CRO Rotterdam
 
CRO Rotterdam
logo_rechts.png

Actuele informatie en berichtgeving CRO Rotterdam

 

vooraankondiging:
informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam voor Schiedammers

Na de drukbezochte bijeenkomst in Lansingerland organiseert de CRO nu ook voor de inwoners van de gemeente Schiedam een informatie- en discussieavond. Noteer alvast donderdag 11 oktober 2018 in uw agenda!! Nadere informatie volgt.

 

Voortaan stukken over het luchthavenbesluit overzichtelijk bij elkaar in een apart dossier 

Wanneer een belangrijk onderwerp gedurende langere tijd actueel is en er in de loop van tijd veel documenten verschijnen, dan worden deze voortaan met wat achtergrondinformatie op overzichtelijke wijze bij elkaar geplaatst op een aparte pagina. Dit wordt dan een dossier genoemd. Via een apart submenu kunt u dan direct naar het dossier navigeren dat u wilt raadplegen. Als eerste is een dossier aangemaakt voor het luchthavenbesluit.

 

Eindrapport evaluatie CRO is nu beschikbaar 

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn de CRO's van de luchthavens van nationale betekenis geëvalueerd.

Belangrijke bevindingen zijn:

  • de CRO’s voldoen in de regel aan de in wet- en regelgeving genoemde bepalingen inzake onder andere de samenstelling, de organisatie en verslaglegging;
  • de meeste leden en oud-leden van CRO’s die aan dit onderzoek hebben deelgenomen, beoordelen het algemeen functioneren ervan als neutraal tot goed (ruim 80 procent);
  • zonder CRO’s zou de communicatie tussen partijen waarschijnlijk formeler zijn, trager verlopen en ook sneller kunnen verharden;
  • over de rol van de voorzitter zijn respondenten positief, en zijn er nauwelijks tot geen verschillen tussen de afzonderlijke CRO’s.

In de evaluatie wordt in overweging gegeven om te bezien of de huidige wettelijke taak gehandhaafd moet blijven of mogelijk verruimd kan worden. Dit punt zal worden bezien in het kader van de bredere aanpak van het omgevingsmanagement en wordt meegenomen in de Luchtvaartnota.

Klik hier om het eindrapport te downloaden.

Klik hier voor de aanbiedingsbrief waarmee het rapport is aangeboden aan voorzitters en secretarissen van de CRO's.

Klik hier voor de verzamelbrief waarmee het rapport naar de Tweede Kamer is gezonden.

 

Vergaderstukken voortaan op de website

De CRO heeft in de vergadering van 9 maart 2018 besloten, dat de stukken voor de plenaire vergaderingen voortaan op de website worden geplaatst.
Ongeveer twee weken voor de vergadering worden de stukken verzonden aan de leden van CRO. Enkele dagen later worden ze ook op de website geplaatst. U kunt u de stukken dan hier vinden.

 

Presentaties informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam

Hieronder vind je de links naar de presentaties die op 23 januari 2018 zijn gegeven tijdens de informatieavond van de CRO in het gemeentehuis van Lansingerland.

CRO

RTHA

LVNL

DCMR

 

Informatieavond vliegverkeer en luchthaven Rotterdam

Woon je in de gemeente Lansingerland?
Heb je wel eens vragen over vliegverkeer en het geluid ervan?
Wil je weten wat er met je klachten gebeurt en of klagen wel zin heeft?
Vraag je je wel eens af of de vliegtuigen geen andere routes kunnen volgen?
Wil je weten hoe het zit met vluchten in de nacht?
Heb je wel eens gehoord van de CRO?
Heb je andere vragen?
Of ben je gewoon geïnteresseerd?

Kom dan op dinsdag avond 23 januari 2018 naar het gemeentehuis van Lansingerland
(Tobias Asserlaan 1, 2662 SB Bergschenhoek),

want de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam (CRO) organiseert in samenwerking met Rotterdam The Hague Airport (RTHA) een informatie- en discussieavond voor omwonenden. Ook de Milieudienst Rijnmond (DCMR) en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) doen mee.

Doel van de avond is:
- nagaan welke vragen er leven over de luchthaven en het luchtverkeer,
- alvast zo veel mogelijk van deze vragen beantwoorden,
- bekijken hoe de communicatie tussen de luchthaven en zijn omgeving verbeterd kan worden.

Zo ziet het programma er uit:

18.45 uur Ontvangst met koffie/thee;
19.00 uur Opening door CRO met uitleg over de functie van de CRO;
19.15 uur Uitleg door RTHA over luchthavenbesluit, nachtregime, etc;
19.30 uur Uitleg door DCMR over klachtenafhandeling;
19.45 uur Uitleg door LVNL over vliegprocedures en -routes;
20.00 uur Koffiepauze;
20.15 uur Uiteen met 4 inleiders in 4 groepen; telkens na 20 minuten wisselen;
21.45 uur Afsluiting;
22.00 uur Einde bijeenkomst.

 

Omdat de beschikbare ruimte beperkt is, willen we graag weten hoeveel mensen we kunnen verwachten.

Ben je van plan te komen, dan willen we je vragen om aan te melden je via deze link, liefst niet later dan een week van tevoren:
https://www.rotterdamthehagueairport.nl/informatieavond-lansingerland/

Deze activiteit heeft reeds plaatsgevonden. Je kan je NIET meer aanmelden. 

 

 

 

 
©2018 - CRO Rotterdam