CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Vergaderstukken CRO

Op 9 maart 2018 heeft de CRO besloten om de stukken voor de plenaire vergaderingen voortaan op de website te publiceren. Vanaf deze pagina kunnen de stukken worden gedownload, zowel afzonderlijk als per vergadering in één bestand gezipt.

 

Vergadering 14 december 2023

NB. er is geen nazending voorzien.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Nieuw stelsel vliegtuiggeluid: Systeemontwerp (presentatie door I&W)

6.  Doc29: update (presentatie door I&W)

7.  Luchtkwaliteit: rapport metingen ultrafijnstof (presentatie door DCMR)

8.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 4e kwartaal gebruiksjaar 2023

9.  Hinder beperkende maatregelen

a. maatregel sturen met havengelden: invoering (presentatie door RTHA)

b. afwegingskader: toepassing en onderlegger

10. Luchthavenbesluit

11. Ingekomen stukken

12. Verslagen

a. concept verslag overleg 10 november 2023

b. concept verslag overleg 12 oktober 2023

c. actielijst

d. vastgesteld verslag overleg 8 juni 2023

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vergadering 12 oktober 2023

NB. er is geen nazending voorzien.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

c. stand van zaken werving nieuwe voorzitter

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Capaciteit

a. capaciteitsdeclaratie RTHA zomer 2024

b. toelichting proces actualisatie invoergegevens geluidbelasting

c. toelichting uitwijken Schipholvluchten naar RTHA in april

d. stand van zaken baansturing

e. eerste terugblik op (bijna afgelopen) zomer 2023

6.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 3e kwartaal gebruiksjaar 2023

7.  Hinder beperkende maatregelen

a. verzoek aan LVNL om opnemen minimum draaihoogte in procedure

b. afwegingskader: toepassing

c. inventarisatie werkzaamheden werkgroep HB: stand van zaken

8.  Luchthavenbesluit

a. reactienota minister I&W op advies Commissie m.e.r./ zienswijzen (presentatie door I&W)

b. stand van zaken onderzoeken RTHA

9.  Planning & Control cyclus

a. jaarplan 2024

b. begroting 2024

10. Ingekomen stukken

11. Verslagen

a. concept verslag overleg 8 juni 2023

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 9 maart 2023

d. vastgesteld verslag overleg 15 december 2022

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Vergadering 8 juni 2023

NB. nazendingen 03, 05, 06, 07, 08, 11 en 11.c toegevoegd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

a. klacht tegen CRO: stand van zaken

3.  Benoemingen

a. instellen commissie werving en selectie nieuwe voorzitter

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Capaciteit

a. capaciteitsdeclaratie RTHA winter 2023/24

6.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. jaarrapport DCMR gebruiksjaar 2022 (presentatie door DCMR)

b. rapport DCMR 1e kwartaal gebruiksjaar 2023

c. rapport DCMR 2e kwartaal gebruiksjaar 2023

7.  Hinder beperkende maatregelen

a. afwegingskader: eindrapport (presentatie door MovingDot)

b. afwegingskader: toepassing opnemen in procedure

8.  Luchthavenbesluit: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

a. advies Commissie m.e.r.

b. reactienota minister I&W op advies (presentatie door I&W) *)

*) onder voorbehoud dat de reactienota naar de Tweede Kamer is gestuurd

9.  Luchtkwaliteit: onderzoek emissies (presentatie door I&W)

10. Ingekomen stukken

11. Verslagen

a. concept verslag overleg 15 december 2022

b. concept verslag overleg 9 maart 2023

c. actielijst

12. Rondvraag

13. Sluiting

 

Vergadering 9 maart 2023

NB. nazendingen 6 en 6.a toegevoegd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Handhaving: ILT Handhavingsrapportage 2022 RTHA

6.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 1e kwartaal gebruiksjaar 2023

7.  Hinder beleving: persoonlijk jaarverslag “Weerklank”

8.  Hinder beperkende maatregelen

a. afwegingskader: voortgang

9.  Luchthavenbesluit: concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau

a. toelichting (presentatie door RTHA)

b. update proces (presentatie door I&W)

c. eventuele zienswijze CRO

10. Planning & Control cyclus

a. jaarrekening 2022

b. jaarverslag 2022

11. Ingekomen stukken

12. Verslagen

a. concept verslag overleg 15 december 2022

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 6 oktober 2022

13. Rondvraag

14. Klacht tegen CRO: te volgen procedure

  • stukken niet openbaar

15. Sluiting

 

Vergadering 15 december 2022

NB. er is geen nazending voorzien.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  CRO+: terugblik eerste bijeenkomst 21 oktober 2022

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 4e kwartaal gebruiksjaar 2022

