CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Leden - samenstelling CRO

De CRO luchthaven Rotterdam wordt gevormd door vertegenwoordigers van de lokale en regionale overheden (bestuurders van gemeenten en provincie), omwonenden, de luchtvaartsector, milieuorganisatie(s) en bedrijfsleven. Daarnaast wordt de commissie ondersteund door een externe adviseur.

De vertegenwoordigers van de luchtvaartsector, overheden, milieuorganisatie en bedrijfsleven worden voorgedragen door het orgaan of de organisatie die het lid vertegenwoordigt, en worden door de voorzitter benoemd als lid van de commissie. De vertegenwoordigers van omwonenden worden voorgedragen door de betreffende gemeente en worden door de voorzitter benoemd als lid van de commissie. 

 

Leden:

 

 • dhr./mw. (...)

Wethouder gemeente Rotterdam

 secretariaatkarremans@rotterdam.nl

 • dhr. D. (Dirk) Breedveld

Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Rotterdam

 dirk_breedveld@outlook.com

 • dhr. S.A.F. (Simon) Fortuyn

Wethouder gemeente Lansingerland

 Simon.fortuyn@lansingerland.nl

 • dhr. D. Thoen

Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Lansingerland

 • dhr. S.F. (Frans) Hamerslag

Wethouder gemeente Schiedam

 • dhr. M.J.C. (Marcel) Houtkamp

Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Schiedam

 • dhr./mw. (...)

Gedeputeerde provincie Zuid-Holland

 • mw. W.C.J.M. van Dijk

Rotterdam The Hague Airport

 • dhr. M.J.F. (Maarten) Repko

Luchtverkeersleiding Nederland

 • dhr. B.T. Renckens

Transavia (namens grote luchtvaart)

 • dhr. J.P.M. (Michiel) Munting

Rotterdamsche Aeroclub (namens kleine luchtvaart)

 telefoonsymbool 06-81616061, secretaris@rac-nl.com

 • mw. N. (Nienke) Schuil

Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

 telefoonsymbool 06-41186150, n.schuil@milieufederatie.nl

 • dhr. R.R-J. (Rogier) Krabbendam

VNO-NCW West (namens het bedrijfsleven)  

 

Benoemde plaatsvervangers:

 

 • dhr. J.R.H. (Hans) Schendstok

Plv. Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Rotterdam

 telefoonsymbool 06-48757880, gbm.schendstok@chello.nl

 • Vacature

Plv. Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Lansingerland

 • Vacature

Plv. Vertegenwoordiger omwonenden gemeente Schiedam

 

Ondersteuners/ plaatsvervangers:

 

 • dhr. R.J. (Roel) van der Bolt

Gemeente Rotterdam

 roel.vanderbolt@cro-rotterdam.nl

 • mw. M.I. (Marijke) Hamelers

Gemeente Lansingerland

 telefoonsymbool 14010, 

 • mw. L. (Lydia) Voogelaar

Gemeente Schiedam

 • dhr. E.C. Kommeren

Provincie Zuid Holland

 • dhr. S.M. (Steven) van der Kleij

Rotterdam The Hague Airport

 

Adviseurs:

 

 • dhr. R.C. (Richard) Spaans

DCMR Milieudienst Rijnmond

 telefoonsymbool 010-2468498, Richard.spaans@dcmr.nl

 

 • mw. D. (Diana) Filipov

GGD Rotterdam-Rijnmond


  telefoonsymbool 06 - 28 63 64 25, d.filipov@rotterdam.nl

 

 
©2024 - CRO Rotterdam