CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Stichting Ondersteuning CRO

Omdat de CRO luchthaven Rotterdam geen zelfstandig rechtspersoon is, is de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (SOCRO) opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door een voorzitter en minstens twee leden. In de statuten is verder bepaald dat de voorzitter van de CRO tevens voorzitter van het het bestuur van de stichting is. De samenstelling van het bestuur is als volgt:

Voorzitter : dhr. F.D. van Heijningen
Penningmeester : dhr. J. Poot
Secretaris : dhr. S.M. van der Kleij

Het stichtingsbestuur wordt ondersteund door de secretaris van de CRO, in deze de heer E.R. Struch.

 

Klik hier voor de statuten van de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

Klik hier voor voor het huishoudelijk reglement van de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

 
©2023 - CRO Rotterdam