6.  Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. afwegingskader: voortgang

c. voorstellen 2022: rapport werkgroep: toets inhoudelijke vereisten

d. voorstellen 2022: rapport werkgroep: beoordeling kansrijkheid

e. voorstellen 2022: advies werkgroep: programma verkenningen

f. minimale draaihoogte bij afwijken route: resultaten trial

7.  Capaciteit: eindstand gebruiksjaar 2022

8.  Luchthavenbesluit: eindproduct participatietraject

9.  Ingekomen stukken

10. Verslagen

a. concept verslag overleg 6 oktober 2022

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 16 juni 2022

11. Rondvraag

12. Sluiting

 

Vergadering 6 oktober 2022

NB. er is geen nazending voorzien.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

4.  Aankondiging ontwikkeling nieuw geluidsstelsel (presentatie I&W)

5.  CRO+: vooruitblik eerste bijeenkomst 21 oktober 2022

6.  BRR: terug/vooruitblik

7.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

8.  Capaciteit

a. terugblik zomer 2022

b. capaciteitsdeclaratie RTHA zomer 2023

9.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 3e kwartaal gebruiksjaar 2022

10. Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. afwegingskader: voortgang

c. voorstellen 2022

11. Planning & Control cyclus

a. jaarplan 2023

b. begroting 2023

12. Ingekomen stukken

13. Verslagen

a. concept verslag overleg 16 juni 2022

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 10 maart 2022

14. Rondvraag

15. Sluiting

 

Vergadering 16 juni 2022

NB. nazendingen 9 en 9.a toegevoegd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

4.  Luchtruimherziening: voortgang en relevante punten voor regio (presentatie door I&W)

5.  BRR: terug/vooruitblik

6.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject (toelichting door projectteam)

7.  Capaciteit: capaciteitsdeclaratie RTHA winter 2022/23

8.  Gebruik luchthaven: verzoek Kustwacht inzake oppikken MIRG-team

9.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 2e kwartaal gebruiksjaar 2022

10. Meten vliegtuiggeluid: burgermeetnet (presentatie door DCMR)

11. Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. afwegingskader: voortgang

12. Ingekomen stukken

13. Verslagen

a. concept verslag overleg 10 maart 2022

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 16 december 2021

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vergadering 10 maart 2022

NB. nazendingen 8.a en 8.b toegevoegd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

4.  Doc 29: update (presentatie door I&W)

5.  BRR: terug/vooruitblik

6.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

7.  Handhaving: ILT Handhavingsrapportage 2021 RTHA

8.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. jaarrapport DCMR gebruiksjaar 2021

b. rapport DCMR 1e kwartaal gebruiksjaar 2022

c. onderzoek DCMR beweegredenen indienen meldingen: bekostiging

9.  Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. afwegingskader: onderzoeksvraag

10. Planning & Control cyclus

a. jaarrekening 2021

b. jaarverslag 2021

11. Ingekomen stukken

12. Verslagen

a. concept verslag overleg 16 december 2021

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 7 oktober 2021

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vergadering 16 december 2021

NB. er is geen nazending voorzien.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  BRR: terug/vooruitblik

4.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

5.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 4e kwartaal gebruiksjaar 2021

b. herdefinitie “frequente melder”

6.  Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. rapport verkenning vertrekroute 06

7.  Gebruiksjaar 2021: terugblik RTHA

8.  Ingekomen stukken

9.  Verslagen

a. concept verslag overleg 7 oktober 2021

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 17 juni 2021

10. Rondvraag

11. Sluiting

 

Vergadering 7 oktober 2021

NB. nazending 8.a toegevoegd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Verslagen

a. concept verslag overleg 17 juni 2021

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 4 maart 2021

4.  Overdracht voorzitterschap

5.  Benoemingen

a. ontslag

b. (her)benoeming

6.  BRR: terug/vooruitblik

7.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

a. onderzoeksrapport fase Joint Fact Finding

b. vervolgfase

8.  Capaciteit: capaciteitsdeclaratie RTHA zomer 2022

9.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 3e kwartaal gebruiksjaar 2021

b. herdefinitie “frequente melder”

c. geluidbelasting jaarlijks uitrekenen op meetlocaties

10. Hinder beperkende maatregelen

a. verkenningen: voortgang

b. voorstellen 2021

11. Planning & Control cyclus

a. jaarplan 2022

b. begroting 2022

12. Ingekomen stukken

13. Rondvraag

14. Sluiting

 

Vergadering 17 juni 2021

NB. er zijn geen nazendingen aangekondigd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Benoemingen: voordracht nieuwe voorzitter

4.  BRR: terug/vooruitblik

5.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

6.  Capaciteit: capaciteitsdeclaratie RTHA winter 2021/22

7.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. jaarrapport DCMR gebruiksjaar 2020

b. rapport DCMR 2e kwartaal gebruiksjaar 2021

c. diverse meldingen dhr. v.d. Ouderaa positievluchten

8.  Hinder beperkende maatregelen

a. voorstellen 2019: verkenning verminderen parkeeroverlast

b. voortgang

9.  Professionalisering CRO: offerte ABReL

10. Ingekomen stukken

11. Verslagen

a. concept verslag overleg 4 maart 2021

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 17 december 2020

12. Rondvraag

13. Sluiting

   

Vergadering 4 maart 2021

NB. nazendingen 7.a, 8.b.1 en 8.b.bis toegevoegd; 8.b.bis vervangt 8.b!

