CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Voorzitter en secretaris

 

Voorzitter
De CRO wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Milieu. Mevrouw List-de Roos is benoemd als voorzitter van de CRO luchthaven Rotterdam met ingang van 1 januari 2024 voor een periode van vier jaar.

  • mw. M.C.T.M. (Monique) List-de Roos

monique.list@cro-rotterdam.nl (NOG NIET IN GEBRUIK)Secretaris
De secretaris van de CRO luchthaven Rotterdam ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. De secretaris verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling, bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Rotterdam.

De aanstelling van de secretaris wordt bepaald door de voorzitter in samenspraak met de leden van de CRO. Per 1 februari 2024 vervult mevrouw M. Sollie op interim basis de rol van secretaris.

  • mw. H.R. (Mira) Sollie

secretaris@cro-rotterdam.nl

 
©2024 - CRO Rotterdam