CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Commissie Regionaal Overleg

De Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (ook wel CRO Rotterdam The Hague Airport of kortweg CRO RTHA) is een onafhankelijk overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen.

Het overleg biedt een platform voor de leden om zaken te bespreken, kennis te delen en informatie uit te wisselen. Een overleg van de CRO luchthaven Rotterdam is openbaar, tenzij de commissie anders bepaalt. De commissie houdt minimaal vier keer per jaar een overleg en indien de agenda daar aanleiding toe biedt vaker.

Belangrijke onderwerpen die op elke vergadering (agenda) terugkomen zijn de ontwikkelingen rondom de luchthaven, (landelijke) wet- en regelgeving en bespreking van het klachtenpatroon.

Om invulling te kunnen geven aan de wettelijke taken en werkzaamheden is er een subsidie beschikbaar van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Daartoe dient door de commissie een jaarplan, jaarverslag en een begroting te worden opgesteld.

Onder de andere (sub)menu onderdelen wordt een nadere toelichting gegeven op het specifieke doel van de commissie, de samenstelling, de wet- en regelgeving waarop de commissie is gebaseerd, en de Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam.

De CRO is de opvolger van de Commissie Milieyhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR - ook wel bekend als Cie28).

 
©2023 - CRO Rotterdam