CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Wettelijke procedures

Deze pagina zal worden geactualiseerd.

Voor Rotterdam The Hague Airport is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het vigerende bestemmingsplan stamt uit 1961. Het bestemmingsplan zal hoofdzakelijk een uitbreiding van kantoorruimte mogelijk maken en heeft geen betrekking op een eventuele groei van de luchtvaart. Voor een goede onderbouwing van het bestemmingsplan wordt een Milieueffectrapport (MER) gemaakt.
De procedure om te komen tot dit nieuwe bestemmingsplan is in volle gang. Hieronder treft u de beschikbare stukken aan.


Naast een procedure voor het vaststellen van een nieuwe bestemmingsplan, is er ook een aanvraag in voorbereiding voor het verkrijgen van een nieuw luchthavenbesluit. Deze procedure richt zich onder meer op het aantal vliegtuigbewegingen dat in de toekomst mogelijk is. Ook hiervoor zal een MER worden opgesteld. De documenten die tot op heden beschikbaar zijn in het kader van deze procedure vindt u hieronder.

 
©2023 - CRO Rotterdam