CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Vergaderingen CRO RTHA

De CRO RTHA vergadert circa vier keer per jaar. Indien het aantal onderwerpen daar aanleiding toe biedt, kunnen er meer vergaderingen worden uitgeschreven.

Het vergaderschema wordt jaarlijks, aan het eind van ieder kalenderjaar, voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Ongeveer twee weken voor een vergadering wordt de agenda voor het betreffende overleg via deze website gepubliceerd.

Vergaderingen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist. De openbare vergaderingen kunnen worden bijgewoond op de "publieke tribune". Aanmelding vooraf is niet nodig. Locatie en tijd staan vermeld in de agenda.

Het maken van film- of geluidopnamen vanaf de publieke tribune (voor eigen gebruik) is niet verboden, maar het is voor alle aanwezigen wel zo prettig als dat van tevoren even wordt gemeld. Uiteraard dienen daarbij de algemeen geldende regels voor privacy, portretrecht, et cetera in acht te worden genomen. Dit geldt natuurlijk ook bij eventuele publicatie, bijvoorbeeld op social media. De regels zijn echter ingewikkeld en streng. Neem daarom geen risico en vraag bij publicatie vooraf om schriftelijke toestemming!

Verslagen die van een overleg zijn opgesteld, worden in het eerstvolgende overleg vastgesteld en zijn daarna via deze website beschikbaar om te downloaden.

 
©2023 - CRO Rotterdam