CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Wet- en regelgeving

Op 22 augustus 2012 is de Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, houdende instelling van en vaststelling van nadere regels omtrent de taak, samenstelling en werkwijze van de Commissies regionaal overleg bij burgerluchthavens van nationale betekenis (Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis), in werking getreden. In de regeling wordt verwezen naar artikel 8.75 en 8.59 van de Wet luchtvaart.

Het instellen van een Commissie regionaal overleg is aan de orde op het moment dat het nieuwe stelsel van de wet van toepassing is op een luchthaven. De CRO Luchthaven Rotterdam is ingesteld per 1 mei 2013.

De bovengenoemde regeling, zoals gepubliceerd in de staatscourant, kan hieronder worden gedownload.

Regeling commissies regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis.

 
©2023 - CRO Rotterdam