CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Hinder Beperking

Op 6 mei 2019 heeft de CRO besloten om zelf de regie te nemen over het programma hinder beperkende maatregelen en ingestemd met het voorstel voor de inrichting van proces en organisatie. Vervolgens heeft de CRO in haar vergadering van 27 juni 2019 de Werkgroep Hinder Beperking ingesteld. De werkgroep heeft het dagelijks beheer over het programma en adviseert de CRO over aanpassingen ervan. De werkgroep is als volgt samengesteld:

vacature voorzitter
dhr. S.M. van der Kleij (luchthaven) lid
dhr. J.R.H. Schendstok (omwonenden) lid
dhr. R. Spaans (DCMR) adviseur

Elk jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan een aantal inhoudelijke en vormvereisten voldoen. Als een voorstel als voldoende kansrijk wordt beoordeeld, kan de CRO besluiten om het nader te verkennen en uit te laten werken. Of een voorstel uiteindelijk ook wordt uitgevoerd, beslist de instantie die erover gaat.

Klik hier voor het indienen van een voorstel of meer informatie over het indienen van voorstellen.

 

 
©2015 - CRO Rotterdam