CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Geluid- en klachtenanalyse rondom RTHA

In opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) wordt door de DCMR Milieudienst Rijnmond ieder kwartaal een rapportage opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het verslag gaat over klachten die mondeling (telefonisch), schriftelijk dan wel via internet bij de meldkamer van de DCMR zijn ingediend.

Eén keer per jaar wordt er een jaarrapport uitgebracht waarin uitgebreide analyses zijn uitgevoerd naar het geluid- en klachtenpatroon rondom de luchthaven.

Een overzicht van de uitgebrachte rapportages treft u hieronder aan.

 

Jaarrapporten

 

Kwartaalrapporten

 
©2018 - CRO Rotterdam