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Luchtruimherziening: ontwerp-Voorkeursbeslissing

4.  Introductie PBN op routes van/naar RTHA

5.  Terug/vooruitblik BRR

6.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

7.  Handhaving

a. ILT Handhavingsrapportage 2020 RTHA

8.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 1e kwartaal gebruiksjaar 2021

b. herdefinitie “frequente melder”: voorstel

9.  Hinder beperkende maatregelen

a. voortgang

b. voorstellen 2019: verkenning verminderen parkeeroverlast

10. Opvolging voorzitter: instellen commissie werving/selectie

11. Planning & Control cyclus

a. jaarrekening 2020

b. jaarverslag 2020

12. Ingekomen stukken

13. Verslagen

a. concept verslag overleg 17 december 2020

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 8 oktober 2020

14. Rondvraag

15. Sluiting

   

Vergadering 17 december 2020

NB. er zijn geen nazendingen aangekondigd.

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Rekenmodellen vliegtuiggeluid: Doc29

4.  Vogels: invloed vliegverkeer en aanvaringen

5.  Terug/vooruitblik BRR

6.  Governance

a. rapport Commissie governance en participatie luchtvaart (Cohen)

b. kabinetsreactie op uitgebrachte adviezen en toetsen

7.  Luchtvaartnota 2020-2050

8.  Luchthavenbesluit: voortgang participatietraject

9.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. rapport DCMR 4e kwartaal gebruiksjaar 2020

b. herdefinitie “frequente melder”: voorstel

10. Hinder beperkende maatregelen

a. voortgang

b. voorstellen 2020

c. voormalig programma BRR

11. Professionalisering CRO: voorstellen kennisontwikkeling leden

12. Ingekomen stukken

13. Verslagen

a. concept verslag overleg 8 oktober 2020

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 18 juni 2020

14. Rondvraag

15. Sluiting

   

Vergadering 8 oktober 2020

NB. nazending 9.b toegevoegd!

In één bestand gezipt:

1.  Opening

a. agenda

2.  Mededelingen

3.  Terug/vooruitblik BRR

4.  Governance

a. terugkoppeling overleg voorzitters met ministerie I&W

5.  Luchthavenbesluit/verkenning RTHA: voortgang

6.  Capaciteit

a. mogelijkheden om te sturen

b. capaciteitsdeclaratie RTHA zomer 2021

7.  Meldingen hinder Vliegtuigbewegingen rondom RTHA

a. DCMR jaarrapport gebruiksjaar 2019: aanvulling

b. DCMR rapport 3e kwartaal gebruiksjaar 2020

8.  Hinder beperkende maatregelen

a. voortgang

b. voorstellen 2020

c. informeren potentiële kopers huizen gebieden met geluidsoverlast

9.  Planning & Control cyclus

a. jaarplan 2021

b. begroting 2021

10. Ingekomen stukken

11. Verslagen

a. concept verslag overleg 18 juni 2020

b. actielijst

c. vastgesteld verslag overleg 19 december 2019

12. Rondvraag

13. Sluiting

   

Vergadering 18 juni 2020

NB. nazending 11. en 11.a en nagekomen stuk 4.n toegevoegd!

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

  

Vergadering 19 december 2019

NB. nazending 8. en 8.b en niet aangekondigde nazending 4.d zijn toegevoegd!

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

   

Vergadering 26 september 2019

 

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

  

Vergadering 27 juni 2019

NB. nazending 12.b is toegevoegd; nazending 14.1 en niet aangekondigde nazendingen 3.d en 3.e zijn toegevoegd; er volgt geen nazending meer!

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

  

Vergadering 6 mei 2019

NB. nazendingen 06.b.3, 06.d (niet aangekondigd) en 09.b.4 zijn toegevoegd!

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

  

Vergadering 14 februari 2019

NB. niet aangekondigde nazending 04.d is toegevoegd! 

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

 

Vergadering 13 december 2018

 

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

 

Vergadering 13 september 2018

NB. nazending 09.a is toegevoegd! 

In één bestand gezipt:

Afzonderlijke stukken:

 

Vergadering 7 juni 2018

 

In één bestand gezipt:

Aparte stukken:

 

 
©2015 - CRO Rotterdam