CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

De website is voor het laatst bijgewerkt op: 16 februari 2024

laatste nieuws: 

ander nieuws:

uit de media:

De Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Rotterdam is per 1 mei 2013 ingesteld door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (I&M). Ingevolge de Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis (ter uitvoering van de Wet Regelgeving Burgerluchthavens en Militaire Luchthavens - Wet RBML) is de CRO luchthaven Rotterdam ingesteld tegelijk met het in werking treden van de Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam.

De CRO luchthaven Rotterdam (feitelijk operationeel vanaf december 2013) is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter. 

Dit is de website van de CRO luchhaven Rotterdam. U vindt hier onder meer informatie over het doel van de Commissie, de taken en de leden en de vergaderingen. Tevens vindt u allerlei gerelateerde documenten, zoals informatie over de wet- en regelgeving rondom de CRO of over de luchthaven zelf. Ook de klachtenrapportages kunt u hier terugvinden.

Via deze website kunt u ook inzicht krijgen in de vliegtuigbewegingen boven de Rijnmond en de geluidniveaus die daarbij optreden. Klik hier voor een nadere toelichting van de mogelijkheden en de werkwijze of klik op de kaart hieronder als u direct naar de (bewegende) beelden wilt gaan van de website Luchtvaartbewegingen in kaart.

kaart

 

In het menu 'Actueel' treft u informatie aan over actuele gebeurtenissen of recente ontwikkelingen. Onderscheid is gemaakt naar informatie van de CRO luchthaven Rotterdam, Rotterdam The Hague Airport (RTHA), de luchtverkeersleiding (LVNL) of de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR).

Achtergrondinformatie, begrippen en terminologie over de luchtvaart vindt u terug via het menu 'Links'.

 
©2015 - CRO Rotterdam