig gemiddelde geeft aan dat in 67% van de gevallen sprake is van Zuidwesten wind. Bij een Zuidwesten wind vertrekken de vliegtuigen richting Schiedam, de landingen vinden plaats vanuit de richting Lansingerland. In de overige 33% van de tijd gaf het langjarig gemiddelde een precies omgekeerde situatie aan.

In de maanden februari tot en met mei is er ten opzichte van het langjarig gemiddelde meer oostenwind geweest. Dit heeft tot gevolg gehad dat er relatief veel vanuit de zijde van Schiedam geland is. Om de in het model aangenomen verdeling gedurende resterende maanden van de huidige meetperiode zoveel mogelijk te benaderen, wordt vanaf zaterdag 9 juni a.s. geland vanaf de zijde van Lansingerland. Deze maatregel vervalt op 31 oktober a.s. of zoveel eerder als het baangebruik weer binnen de grenzen van de omzettingsregeling gekomen is. Vanzelfsprekend vormt de veiligheid van het vliegverkeer de belangrijkste overweging bij het toewijzen van de landingsrichting van een vliegtuig. Als gevolg van deze maatregel zal de komende maanden minder van de zijde van Schiedam geland worden en meer van de zijde van Lansingerland. Landingen van de zijde van Schiedam blijven echter uitdrukkelijk wel voorkomen, bijvoorbeeld als er sprake is van een oostelijke windrichting of wanneer dit vanwege de vliegveiligheid noodzakelijk is.

Rotterdam The Hague Airport is wettelijk verplicht om daar waar mogelijk maatregelen te nemen die ertoe bijdragen dat het vliegverkeer zoveel mogelijk wordt uitgevoerd als vastgelegd in de omzettingsregeling/luchthavenbesluit en de bijbehorende geluidszone.

(bron: RTHA)

 

Baanonderhoud op Schiphol heeft mogelijk invloed op het vliegverkeer van en naar RTHA

In de periode van maandag 25 juni tot en met zondag 1 juli 2018 is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van regulier onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden de afgelopen jaren was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS). 

(bron: RTHA)

 

Vrijdag 9 maart a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 11.00 en circa 13.00 gepland heeft. Het eerste uur zal de baan aan de zijde van Schiebroek (baan 24) worden aangevlogen, het tweede uur de baan aan de zijde Overschie (baan 06) Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

(bron: RTHA)

 

Op vrijdag 3 november en zondag 5 november, is gepland dat een vliegtuig van het type Boeing 767-300 Rotterdam The Hague Airport zal aandoen

Vandaag vrijdag en aanstaande zondag zijn vluchten gepland met een Boeing 767-300. Deze vluchten worden uitgevoerd om een bemanning van een olieplatform bij Trinidad en Tobago te wisselen. Dit vliegtuig kan opvallen doordat het duidelijk groter is dan het gemiddelde vliegtuig dat Rotterdam The Hague Airport aandoet. Daarnaast maakt het vliegtuig door zijn grootte meer geluid dan de vliegtuigen die normaal via de luchthaven vliegen. Door zijn grootte en geluid kan het lijken of het vliegtuig lager vliegt dan daadwerkelijk het geval is.

Het vliegtuig wordt vandaag rond 20:45 verwacht te landen en rond 22:30 weer te vertrekken. Tussen de luchthaven en de luchtvaartmaatschappij heeft overleg plaatsgevonden of de vluchten ook naar zaterdag overdag verplaatst kon worden, dit bleek voor de luchtvaartmaatschappij niet haalbaar te zijn. Op zondag is het vliegtuig gepland te landen rond 11:15 en weer te vertrekken rond 13:00.

