CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Verslag plenaire bijeenkomst CRO luchthaven Rotterdam

Van elke plenaire bijeenkomst van de CRO luchthaven Rotterdam wordt een verslag opgesteld. Zodra het concept verslag beschikbaar is, wordt het op de website geplaatst en kan dan vanaf deze pagina worden gedownload. Wanneer het verslag is vastgesteld, wordt het concept verslag vervangen door het vastgestelde verslag.    

Verslag                                                                          Status                                                 
2023  
Verslag CRO 14 december 2023 concept
>> bijlage: Presentatie PFAS  
>> bijlage: Presentatie nieuw stelsel vliegtuiggeluid  
>> bijlage: Presentatie update Doc29  
>> bijlage: Presentatie metingen ultrafijnstof  
>> bijlage: Presentatie: aanpassing havengelden  
   
Verslag CRO 10 november 2023 vastgesteld
   
Verslag CRO 12 oktober 2023 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie capaciteit en gebruik  
>> bijlage: Presentatie reactienota m.e.r.  
   
Verslag CRO 8 juni 2023 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie baansturing  
>> bijlage: Presentatie jaarrapport meldingen  
>> bijlage: Presentatie eindrapport afwegingskader  
>> bijlage: Presentatie onderzoek emissies  
   
Verslag CRO 9 maart 2023 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie persoonlijk jaarverslag  
>> bijlage: Presentatie toelichting NRD  
>> bijlage: Presentatie update zienswijzeprocedure  
   
2022  
Verslag CRO 15 december 2022 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Appendices 13.4  
>> bijlage: Presentatie eindstand gebruiksjaar 2022  
>> bijlage: Presentatie Eindproduct Participatietraject  
   
Verslag CRO 6 oktober 2022 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie nieuw geluidsstelsel  
>> bijlage: Presentatie terugblik zomer 2022  
   
Verslag CRO 16 juni 2022 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie luchtruimherziening  
>> bijlage: Presentatie voortgang participatietraject  
>> bijlage: Presentatie burgermeetnet  
   
Verslag CRO 10 maart 2022 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Doc29  
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
2021  
Verslag CRO 16 december 2021 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie gebruiksjaar 2021  
   
Verslag CRO 7 oktober 2021 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie voortgang participatietraject  
   
Verslag CRO 17 juni 2021 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
Verslag CRO 4 maart 2021 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Luchtruimherziening  
>> bijlage: Presentatie introductie PBN  
   
2020  
Verslag CRO 17 december 2020 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Doc29  
>> bijlage: Presentatie vogels  
   
Verslag CRO 8 oktober 2020 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie participatie traject RTHA  
   
Verslag CRO 18 juni 2020 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
2019  
Verslag CRO 19 december 2019 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Meten, rekenen en beleven  
>> bijlage: Presentatie Vliegtuiggeluid Verkenning  
>> bijlage: Presentatie Ultrafijnstof Schiphol  
   
Verslag CRO 26 september 2019 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie LVNL Ontwikkelingen 2020  
   
Verslag CRO 27 juni 2019 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Luchtruimherziening  
>> bijlage: Presentatie Luchtvaartnota 2020-2050  
>> bijlage: Presentatie Meten en Berekenen geluid  
>> bijlage: Presentatie Handhaving  
   
Verslag CRO 6 mei 2019 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie jaarraportage meldingen  
>> bijlage: Presentatie voorstel cyclisch proces  
   
Verslag CRO 14 februari 2019 vastgesteld
   
2018  
Verslag CRO 13 december 2018 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie innovatie (RHIA)  
   
Verslag CRO 13 september 2018 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie aanpassing verktrekroutes  
   
Verslag CRO 7 juni 2018 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie omgevingsombudsman  
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
Verslag CRO 9 maart 2018 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie luchtruimherziening  
   
2017  
Verslag CRO 13 december 2017 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie verbouwing RTHA  
   
Verslag CRO 14 september 2017 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie trauma-heli  
   
Verslag CRO 15 juni 2017  vastgesteld
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
Verslag CRO 16 maart 2017 vastgesteld
   
2016  
Verslag CRO 15 december 2016 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie verkenner RTHA  
   
Verslag CRO 6 oktober 2016 vastgesteld 
   
Verslag CRO 30 juni 2016 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie kleine luchtvaart  
>> bijlage: Presentatie bestemmingsplan RTHA  
   
Verslag CRO 8 april 2016 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie jaarraportage meldingen  
>> bijlage: Presentatie Minimaliseren Geluidhinder  
   
Verslag CRO 21 januari 2016 vastgesteld
   
2015  
Verslag CRO 8 oktober 2015 vastgesteld
   
Verslag CRO 18 mei 2015 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie RTHA en Slotcoördinatie  
>> bijlage: Presentatie Vertrekroute Rotterdam  
>> bijlage: Presentatie jaarrapportage meldingen  
   
Verslag CRO 23 maart 2015 vastgesteld
>> bijlage: Presentatie Handhaving Milieubepalingen  
>> bijlage: Presentatie Refso en Tulip SID baan 06  
   
2014  
Verslag CRO 11 december 2014 vastgesteld
Verslag CRO 25 september 2014 vastgesteld
Verslag CRO 12 juni 2014 vastgesteld
Verslag CRO 13 maart 2014 vastgesteld
   
2013  
Verslag CRO 18 november 2013 vastgesteld
 
©2015 - CRO Rotterdam