CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Voorzitter en secretaris

Voorzitter
De CRO RTHA wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die is benoemd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. De heer Van der Vlist is per 1 september 2013 door het ministerie benoemd tot voorzitter van de CRO Luchthaven Rotterdam.

Secretaris
De secretaris van de CRO luchthaven RTHA ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. De secretaris verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling, bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven RTHA.

De aanstelling van de secretaris wordt bepaald door de voorzitter in samenspraak met de overige leden van de CRO. Per 1 april 2015 vervult de heer E. Struch de rol van secretaris.

 
©2018 - CRO Rotterdam