CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Overzicht documenten

De CRO RTHA stelt jaarlijks voor 15 oktober een jaarplan op voor het komende kalenderjaar. Hierin staat aangegeven met welke onderwerpen, activiteiten en werkzaamheden de commissie aan de slag denkt te gaan. Aan dit jaarplan is een begroting gekoppeld.

Daarnaast wordt door de commissie jaarlijks voor 1 april een verslag opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over de uitgevoerde werkzaamheden in het voorgaande kalenderjaar. Het jaarverslag gaat vergezeld van een jaarrekening.

De plannen en de verantwoording van de commissie zijn in het menu hiernaast onder deze noemer terug te vinden.

Een belangrijk onderwerp op elke vergadering is het bespreken van de klachtenrapportages. Deze rapportages worden opgesteld door de DCMR Milieudienst Rijnmond. De kwartaal- en jaarrapportages, waarin verslag wordt gedaan over de meldingen die zijn ingediend over hinder en overlast ten gevolge van vliegtuigbewegingen van en naar Rotterdam The Hague Airport, zijn in het menu terug te vinden onder 'Klachtenrapportages'.

In het menu wettelijke procedures zijn documenten terug te vinden die zijn opgesteld ten behoeve van wettelijke procedures die op dit moment actueel zijn.

 
©2023 - CRO Rotterdam