CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Vergaderingen CRO RTHA

De CRO RTHA vergadert circa vier keer per jaar. Indien het aantal onderwerpen daar aanleiding toe biedt, kunnen er meer vergaderingen worden uitgeschreven.

Het vergaderschema wordt jaarlijks, aan het eind van ieder kalenderjaar, voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Ongeveer twee weken voor een vergadering wordt de agenda voor het betreffende overleg via deze website gepubliceerd.

Verslagen die van een overleg zijn opgesteld, worden in het eerstvolgende overleg vastgesteld en zijn daarna via deze website beschikbaar om te downloaden.

 
©2019 - CRO Rotterdam