CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Voorzitter en secretaris

Voorzitter
De CRO wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die is benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De heer J. van der Vlist is per 1 september 2013 benoemd tot voorzitter van de CRO Luchthaven Rotterdam. De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft dhr. v.d. Vlist met ingang van 1 september 2017 herbenoemd voor een tweede en laatste termijn van vier jaar.

  • hr. J. (Hans) van der Vlist

Voorzitter, telefoonsymbool 06-11327497, hvlist2011@gmail.comSecretaris
De secretaris van de CRO luchthaven Rotterdam ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. De secretaris verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling, bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Rotterdam.

De aanstelling van de secretaris wordt bepaald door de voorzitter in samenspraak met de overige leden van de CRO. Per 1 april 2015 vervult de heer E.R. Struch de rol van secretaris.

  • hr. E.R. (Eric) Struch

Secretaris, telefoonsymbool 070-4417259, er.struch@pzh.nl

 
©2021 - CRO Rotterdam