 

Zaterdag 14 en zondag 15 oktober a.s. zijn rondvluchten met een DC-3 Dakota van en naar Rotterdam The Hague Airport gepland


De Dutch Dakota Association (DDA) heeft gepland om op zaterdag 14 en zondag 15 oktober a.s. op beide dagen drie rondvluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport boven onze regio uit te voeren. Verder wordt het vliegtuig op donderdag 12 oktober rond 18.30 ingevlogen vanaf Schiphol en zal het op zondag 16 oktober na afloop rond 17:00 weer terugkeren naar de thuisbasis Lelystad. De vluchten kunnen alleen uitgevoerd worden indien het weer niet te slecht is omdat er “op zicht” gevlogen wordt.

Het betreft hierbij een historisch vliegtuig van het type Douglas DC-3 “Dakota” die met zuigermotoren is uitgerust. De motoren van de DC-3 produceren een geluid dat sterk afwijkt van de vliegtuigen die normaal Rotterdam The Hague Airport aandoen. Door het zwaar brommend geluid, het geluidsniveau en de lage snelheid kan het vliegtuig voor omwonenden opvallen.

Rotterdam The Hague Airport is terughoudend bij het accommoderen van dergelijke vluchten. Alleen indien ze het normale commerciële verkeer niet benadelen en overdag uitgevoerd worden, worden voor dergelijke vluchten in beperkte mate slots vrijgegeven. De geplande vluchten voldoen aan de gestelde criteria en zijn derhalve toegelaten.

 

Maandagmiddag 18 september a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa één uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van de navigatiesystemen van de landingsbaan (beide zijden) van Rotterdam The Hague Airport

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 12.00 en circa 13.00 gepland heeft. Doel van deze vluchten is het controleren navigatiesystemen van de landingsbaan. Door weers- of technische omstandigheden kunnen de vluchten verplaatst worden.

Om te garanderen dat de systemen goed functioneert, dienen twee keer per jaar vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling aan beide zijden van de landingsbaan aangevlogen, hierbij kan het gebeuren dat de baan niet recht aangevlogen wordt.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Donderdag 8 juni 2017 zijn vluchten met een Consolidated PBY-5A Catalina van en naar Rotterdam The Hague Airport gepland

De Catalina stichting heeft gepland om op donderdag 8 juni 2017 een retourvlucht Rotterdam The Hague Airport naar Southend uit te voeren, verwacht wordt dat het vliegtuig rond 10:50 zal vertrekken en rond 16:00 weer zal aankomen. Verder wordt het vliegtuig rond 09:50 ingevlogen vanaf hun thuisbasis Lelystad en zal het na afloop rond 17.00 weer terugkeren naar de thuisbasis. De vluchten kunnen alleen uitgevoerd worden indien het weer niet te slecht is omdat er “op zicht” gevlogen wordt.

Het betreft hierbij een historisch vliegtuig van het type Consolidated PBY-5A Catalina die met zuigermotoren is uitgerust. De motoren van de Catalina produceren een geluid dat sterk afwijkt van de vliegtuigen die normaal Rotterdam The Hague Airport aandoen. De Catalina is amfibie-vliegtuig dat wil zeggen dat het zowel op land als in het water kan landen. Door het zwaar brommend geluid, het geluidsniveau, de lage snelheid en afwijkende vorm kan het vliegtuig voor omwonenden opvallen.

Rotterdam The Hague Airport is terughoudend bij het accommoderen van dergelijke vluchten. Alleen indien ze het normale commerciële verkeer niet benadelen en overdag uitgevoerd worden, worden voor dergelijke vluchten in beperkte mate slots vrijgegeven. De geplande vluchten voldoen aan de gestelde criteria en zijn derhalve toegelaten.

Voor meer informatie: http://catalina-pby.nl 

 

Kaagbaan Schiphol niet op tijd gereed

Op 22 mei is bekend geworden dat het groot onderhoud (zie onderstaand bericht) aan de Kaagbaan niet op tijd gereed zal zijn. Het is nu de verwachting dat de Kaagbaan een week later te weten op woensdag 31 mei a.s. weer in gebruik genomen kan worden. De komende dagen wordt een ongunstige windrichting verwacht zodat er een grote kans is op zowel afwijkingen van Rotterdams verkeer als extra laagvliegend Schiphol verkeer over de het gebied tussen Rotterdam The Hague Airport en Gouda.

