CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Documenten programma hinder beperkende maatregelen

Deze pagina bevat links naar alle relevante documenten, zoals rapporten en adviezen van de Werkgroep Hinder Beperking, besluiten en adviezen van de plenaire vergadering van de CRO, en rapporten van ingeschakelde adviesbureaus. De meest recente documenten zijn blauw gemarkeerd.

 

voorstellen cyclus 2020

 

voorstellen cyclus 2019

verminderen parkeeroverlast (61.a)

 

verkenning aanpassen vertrekroute baan 06

 

voorstellen voormalig programma BRR (tot 2019)

 

 
©2022 - CRO Rotterdam