CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Geluid- en meldingenanalyse rondom RTHA

In opdracht van de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR) wordt door de DCMR Milieudienst Rijnmond ieder kwartaal een rapportage opgesteld over meldingen die zijn gedaan over overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van of naar Rotterdam The Hague Airport (RTHA). Het verslag gaat over meldingen die mondeling (telefonisch), schriftelijk dan wel via internet bij de meldkamer van de DCMR zijn ingediend.

Eén keer per jaar wordt er een jaarrapport uitgebracht waarin uitgebreide analyses zijn uitgevoerd naar het geluid- en meldingenpatroon rondom de luchthaven.

Een overzicht van de uitgebrachte rapportages treft u hieronder aan.

NB. Vanaf april 2018 wordt gerapporteerd over het gebruiksjaar van RTHA. Voor RTHA geldt als gebruiksjaar de periode van 1 november in enig jaar tot en met 31 oktober van het daarop volgende jaar. Om deze reden is de rapportage over het tweede kwartaal van kalenderjaar 2018 vervallen en is de maand april apart vermeld in de rapportage over het derde kwartaal van gebruiksjaar 2018.

 

Jaarrapporten

 

Kwartaalrapporten

 
©2024 - CRO Rotterdam