 

Kaagbaan Schiphol buiten gebruik

In de periode van zaterdag 18 maart a.s. tot en met woensdag 24 mei a.s. is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van groot onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden de afgelopen jaren was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS):
www.bezoekbas.nl

 

Parachutesprongen in het donker

Zaterdag 5 november 2016 zijn parachutesprongen in het donker bij Rhoon gepland.
Skydive Rotterdam, een op Rotterdam The Hague Airport gevestigde parachutistenvereniging, heeft toestemming gekregen voor het uitvoeren van parachutesprongen in het donker bij hun reguliere afspringgebied in de nabijheid van Rhoon.
Normaal mogen dergelijke vluchten alleen tijdens de daglichtperiode worden uitgevoerd. Voor deze speciale parachutesprongen in het donker is door de Inspectie Leefomgeving en Transport een specifieke ontheffing verleend. De sprongen kunnen alleen worden uitgevoerd indien de weersomstandigheden dit toelaten.
De vluchten worden uitgevoerd met een Cessna 208, het vliegtuig waarmee Skydive ook normaal dergelijke vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport uitvoert en zullen vertrekken en aankomen tussen circa 18.00 en 23.00 uur vanaf Rotterdam The Hague Airport. Totaal wordt verwacht dat er circa 5 vluchten in deze periode worden uitgevoerd in dit kader. In geval van te slechte weersomstandigheden kunnen de vluchten worden verplaatst naar zaterdag 19 november aanstaande.

 

Meetvliegtuig - 2 november 2016

Woensdagochtend 2 november a.s. zal een meetvliegtuig gedurende circa twee uur meetvluchten uitvoeren voor de controle van een luchtvaartradiobaken (genaamd RTM) nabij Rotterdam The Hague Airport.

De Luchtverkeersleiding Nederland heeft aangegeven dat het meetvluchten (zogenoemde calibratievluchten) tussen circa 10.00 en circa 12.00 gepland heeft. Doel van deze vluchten is het controleren van een luchtvaartradiobaken. Dit radiobaken (genaamd RTM dat deze letters in morsecode uitzendt) dat zich bevindt net ten noorden van de de kruising Doenkade (N209) en de Ankie Verbeek Ohrlaan.

Om te garanderen dat het systeem goed functioneert, dienen jaarlijks vluchten uitgevoerd te worden ter controle van het correct functioneren van bedoelde apparatuur. Hiertoe wordt bij herhaling vanuit verschillende richtingen naar bedoeld baken gevlogen.

Door het repeterende en mogelijk afwijkende karakter van de vluchten kan dit opvallen.

 

Bijzondere vluchten periode 15 september – 30 november 2016

De Inspectie Leefomgeving en Transport heeft op verzoek van de traumahelikopter ontheffing verleend om in de avond (als het donker is) lesvluchten uit te voeren in de periode 15 september – 30 november 2016.

De traumahelikopter mag in het donker “op zicht” vliegen, dit is in Nederland uitzonderlijk. Andere vliegtuigen vliegen in het donker “op instrumenten”. Het is een vereiste dat piloten regelmatig op herhalingstraining gaan. Om dit te kunnen oefenen moeten de oefeningen in het donker (dus zonder daglicht) worden uitgevoerd. Het lescircuit van Rotterdam The Hague Airport is op werkdagen geopend van 08.00 – 18.00 uur. In deze periode is er op dit moment nog daglicht waardoor de noodzakelijke oefening niet kan plaatsvinden.

In het verleden werden deze donker-oefeningen voornamelijk gedaan met de reserve-helikopter vanaf Lelystad. Omdat de vier traumahelikopters in Nederland vaker dan gepland worden gebruikt, moeten ze ook vaker in onderhoud en wordt er dus meer gebruik gemaakt van de reserve-helikopter. Als gevolg hiervan is de reserve-helikopter op dit moment onvoldoende beschikbaar om de trainingen vanaf Lelystad te kunnen uitvoeren.

