CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Voorzitter en secretaris

Voorzitter
De CRO wordt voorgezeten door een onafhankelijk voorzitter die wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Milieu. De heer Van Heijningen is met ingang van 7 februari 2023 benoemd als interim voorzitter van de CRO luchthaven Rotterdam voor een periode die eindigt uiterlijk op 31 december 2023.

  • dhr. F.D. (Erik) van Heijningen

Voorzitter ad interim, telefoonsymbool Secretaris
De secretaris van de CRO luchthaven Rotterdam ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. De secretaris verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling, bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO luchthaven Rotterdam.

De aanstelling van de secretaris wordt bepaald door de voorzitter in samenspraak met de leden van de CRO. Per 1 april 2015 vervult de heer E.R. Struch de rol van secretaris.

  • dhr. E.R. (Eric) Struch

Secretaris, telefoonsymbool 070-4417259, er.struch@pzh.nl

 
©2023 - CRO Rotterdam