CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Doel en taken

De CRO luchthaven Rotterdam heeft tot taak om door overleg van diverse betrokkenen een gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die betrokkenen.

De commissie fungeert als zodanig als structureel platform voor overleg tussen de exploitant van de luchthaven, de luchtvaartsector en de omgeving. Daarbij kan een breed scala aan onderwerpen aan de orde komen. Door middel van overleg, bevorderen van het maken van afspraken en het afwegen van belangen op regionaal niveau kan daarbij worden gezocht naar een optimaal gebruik van de luchthaven. Het gaat daarbij om het afstemmen van alle (regionale) belangen en niet alleen om milieubelangen.

Uitgangspunt bij het uitvoeren van haar taken is dat de commissie geen verantwoordelijkheden of bevoegdheden van één van de leden van de commissie overneemt. Een ieder blijft verantwoordelijk voor zijn eigen taken en bevoegdheden.

De commissie kan desgevraagd informatie verstrekken aan de minister of staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Advies kan bijvoorbeeld worden gevraagd ten behoeve van het bepalen van nieuw (rijks)beleid. Van een formele adviesfunctie ten aanzien van maatregelen en voorschriften ten behoeve van de rijksoverheid is geen sprake.

Naast een signaal aan het Ministerie kan de CRO ook richting de BRR een geluid laten horen. BRR staat voor Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport. In de BRR hebben wethouders van de gemeenten Rotterdam, Schiedam en Lansingerland zitting alsmede een gedeputeerde van de Provincie Zuid Holland.

 
©2024 - CRO Rotterdam