Om toch te kunnen oefenen is in de periode van 15 september – 30 november 2016 toestemming verleend om 12 keer in de avond een trainingssessie te laten plaatsvinden. Deze trainingssessies mogen maximaal 45 minuten duren tot uiterlijk 22.00 uur waarin meerdere starts en landingen kunnen plaatsvinden. De traumahelikopter zal, daar waar mogelijk, rekening houden met de omgeving en bebouwing zo veel als mogelijk vermijden. Men moet er rekening mee houden dat extra geluidshinder kan optreden.

 

Vluchten t.b.v. Feyenoord - Manchester United

Op donderdag 15 september a.s. speelt Feyenoord in de Kuip tegen Manchester United. Na afloop van de wedstrijd zullen twee vluchten vanaf Rotterdam The Hague Airport vertrekken.

Zoals bekend speelt Feyenoord a.s. donderdag een wedstrijd tegen Manchester United in het kader van de Europa League.
Zie https://www.feyenoord.nl/feyenoord-1/programma/feyenoord-manchester-united-20162017

Het is de bedoeling dat zowel het team als de supports die met het vliegtuig komen zo snel mogelijk weer terug naar Manchester terugvliegen. De vluchten zijn gepland met een vertrektijd voor 23.00. Alle betrokken partijen (waaronder gemeente, politie, luchthaven en luchtvaartmaatschappijen) zullen er alles aan doen om de vluchten dan ook voor 23.00 te laten vertrekken.

Het kan echter gebeuren dat om (bijvoorbeeld) logistieke redenen dit toch niet lukt. In dat geval is door de Inspectie Leefomgeving en Transport ontheffing verleend voor een vertrek na 23.00 in de nacht van donderdag 15 september op vrijdag 16 september.

De vluchten worden uitgevoerd door een AVRO RJ-85/British Aerospace 146 en een Boeing 737-300.
Gezien het late tijdstip van vertrek kunnen de vluchten extra opvallen.

 

Op zondag 11 september a.s. organiseert de Vliegclub Rotterdam een open dag

Naast het feit dat er meer vliegtuigbewegingen (klein verkeer) plaatsvinden heeft de Vliegclub Rotterdam aangegeven demonstraties formatievliegen en kunstvliegen op en in de nabijheid van de luchthaven te organiseren.

De Vliegclub Rotterdam is één van de twee vliegclubs die Rotterdam The Hague Airport als thuisbasis heeft.

Voor meer informatie zie: http://www.vliegclubrotterdam.nl/index.php/open-dag-2016

 

Evenementen 2 t/m 4 september op en rond de luchthaven

Het komende weekend, vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 september, zullen er drie verschillende evenementen op en rond Rotterdam en Rotterdam The Hague Airport plaatsvinden. Het afwijkende vliegverkeer deze dagen kan aanleiding geven tot vragen.

Op bovengenoemde dagen vinden in Rotterdam de jaarlijkse Wereldhavendagen plaatst. Tijdens de wereldhavendagen vinden er (onder meer) meerdere demonstratievluchten plaats met helikopters boven de Maas ter hoogte van de Wilhelminapier en de Willemskade. Een deel van deze demonstratievluchten zal vanaf Rotterdam The Hague Airport starten. Bij deze demonstratievluchten kunnen ook helikopters gebruikt worden die groter zijn dan de helikopters die normaal van de luchthaven gebruik maken. Het betreft hierbij ondermeer de NH-90 maritieme helikopter van het Defensie Helikopter Commando. De verwachting is dat de helikopter vanmiddag 1 september al overgevlogen wordt van Den Helder naar Rotterdam.

