CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

 

Voorstel hinder beperkende maatregel indienen

Elk jaar kunnen tot 15 september nieuwe voorstellen voor hinder beperkende maatregelen worden ingediend bij het secretariaat van de CRO. Iedereen kan een voorstel doen. Dit moet echter wel aan onderstaande inhoudelijke en vormvereisten voldoen.

Vormvereisten:

  • Aan de vormvereisten wordt voldaan door het correct invullen van de verplichte velden van het “formulier voorstel hinder beperkende maatregel” (geldende versie). Klik voor het downloaden van dit (Microsoft Word) formulier op de link onderaan deze pagina.
    NB: Het is mogelijk dat op een mobiel apparaat (zoals een telefoon) het formulier niet goed werkt. Als u een veld met daarin de tekst "Kies" aanklikt, dient een keuzemenu zichtbaar te worden. Als dit niet het geval is, wordt aanbevolen om een desktop versie van Microsoft Word te gebruiken.

Inhoudelijke vereisten:

  • Het voorstel is nieuw/uniek ten opzichte van eerder ingediende voorstellen.
  • Indien met het voorstel hinderbeperking buiten de 40 dB(A) Lden-contour wordt beoogd, dient aannemelijk te worden gemaakt dat het voorstel ook binnen de 40 dB(A) Lden-contour per saldo tot vermindering van hinder zal leiden.
  • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) wet- en regelgeving.
  • Het voorstel past binnen de huidige (geldende) “Omzettingsregeling luchthaven Rotterdam The Hague Airport”.

Indienen:

Dien het voorstel in door het ingevulde formulier samen met eventuele bijlagen per e-mail te zenden naar het secretariaat van de CRO: info@cro-rotterdam.nl
Vermeld in het onderwerp van de mail: “voorstel hinder beperking” plus de aanduiding van het voorstel zoals ingevuld op het formulier. Het is niet mogelijk voorstellen op een andere manier in te dienen.

Documenten:

 

 
©2024 - CRO Rotterdam