CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Stichting Ondersteuning CRO

Omdat de CRO luchthaven Rotterdam geen zelfstandig rechtspersoon is, is de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de voorzitter aangevuld met een penningmeester en een lid vanuit de commissie. De samenstelling is als volgt:

Voorzitter : dhr. J. van der Vlist
Penningmeester : dhr. J. Poot
Secretaris : dhr. S.M. van der Kleij

Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door een secretaris, in deze de heer E.R. Struch.

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

Klik hier voor voor het huishoudelijk reglement van de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 
©2021 - CRO Rotterdam