Tevens organiseert de Dutch Dakota Association rondvluchten van circa 30 minuten met een DC-3 boven de wereldhavendagen. De DC-3 is een ouder vliegtuig van rond de Tweede Wereldoorlog en kan opvallen door zijn afwijkend, zwaarder motorgeluid. Zowel op zaterdag als op zondag zijn drie rondvluchten gepland. Daarnaast wordt het vliegtuig zaterdagochtend vanuit Schiphol naar Rotterdam gevlogen en zondag middag weer terug. Meer informatie kunt u vinden op: https://www.dutchdakota.nl/nl/boek-een-vlucht/plan-en-boek/

Tevens kunnen ook andere vluchten ten behoeve van bedoeld evenement worden uitgevoerd boven de haven (details hiervan zijn ons op dit moment nog niet bekend), deze vluchten hoeven niet altijd afkomstig te zijn van Rotterdam The Hague Airport.
Meer informatie en het programma kunt u vinden op de website van de Wereldhavendagen:
http://wereldhavendagen.nl/programma/

 

Kaagbaan Schiphol in onderhoud

In de periode van maandag 20 juni 07:00 uur tot maandag 27 juni 06:00 uur 2016 is de Kaagbaan van Schiphol als gevolg van regulier onderhoud geheel buiten gebruik. Hierdoor wordt het verkeer van en naar Schiphol anders dan gebruikelijk afgehandeld. Dit kan (afhankelijk van windrichting) op zijn beurt ook gevolgen hebben voor verkeer van en naar Rotterdam The Hague Airport.

Op Schiphol wordt in bovengenoemde periode aan de Kaagbaan (van Schiphol) gewerkt waardoor deze niet beschikbaar is. Het Schiphol verkeer wordt dan afwijkend (op de resterende banen) afgehandeld. Bij bepaalde windrichtingen kan dit ook gevolgen hebben voor (met name vertrekkende) vliegtuigen van Rotterdam The Hague Airport. Om het verkeer van beide luchthavens goed te kunnen blijven scheiden moet het verkeer dat van de Rotterdamse luchthaven vertrekt (na opdracht van de luchtverkeersleiding) vaker van de voorgeschreven vertrekroute worden gehaald. Bij eerdere, vergelijkbare werkzaamheden twee jaar geleden was het afwijken van routes aanleiding voor extra vragen vanuit de regio.

Meer informatie over de werkzaamheden bij de luchthaven Schiphol kunt u vinden op de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS):

www.bezoekbas.nl

 

Kennisgeving bestemmingsplannen “Rotterdam The Hague Airport” en “Parapluherziening geluidzone RTHA”

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat met ingang van vrijdag 11 december 2015 gedurende een periode van zes weken (dus tot en met donderdag 21 januari 2016) de ontwerpbestemmingsplannen "Rotterdam The Hague Airport”(NL.IMRO.0599.BP1041RdamAirport-co01) en “Parapluherziening geluidzone RTHA” (NL. IMRO. 0559. BP1082PaplugzRTHA-ON01 Rotterdam) met de bijbehorende planMER, voor een ieder ter inzage liggen bij de stadswinkel Centrum (Stadhuis), ingang zijde Doelwater (tegenover het hoofdbureau van politie), kamer 22a.

De ontwerpbestemmingsplannen met de bijbehorende stukken zijn tevens beschikbaar via de gemeentelijke website http://www.rotterdam.nl/bestemmingsplannen en via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport” wordt begrensd door de verkeersaders 'Doenkade', de A13 en de Hoge SnelheidsLijn (HSL). Aan de noordkant grenst het plangebied aan de open Schieveense Polder. De zuid- en westkant wordt begrensd door de woongebieden van het gebied Overschie. Ten zuidoosten ligt het bedrijventerrein Zestienhoven.

Met het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport” wordt weer een actueel ruimtelijk-juridisch kader geboden voor de landzijdige invulling van de luchthaven voor de komende tien jaar. Het bestemmingsplan regelt de ruimtelijke invulling van de luchthaven op de grond en nadrukkelijk niet de luchtzijdige invulling van de luchthaven (aantal vluchtbewegingen).

Een deel van de luchthaven krijgt met de vaststelling van het bestemmingsplan de status van industrieterrein met bijbehorende geluidszone. Dit is het gevolg van het testen van motoren van vliegtuigen na reparatie of onderhoud op Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Dit zogenaamde proefdraaien van vliegtuigmotoren met een stuwkracht van 9 kN moet volgens geluidswetgeving plaatsvinden op een gezoneerd industrieterrein. De geluidzone van het gezoneerde industrieterrein ligt grotendeels over het plangebied en voor een deel buiten het plangebied. Voor zover de geluidzone buiten het plangebied van RTHA is gelegen, wordt deze vastgelegd in de hieronder omschreven “Parapluherziening geluidzone RTHA”. Binnen de geluidzone zijn geen geluidgevoelige objecten aanwezig of geprojecteerd.

Het plangebied van het bestemmingsplan “Parapluherziening geluidzone RTHA” betreft de partiële herziening van een tweetal bestemmingsplannen (“Polder Zestienhoven” en “Doenkade-N209II”) en is gelegen ten noorden, zuiden en oosten van het plangebied van bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport”.

Deze parapluherziening regelt de geluidzone van het gezoneerde industrieterrein op Rotterdam The Hague Airport, voorzover gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan “Rotterdam The Hague Airport”.

Informatieavond

Op maandag 11 januari 2016 organiseert de gemeente Rotterdam een informatiebijeenkomst over bovengenoemde ontwerpbestemmingsplannen. Deze bijeenkomst, een inloopavond, vindt plaats in de Brasserie Waalhaven, Malpensabaan 3, Rotterdam (Rotterdam The Hague Airport) tussen 16.00 uur en 20.00 uur.

U kunt op elk tijdstip tussen 16.00 uur en 20.00 uur binnenkomen en de ntwerpbestemmingsplannen inzien. Er is een aantal medewerkers van de gemeentelijke diensten aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Gedurende bovengenoemde termijn van de terinzagelegging kan een ieder over de ontwerpbestemmingsplannen schriftelijk gemotiveerde zienswijzen kenbaar maken aan de gemeenteraad, door tussenkomst van de directeur van Stadsontwikkeling, R&W/Bestemmingsplannen, Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam.

Tevens kunnen gedurende deze termijn door een ieder mondeling gemotiveerde zienswijzen kenbaar worden gemaakt. Degenen die mondeling willen reageren kunnen dat na telefonische afspraak doen ten kantore van Stadsontwikkeling, Wilhelminakade179 te Rotterdam. Voor het maken van een afspraak kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de heer J. van der Want, tel. 010-4896447.

Rotterdam, DATUM

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

 

 drs. P.W. Verhoeven

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

 

Rotterdam The Hague Airport, 10 december 2015

Zaterdagmiddag 12 december (gepland tussen 12:00 en 13:00) zal een luchtdefilé boven de Coolsingel plaatsvinden, hieraan zullen meerdere militaire vliegtuigen en helikopters deelnemen. Op vrijdagmiddag 11 december (gepland tussen 13:30 en 14:30) zullen hiervoor oefeningen in de omgeving van Rotterdam plaatsvinden.

Bedoelde vluchten zullen laag over de regio vliegen. Defensie waarschuwt dat dit mogelijk tot aanleiding kan geven tot hinder.

Naar verwachting zullen de vliegtuigen vanuit het zuiden naar de Coolsingel vliegen richting de luchthaven en dan verder richting Hoek van Holland en Moordrecht.

Bovenstaande vluchten staan geheel los van de exploitatie van Rotterdam The Hague Airport, het is (op dit moment) niet de verwachting dat de vliegtuigen en helikopters op de luchthaven zullen landen.

Meer informatie kunt u vinden op

http://www.rijnmond.nl/nieuws/136017/Vliegtuigen-laag-boven-Coolsingel-tijdens-defile

http://www.mediatv.nl/nieuws/15943/Defensie-waarschuwt-voor-lage-vliegbewegingen-boven-Rotterdam-.html

 
©2015 - CRO Rotterdam